Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Lagerbolag
ditt dokument påbörjas ...
15
Det tar 15 från början till slut

Aktiebolag

Ett aktiebolag är en bolagsform som utmärks av att ägarna saknar personligt ansvar för företagets skulder och förbindelser. Här kan du läsa mer om vad ett aktiebolag är och hur du startar ett eget.

Hos LegalDesk

Pris: 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Tidsforbrug

Snabbt och enkelt.

Alltid hos Jurio.

Innehållsförteckning

Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag är en av de vanligaste bolagsformerna. De bildas av en eller flera grundare och räknas som en juridisk person. En juridisk person kan äga tillgångar, ta på sig skulder och ingå avtal. Att aktiebolaget är en juridisk person innebär att det är bolaget, inte ägarna, som ska betala alla skulder och fullfölja avtal. I normala fall riskerar bolagets ägare inte att bli personligt ansvariga för bolagets skulder. En aktie är en andel i ett aktiebolag och andelarna kan ägas av en eller fördelas mellan flera personer.

Hur startar jag ett aktiebolag?

Aktiebolaget ska anmälas för registrering hos Bolagsverket och Skatteverket. För att anmäla bolaget för registrering behöver du skicka in en stiftelseurkund. Det är ett dokument som visar att du ska starta aktiebolag och ska innehålla:

  • Datum för stiftandet
  • Hur mycket varje aktie kostar
  • Hur många aktier varje stiftare tecknar sig för 
  • Vilka som ska sitta i bolagets styrelse 
  • Ett föreslaget företagsnamn 
  • Om det är aktuellt - att aktierna kan betalas med apportegendom

Gör det enkelt för dig – köp ett lagerbolag med Jurio!

Att upprätta ett aktiebolag från grunden kan vara både svårt och krångligt – därför finns lagerbolag. Det är kort och gott ett aktiebolag som inte har någon verksamhet. När du köper ett lagerbolag kringgår du processen hos bolagsverket helt eftersom att bolaget redan existerar. Behöver du komma igång snabbt är det alltså ett enkelt och smidigt alternativ.

Vad kostar det att starta aktiebolag?

Om du vill starta ett aktiebolag måste du först och främst ha minst 25 000 kronor som kan sättas in som aktiekapital i företaget. Det går att starta ett aktiebolag med mer än 25 000 kronor i aktiekapital, men detta är minimum. Aktiekapitalet kan bestå både av kontanter och egendom som är till nytta för verksamheten. Egendomen kallas apportegendom och måste värderas av en revisor innan det kan godkänns som kapitalinsats. Det kan röra sig om datorer, fordon, fastigheter och annat som används i syfte att driva företaget. Enligt lag kan i princip all egendom, även varumärken och patent, tillföras bolaget på detta sätt. Det enda som krävs är att egendomen ska vara till nytta för bolaget.

Aktiekapitalet är dock inte en kostnad. Det som sätts in som startkapital blir det nystartade bolagets egendom och bolaget kan använda kapitalet för att bedriva verksamheten. Vad gäller faktiska kostnader tar Bolagsverket ut en avgift för att starta bolaget. Dessutom tillkommer kostnader för exempelvis att få ett bankintyg från banken, samt en avgift till Bolagsverket för obligatorisk registrering av bolagets verkliga huvudmän.

Styrelse i ett aktiebolag

Aktiebolaget ska företrädas av en styrelse, och i vissa fall av en verkställande direktör (VD). Styrelsen ska bland annat leda företagets verksamhet, kalla aktieägarna till bolagsstämma, ansvara för att skatter och avgifter betalas och varje år se till att upprätta en årsredovisning. Det måste finnas minst en styrelseledamot, och om styrelsen består av mindre än tre ledamöter så krävs minst en styrelsesuppleant (en slags reserv som kan ersätta styrelseledamoten). Styrelseledamöterna måste vara minst 18 år gamla, får inte vara i konkurs, och får inte ha en förvaltare eller så kallat näringsförbud.

Lär dig mer om styrelsen i aktiebolag

Vad är en bolagsstämma?

Ett aktiebolags högst beslutande organ är bolagsstämman. Bolagsstämman är ett sammanträde där bolagets aktieägare möts för att diskutera och rösta om viktiga frågor för bolaget. Bolagsstämman har alltså högre ställning än företagets styrelse. På bolagsstämman fattas bland annat beslut om hur styrelse och/eller VD ska utföra sina uppdrag. Här kan du läsa mer om vad en bolagsstämma innebär.

Varje aktieägare har rätt att rösta på bolagsstämman. Antalet röster beror på aktieägarens antal aktier och hur stor rösträtt varje aktie har. Detta specificeras i bolagsordningen

Vad är skillnaden på ett privat och ett publikt aktiebolag?

Ett aktiebolag kan vara privat eller publikt. I ett privat aktiebolag får aktierna ägas av högst 200 personer och det är för den typen av aktiebolag som kapitalinsatsen måste vara minst 25 000 kronor. 

Ett publikt aktiebolag får erbjuda sina aktier för handel på den öppna marknaden. För att starta ett publikt aktiebolag krävs en kapitalinsats på minst 500 000 kronor. Det publika bolaget ska ha en verkställande direktör (som inte är densamma som styrelseordföranden) och det ska finnas en revisor.

Läs mer om privata och publika bolag.

Utdelning i aktiebolag 

Ett aktiebolag kan dela ut kapital till sina aktieägare, vilket kallas för utdelning. Vanligtvis händer detta när bolaget går med vinst, men bara ifall det har bestämts vid bolagsstämman. Styrelsen lägger då fram ett förslag om utdelning som aktieägarna ska ta ställning till.

Hur mycket bolaget kan dela ut regleras av beloppsgränsen och försiktighetsregeln. Beloppsgränsen innebär att det efter en utdelning måste finnas full täckning för bolagets egna bundna kapital. Bolagets bundna kapital är huvudsakligen dess aktiekapital, reservfond och uppskrivningsfond. Det kapital som kan delas ut till aktieägarna tas från det fria egna kapitalet

Även om det finns fritt eget kapital att dela ut enligt beloppsspärren kan utdelningen vara otillåten enligt försiktighetsregeln. Enligt denna regel får vinstutdelning endast ske om det är försvarbart med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på det egna kapitalet. Exempelvis bör ett företag som har en konjukturberoende verksamhet, såsom en glassbutik, behålla mycket kapital i verksamheten så att bolaget klarar sig genom vintersäsongen. Likaså bör verksamheter som anses vara riskfyllda behålla större reserver.

När du själv jobbar med aktiebolaget du äger kan du styra om du tar ut lön eller utdelning. Eventuell vinstutdelning beräknas och delas ut varje kalenderår. Huruvida du väljer att ta ut lön eller utdelning spelar roll eftersom lön och utdelning beskattas på olika sätt. 

Innan du tar beslut om utdelning är det bra att rådgöra med din revisor eller bokföringsfirma. 

Starta din företagsresa med Jurio!

Vill du förverkliga en dröm om att starta eget aktiebolag? Då finns det ingen anledning att vänta längre. Med Jurio köper du enkelt ett lagerbolag och kommer igång på nolltid. Allt du behöver göra är att svara på frågorna i våra formulär, så tar vi hand om resten!

Lagerbolag

Vi hjälper dig att förverkliga din företagsdröm – Smidigt, prisvärt och juridiskt korrekt

Mindre pappersarbete

Spara tid

Juridiskt kvalitetssäkrade dokument

Alla nödvändiga dokument ingår

Ett av marknadens bästa priser

Från 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Köp ett Lagerbolag

*Priset är exkl. moms och Bolagsverkets avgifter på 3 300 kr. Total kostnad blir 6 273.75 kr, inkl. moms. 25 000 kr i aktiekapital tillkommer.