Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Lagerbolag
ditt dokument påbörjas ...
15
Det tar 15 från början till slut

Verklig huvudman i aktiebolag

Bakom varje aktiebolag står enskilda privatpersoner, så kallade verkliga huvudmän. En verklig huvudman är med andra ord den eller de personer som har det slutliga ägandet eller kontrollen över ett aktiebolag.

Hos LegalDesk

Pris: 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Traditionel advokat

Spara tid och pengar.

Få mer över till annat.

Tidsforbrug

Enkelt och smidigt.

Alltid hos Jurio.

Innehållsförteckning

Vad är verklig huvudman?

Aktiebolag styrs av sina aktieägare, som kan vara både privatpersoner och andra aktiebolag. I vissa fall har aktieägare bara en enda ägare, i andra fall flera. Vanligtvis finns det i slutändan en eller flera privatpersoner som har det kontrollerande inflytandet – det vill säga ytterst styr eller kontrollerar aktiebolaget. De kallas för verkliga huvudmän ​​och när du köper ett lagerbolag från Jurio så kan du få hjälp med registreringen av verklig huvudman mot en extra avgift.

När blir någon verklig huvudman?

En person kan ha den yttersta kontrollen över ett aktiebolag på flera sätt. Man förutsätter att någon är verklig huvudman i följande situationer:

  • Personen i fråga har mer än 25 procent av rösterna genom aktier 
  • Personen i fråga har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna (har bolaget 10 styrelseledamöter, ska personen ha rätt att tillsätta 6 eller fler)
  • En person kan också anses vara verklig huvudman på grund av vad som står i aktiebolagets bolagsordning eller i aktieägaravtal mellan aktieägarna. 

Närståendes kontroll räknas samman

Det är vanligt att äga bolag ihop med familjemedlemmar. Eftersom de typiskt sett står nära varandra, räknas deras kontroll över bolaget samman när man undersöker vem eller vilka som är verkliga huvudmän.

Som närstående räknas:

  • Make/sambo
  • Förälder
  • Barn
  • Svärdotter/svärson (barns make/sambo/registrerade partner)

Det kan finnas flera verkliga huvudmän

I ett och samma bolag kan det finnas flera personer som har den yttersta kontrollen. Det kan därför finnas flera verkliga huvudmän i samma bolag. Så är det till exempel om två personer äger aktier värda 40 procent av rösterna var.

Anmäl verklig huvudman – även om det inte finns någon

Det är lag på att alla företag måste anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Det gäller både om man har en eller flera verkliga huvudmän och om man saknar en verklig huvudman. Det innebär att du i din anmälan kan skriva in att företaget saknar verklig huvudman – anmälan ska alltså göras även om ni inte har en verklig huvudman.

Anmälan görs via Bolagsverkets e-tjänst eller kan göras av Jurio mot en extra avgift i samband med ett köp av lagerbolag. Ett lagerbolag från Jurio är ett färdigregistrerat aktiebolag som är redo att användas i ditt företagande. Du får inte bara hjälp med registreringen av verklig huvudman, utan även för F-skatt och moms- och arbetsgivarregistrering.

Hur tar jag reda på om jag har anmält verklig huvudman?

På Bolagsverkets hemsida kan du söka i registret över verkliga huvudmän. När du söker i registret behöver du logga in med BankID och sedan ange vad du ska använda uppgifterna till. Därefter kan du söka på personnummer, organisationsnummer eller på bolagets namn. Där kan du ange ditt eget företag och sedan se om ni har någon verklig huvudman registrerad. 

Varför är det viktigt att anmäla verklig huvudman?

Enligt lagen måste alla företag anmäla en verklig huvudman. Att inte anmäla en verklig huvudman innebär ett brott mot lagen. Kravet på att anmäla verklig huvudman finns till för att exempelvis banker och finanspolisen ska kunna se vilka som står bakom ett bolag. Informationen om vem som är verklig huvudman finns till för att kunna bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Vad händer om jag inte anmäler verklig huvudman?

Om du inte anmäler verklig huvudman kommer Bolagsverket att avkräva din anmälan inom en viss tid. Det innebär att Bolagsverket kommer skicka ut information om att du ska anmäla verklig huvudman och att det ska göras inom en tid som Bolagsverket bestämmer. Kravet är kopplat till vite, en typ av bot som du kommer behöva betala om du inte gör en anmälan.

Lagerbolag

Vi hjälper dig att förverkliga din företagsdröm – Smidigt, prisvärt och juridiskt korrekt

Mindre pappersarbete

Juridiskt kvalitetssäkrade dokument

Slipp Bolagsverkets handläggningstider

Alla nödvändiga dokument ingår

Ett av marknadens bästa priser

Från 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Köp ett Lagerbolag

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat

*Priset är exkl. moms och Bolagsverkets avgifter på 3 300 kr. Total kostnad blir 6 273.75 kr, inkl. moms. 25 000 kr i aktiekapital tillkommer.