Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

18. juli 2024

Beskattning i enskild firma

När du driver en enskild firma är företagets ekonomi nära sammankopplad med din egen privatekonomi. Med andra ord är det viktigt att ha koll på skattesystemet redan från början.

Hur skattar jag som egenföretagare? 

Som ägare av en enskild firma betalar du skatt på vinsten som du gör i din verksamhet. Vinsten räknas ut genom att ta dina intäkter och dra av dina kostnader. Eftersom du inte kan veta exakt hur stora dina egenavgifter kommer att bli för hela beskattningsåret, får du göra ett schablonavdrag för att uppskatta dessa avgifter.

Det belopp som återstår av vinsten efter schablonavdraget kallas för verksamhetens överskott. Detta är det belopp som du sedan kommer att betala skatt på. 

F-skatt 

Som enskild näringsidkare är det en stor fördel att vara registrerad för företagsskatt. Att vara F-skatteregistrerad innebär att du och ditt företag själva ansvarar för att betala preliminärskatt och socialavgifter på utfört arbete.

Att vara registrerad för F-skatt gör det lättare för din verksamhet att beviljas lån, eftersom det tydligt framgår att företaget är ekonomiskt ansvarsfullt och betalar skatt. Det gör dig även mer attraktiv för eventuella företagskunder – att anlita ett företag som inte betalar F-skatt medför nämligen en hel del administrativt arbete som dina kunder gärna vill slippa.

F-skatt betalas löpande varje månad och det är företagets eventuella vinster som beskattas. Ansökan görs på verksamt eller hos skatteverket. Om din enskilda firma bara genererar inkomst under vissa månader per år behöver du bara betala F-skatt under dessa perioder. 

När dras skatt i enskild firma? 

Som företagare betalar du skatt löpande genom att månadsvis betala in den preliminärskatten. Den har Skatteverket räknat ut baserat på de uppgifter du lämnar in när du ansöker om att bli godkänd för F-skatt. Skatten baseras på uppgifter om överskott, eventuella tjänsteinkomster och andra relevanta uppgifter som du själv anger vid ansökan. Vid deklarationstillfället görs en avstämning mellan den preliminärskatten som du har betalat och ditt faktiska resultat. Du får sedan besked om din slutgiltiga skatt.

Tänk på! 

Om du upptäcker att din verksamhet går bättre eller sämre än förväntat efter att du har startat ditt företag måste du lämna in en preliminär inkomstdeklaration. Detta gäller både om du tjänar mer eller mindre än vad du angav när du ansökte om att bli godkänd för F-skatt. 

Om det visar sig att din vinst är över förväntan kan du behöva betala kvarskatt ifall du inte korrigerar siffrorna i den preliminära deklarationen. Om företaget gör sämre ifrån sig än du trodde bör du korrigera deklarationen så att du inte betalar för mycket i skatt. 

När du betalar för mycket i skatt går du löpande miste om pengar som hade kunnat användas smartare – exempelvis för att bygga upp din marknadsföring. Om skillnaderna är små kan du göra en fyllnadsinbetalning i början av nästa år.

Moms och andra avgifter

För att kunna sälja varor eller tjänster inom ditt företag måste du vanligtvis registrera dig för moms. Registreringen kan göras på samma webbplats där du ansöker om godkännande för F-skatt. 

Som arbetsgivare måste du inte bara registrera dig för moms, du måste också redovisa arbetsgivaravgifter och skatteavdrag för dina anställda varje månad. Det gör du genom att lämna in en arbetsgivardeklaration. För att kunna göra det måste du först registrera dig som arbetsgivare. Det gör du på Skatteverkets hemsida. 

Slutgiltig skatt 

När du lämnar in din inkomstdeklaration för ditt företag redovisar du intäkter och kostnader i en bilaga. Skatteverket jämför sedan din preliminära skatt med den slutliga skatten. Om du har betalat för mycket i preliminär skatt kommer du att får du tillbaka det överskjutande beloppet. 

Om den slutliga skatten är högre än det belopp du betalat in i preliminär skatt, måste du betala mellanskillnaden till Skatteverket på ditt skattekonto. Ditt skattekonto kommer du åt genom att gå in på Skatteverkets hemsida

Hur betalar jag mina skatter? 

Som ägare i en enskild firma betalar du skatter och avgifter genom att föra över pengar till ditt skattekonto, som fungerar som ett vanligt bankkonto. Om du inte har tillräckligt med pengar på skattekontot för att täcka skulden kommer du att få betala ränta på det belopp du är skyldig. Med andra ord är det bäst att ta det säkra före det osäkra och se till att ha full koll på företagets ekonomi.