Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Lagerbolag
ditt dokument påbörjas ...
15
Det tar 15 från början till slut

Vad är aktiekapital?

Ska du bilda ett aktiebolag? Ta reda på vad aktiekapitalet är och hur mycket aktiekapital du behöver för att bilda ditt bolag.

Hos LegalDesk

Pris: 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Tidsforbrug

Snabbt och enkelt.

Alltid hos Jurio.

Innehållsförteckning

Vad är aktiekapital?

När du startar ett aktiebolag, antingen från grunden eller genom att köpa ett lagerbolag, måste du ha ett startkapital. Aktiekapitalet är det värde som bolagets grundare måste föra in i bolaget. Värdet kan föras in i bolaget i form av pengar eller egendom som behövs för verksamheten. Läs mer om lagerbolag här!

Privata och publika aktiebolag

Ett aktiebolag kan vara publikt eller privat. Publika bolag kan vara börsnoterade medan privata bolag inte kan vara börsnoterade. I publika aktiebolag ska aktiekapitalet minst uppgå till 500 000 SEK och i privata bolag ska aktiekapitalet uppgå till minst 25 000 SEK. Här kan du läsa mer om publika och privata aktiebolag

Varför ska ett aktiebolag ha aktiekapital?

Aktieägarna i ett aktiebolag har inget personligt betalningsansvar för bolaget. Men för att säkra att bolaget följer sina förpliktelser finns det vissa skyddsregler som bolaget måste möta och följa. Ett sådant exempel är kravet på aktiekapitalet.

Bolaget ska alltid ha en viss mängd aktiekapital för att säkra sin betalningsförmåga till borgenärer (de som bolaget står i skuld till). Aktiekapitalet är alltså ett värde som bolaget alltid ska ha på skuldsidan i bokföringen. Aktiekapitalet utgör en del av bolagets eget kapital. Eget kapital kan vara fritt och det kan vara bundet

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital är kapital som enbart får användas för att skaffa tillgångar till bolaget, inom bolaget. Till exempel kan det eget bundna kapitalet användas till att köpa en maskin som är nödvändig för bolaget. På så sätt är tillgången kvar i bolaget genom maskinens värde. Aktiekapitalet utgör grunden till bolagets bundna eget kapital, då man inte får plocka ut aktiekapitalet från bolaget. Bundet eget kapital kan alltså inte användas för vinstutdelning till aktieägarna. 

Fritt eget kapital

Det fria egna kapitalet i ett aktiebolag avser bolagets tillgångar minus skulder. Med andra ord är det bolagets vinst som utgör det fria egna kapitalet. Fritt eget kapital kan användas till utdelningar åt aktieägare och andra. Men vinstutdelningar får inte göras om det efter utdelningen inte finns full täckning för det bundna aktiekapitalet och bolagets skulder.

Lagerbolag

Vi hjälper dig att förverkliga din företagsdröm – Smidigt, prisvärt och juridiskt korrekt

Mindre pappersarbete

Juridiskt kvalitetssäkrade dokument

Slipp Bolagsverkets handläggningstider

Alla nödvändiga dokument ingår

Ett av marknadens bästa priser

Från 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Köp ett Lagerbolag

*Priset är exkl. moms och Bolagsverkets avgifter på 3 300 kr. Total kostnad blir 6 273.75 kr, inkl. moms. 25 000 kr i aktiekapital tillkommer.