Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Lagerbolag
ditt dokument påbörjas ...
15
Det tar 15 från början till slut

Skatt för aktiebolag

Med egenföretagande kommer redovisning och vare sig du tycker skatt är enkelt eller krångligt så ska den betalas. Här har vi listat det viktigaste du behöver veta om skatt och avgifter när du driver aktiebolag.

Hos LegalDesk

Pris: 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Tidsforbrug

Snabbt och enkelt.

Alltid hos Jurio.

Innehållsförteckning

Egenföretagare?

Funderar du på att starta eget? Det finns olika former som du kan bedriva näringsverksamhet i – den vanligaste formen är dock aktiebolag! Som näringsverksam i aktiebolag är det en massa saker som man måste ha koll på! Inte bara gällande vad verksamheten ska gå ut på, utan även vad för skatter man måste betala. 

Skapa ett aktiebolag

Om du funderar på att skapa ett eget aktiebolag finns det lite olika vägar du kan gå. Du kan alltid starta ett aktiebolag på egen hand och skicka in en ansökan till Bolagsverket. Processen kan dock vara både tidskrävande och svår. 

Ett vanligare, och betydligt enklare, tillvägagångssätt är att köpa ett lagerbolag. Ett lagerbolag kan enklast förklaras som ett skalbolag där registreringen hos Bolagsverket redan är gjord. I det fallet övertar du lagerbolaget och formar om det så det passar just din verksamhet. 

Lagerbolaget kan du bland annat köpa genom Jurio. Det tar inte mer än några minuter att fylla i vårt digitala formulär, och så tar vi hand om största delen av det administrativa och juridiska åt dig.

Engångskostnad från 1999 kr*

Startpriset för ett lagerbolag hos Jurio ligger på 1999 kr och detta är en engångskostnad. Det innebär att du inte förbinder dig till någon löpande tjänst och slipper efterföljande betalningar.

Hantering av ärendet hos Bolagsverket

Vi garanterar att bolaget aldrig tidigare har bedrivit verksamhet och sköter registreringen hos Bolagsverket.

Kvalitetssäkrat av jurister

Alla nödvändiga dokument finns sparade online och våra jurister kontrollerar löpande att uppgifterna stämmer.

Tilläggstjänster för ökad bekvämlighet

Våra tilläggstjänster inkluderar registrering av verklig huvudman och ifyllande av ansökan om F-skatt, moms och arbetsgivarregistrering.

*Exkl. moms och Bolagsverkets avgifter på 3300 kr. Total faktura blir 6023.75 kr, inkl. moms. 25 000 kr i aktiekapital tillkommer.

Skatt för aktiebolag 

Som företagare kan du behöva ha koll på ett antal begrepp och skatter och avgifter som bolaget kan behöva betala in. Bland annat: Bolagsskatt, F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter.

När du köper ett lagerbolag av Jurio får du hjälp med F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Nedan kommer en redogörelse för vad man ska ha i åtanke gällande dessa skatter och avgifter.

Bolagsskatt

Alla aktiebolag betalar skatt i form av bolagsskatt. Det är skatt på den vinst som företaget haft under året. Bolagsskatten betalas på vinsten innan den fördelas till ägarna i form av utdelning. Det är en skatt som betalas av bolaget själv, inte av ägarna personligen. Sedan januari 2021 utgör bolagsskatten 20,6 % av vinsten.

Specialregler för fåmansföretag

Om företaget är ett så kallat fåmansföretag gäller andra speciella skatteregler. Ett fåmansföretag är ett aktiebolag där fyra personer eller färre gemensamt äger så många aktier att de har mer än 50 procent av rösterna i företaget. De särskilda reglerna gäller beskattningen av delägarna, inte själva bolaget. 

Bedriver du verksamhet i en enskild firma gäller andra skatteregler som du kan läsa mer om här.

Vad är F-skatt aktiebolag?

Företagare med aktiebolag är i regel godkända för F-skatt (företagsskatt). Att vara godkänd visar att företagaren själv ansvarar för att betala inkomstskatt och eventuella sociala avgifter. Att driva företag utan F-skatt innebär att motparten måste behandla den som saknat F-skatt som om det vore en anställd, om du till exempel köper eller säljer tjänster. 

Få hjälp med ansökan om F-skatt

För att bli godkänd för F-skatt måste du göra en ansökan. Att fylla i ansökan kan både vara tidskrävande och kännas komplicerat när man inte har någon tidigare erfarenhet. Om du däremot har köpt ett lagerbolag från Jurio, så kan du som tillval ange att Jurio fyller i och skickar din ansökan åt ditt bolag. 

Ansök på egen hand

Du kan själv ansöka om F-skatt via blankett eller på Verksamt.se. Företaget blir godkänt om du bedriver eller har för avsikt att bedriva näringsverksamhet på en plats i Sverige. Därtill måste följande tre kriterier vara uppfyllda:

  • Verksamheten ska vara självständig 
  • Verksamheten ska ha vinstsyfte 
  • Verksamheten ska vara varaktig

Utöver att du måste bedriva eller ha för avsikt att bedriva verksamhet får du inte tidigare ha brustit i redovisning och betalning av skatter, ha näringsförbud, vara försatt i konkurs eller ha missbrukat ett tidigare godkännande för F-skatt. 

Momsregistrera ditt företag

Moms är vad vi brukar kalla mervärdesskatt, vilket är en skatt som betalas på varor och tjänster. Om ditt företag har för avsikt att sälja varor eller tjänster som är momspliktiga måste företaget momsregistreras innan du startar din verksamhet. 

Därför är det viktigt att veta vad som ska deklareras och vad som är momspliktigt. När du har köpt ett lagerbolag från Jurio kan du även här få hjälp med momsregistreringen. Momsregistreringsnumret (VAT-nummer) får du hemskickat när registreringen är klar. 

Utgående moms

Har du företag som säljer varor eller tjänster i Sverige ska du ta ut moms av dina kunder. Momsen är ingen intäkt eller kostnad i din verksamhet, utan en skatt som du tar av kunden och sedan för vidare till staten. Denna typ av moms kallas utgående moms

Ingående moms

När du som företagare själv köper varor eller tjänster till ditt företag ska företaget också betala moms. Denna typ av moms kallas ingående moms. Momsen ska sedan redovisas och betalas till Skatteverket. Den summan som ska betalas är skillnaden mellan utgående moms och ingående moms. Momsen ska deklareras i en momsdeklaration. En momsdeklaration ska lämnas för varje redovisningsperiod, även om det inte finns någon moms att deklarera. Om det finns moms att betala ska den vara betald senast samma dag som företaget har lämnat in momsdeklarationen. 

Momsregistrera ditt företag

Du måste anmäla företaget för att bli momsregistrerat om du bedriver verksamhet för att kunna betala eller få tillbaka moms. En sådan verksamhet har du om du har för avsikt att driva ett företag som säljer varor eller tjänster som är momspliktiga. 

Nästan alla varor och tjänster är momspliktiga, men det finns några undantag, till exempel: sjukvård, tandvård och social omsorg, försäkringstjänster och banktjänster. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka tjänster som är undantagna från momsplikten.

Momsregistreringen ska ske innan du startar din verksamhet. När du har registrerat företaget får du ett momsregistreringsnummer (VAT-nummer) hemskickat. 

Hur stor är momsen? 

Hur mycket moms du ska ta ut när du säljer varor eller tjänster kan variera. Den vanligaste procentsatsen är 25 %, men för vissa tjänster är det 12 % eller 6 % som gäller. Läs mer på skatteverkets hemsida för att ta reda på hur mycket moms du ska ta ut för just dina varor eller tjänster.

Arbetsgivaravgifter 

Har du anställda i ditt aktiebolag betraktas du som arbetsgivare. Det innebär att du måste betala sociala avgifter för varje anställd, så kallade arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifterna finansierar bland annat pensioner och sjukvård. Arbetsgivaravgiften är av stor betydelse eftersom den tillsammans med lönen avgör hur höga anställningskostnaderna i företaget blir.

Räknas du som arbetsgivare måste du registrera ditt företag som arbetsgivare. Det gör du genom att skicka in en ansökan till Skatteverket. I din ansökan ska du bland annat ange antalet anställda i ditt företag samt hur mycket lön som kommer utbetalas under året. Själva ansökan är alltså ganska omfattande, vilket kan uppfattas överväldigande. Köper du ditt lagerbolag från Jurio kan du få hjälp med ansökan. På så vis säkerställer du att allt blir rätt från början!

Preliminärskatt 

Om du har köpt ditt lagerbolag via Jurio har du vid det här laget fått hjälp med att ansöka om F-skatt och ansökan har registrerats hos Skatteverket. Nu är nästa steg att göra en uppskattning av preliminärskatten och lämna in dessa uppgifter till Skatteverket.

Preliminärskatten är en uppskattning av hur mycket skatt ditt företag kommer att behöva betala under året. När Skatteverket har fått in beräkningen tas en totalsumma fram. Preliminärskatten betalar ditt företag sedan månadsvis. 

Om man har betalat för mycket preliminärskatt får man skatteåterbäring. Har man har betalat för lite får man en restskatt att betala. Skatteverket beräknar den slutgiltiga skatten året efter baserat på den deklarerade inkomsten.

Hur gör jag för att betala in bolagets olika skatter? 

När det blir dags för bolaget att betala sina skatter gäller det att hålla tungan rätt i mun. Såhär går det till: Logga in på ditt skattekonto på Skatteverket.se. Välj vilken skatt du vill betala (exempelvis moms eller arbetsgivaravgift) och fyll i den information som behövs. Välj din betalningsmetod, och bekräfta sedan betalningen. 

När betalar aktiebolaget in de olika skatterna?

Den slutliga bolagsskatten ska betalas in till Skatteverket efter att du har lämnat in inkomstdeklarationen. När du behöver deklarera styrs av företagets räkenskapsår. Räkenskapsåret styr även när bolaget får sitt slutskattebesked och när eventuell kvarskatt ska betalas in. På Skatteverkets hemsida kan du se vad som gäller för just ditt företags räkenskapsår

  • Preliminärskatt – betalas in varje månad 
  • Moms – betalas in när du lämnar in när du lämnar in din momsdeklaration 
  • Arbetsgivaravgifter – betalas baserat på lönerna, månadsvis
  • Bolagsskatt – en gång om året, beroende på bolagets räkenskapsår

Hur beskattas aktieägare? 

Aktieägare betalar skatt på den lön som betalas ut från företaget. Utöver detta kan ägaren också behöva betala skatt på eventuell utdelning. Utdelningen är en del av företagets vinst som fördelas bland aktieägarna. Utdelningen beskattas som inkomst av kapital. 

Köp ett lagerbolag från Jurio

Att bilda ett nytt aktiebolag kan vara rätt krångligt, liksom det kan vara svårt att veta hur man ska gå tillväga. Det finns några olika tillvägagångssätt, varav ett är att starta ett aktiebolag från grunden. Men ett betydligt vanligare och enklare sätt är att köpa ett färdigt aktiebolag, ett så kallat lagerbolag.

Vill du få en rivstart på företagandet kan du köpa ett lagerbolag från Jurio. Då får du ett aktiebolag som redan är registrerat och komplett med organisationsnummer. Du får hjälp under hela processen, och vi sköter kontakten med Bolagsverket. Som tilläggstjänst kan du få hjälp med ansökan om F-skatt, moms och arbetsgivarregistrering. Med andra ord är ett lagerbolag från Jurio ett utmärkt alternativ för dig som vill komma igång lite snabbare!

Lagerbolag

Vi hjälper dig att förverkliga din företagsdröm – Smidigt, prisvärt och juridiskt korrekt

Mindre pappersarbete

Juridiskt kvalitetssäkrade dokument

Slipp Bolagsverkets handläggningstider

Alla nödvändiga dokument ingår

Ett av marknadens bästa priser

Från 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Skapa ett Lagerbolag

*Priset är exkl. moms och Bolagsverkets avgifter på 3 300 kr. Total kostnad blir 6 273.75 kr, inkl. moms. 25 000 kr i aktiekapital tillkommer.