Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Aktieägaravtal
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Vad innebär hembudsförbehåll?

Ett smart sätt att låta aktieägarna i ett bolag ha kontroll över bolagets ägarkrets är med ett hembudsförbehåll. Med Jurios aktieägaravtal kan ni låta hembud gälla för bolagets aktier.

Hos LegalDesk

Pris: 999:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 600 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är ett hembudsförbehåll?

Med ett aktieägaravtal kan ni som äger aktier i ett bolag bestämma spelreglerna för ert ägande, till exempel vad som gäller om någon av er vill sälja sina aktier. Det finns flera olika bestämmelser för sådana situationer, en av dem är ett hembudsförbehåll. Med ett hembudsförbehåll kan bolagets delägare köpa tillbaka aktier som en delägare har sålt till någon utomstående. 

Varför ska man ha hembudsförbehåll?

Att låta hembud gälla för aktierna är ett sätt att ha kontroll över vilka som är delägare i bolaget och se till att det inte får en ny ägare oönskat. Om en aktieägare har sålt sina aktier till någon som övriga aktieägare inte vill samarbeta med, kan de köpa tillbaka aktierna tack vare hembudsförbehållet. Aktieägarna kan alltså, om de vill, neka någon från att bli delägare genom att de själva köper aktierna istället.

Hur fungerar hembudsförbehåll?

När en aktieägare har sålt sina aktier ska den som köper dem anmäla transaktionen till bolagets styrelse. Styrelsen informerar sedan övriga aktieägare om köpet. Vill någon av aktieägarna köpa aktierna ska de anmäla det till styrelsen inom en viss tidsfrist (till exempel 30 dagar). Sedan får de köpa aktierna av den nya ägaren.

Hembudsförbehåll blir aktuellt när någon säljer sina aktier, men det gäller också i andra situationer när aktier får en ny ägare. Om någon skulle överlåta aktier med hembudsförbehåll i till exempel gåva, arv eller genom en skilsmässa ska denne anmäla det till aktiebolagets styrelse, som informerar de övriga aktieägarna att de har rätt att köpa ut aktierna.

Hur skiljer sig hembudsförbehåll från förköpsförbehåll?

Det kan vara svårt att hålla isär hembudsförbehåll och förköpsförbehåll. Den enda skillnaden är att ett hembudsförbehåll gäller efter att en aktie har sålts till en ny ägare, medan en förköpsrätt gäller innan en aktie har bytt ägare.

Om förköpsförbehåll gäller för aktierna måste den som vill sälja sina aktier först erbjuda de andra aktieägarna att köpa dem innan hen får sälja aktierna fritt. Hembudsförbehållet ger aktieägarna en rätt att köpa tillbaka aktierna efter att de sålts.

Hembudsförbehåll i bolagsordningen

För att ett hembudsförbehåll ska vara juridiskt giltigt räcker det inte att det står i aktieägaravtalet att hembud gäller för aktierna. Det måste också stå i bolagsordningen för att bli giltigt gentemot den som har köpt aktierna. Tänk på att sådana ändringar i bolagsordningen bara kan göras av bolagsstämman och att det som står i bolagsordningen blir offentligt.

Skriv ett aktieägaravtal med Jurio

Värna om ägandekretsen! Med Jurios aktieägaravtal kan ni smidigt skapa ert aktieägaravtal med krav på hembudsförbehåll online. Ni blir klara på bara några minuter genom att svara på frågor i vårt smarta formulär. Avtalet kan sedan smidigt signeras med BankID eller skrivas ut och signeras för hand. Smidigt, enkelt och prisvärt.

Klicka på ’Skapa ett Aktieägaravtal’ för att komma igång!

Aktieägaravtal

För ett tryggt delägande

Skräddarsytt på 15 minuter

För upp till 10 aktieägare

Skydda bolaget mot splittring

Reglera vinstutdelningen

Digital signering

Bara 999:-

Exkl. moms

Skapa ett Aktieägaravtal

Spara 3 600:- jämfört med traditionell advokat