Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Vad krävs för att ett Testamente ska bli giltigt?

Ett testamente är inte vilket dokument som helst. Det finns flera krav för hur det ska skrivas och signeras och alla måste vara uppfyllda för att testamentet ska bli giltigt. Här kan du läsa mer.

Hos LegalDesk

Pris: 999,-

Inkl. moms

Tidsforbrug

10 – 15 min.

I uppskattad tid

Traditionel advokat

Spara 4 000,-

Jämfört med traditionell advokat

Kraven i korthet

Det finns flera krav som ett testamente måste leva upp till för att det ska vara giltigt. Alla krav måste vara uppfyllda:

 • Den som upprättar testamentet måste vara över 18 år
 • Testamentet måste vara skriftligt
 • Testamentet måste vara undertecknat av den som upprättar testamentet
 • Två vittnen måste samtidigt ha närvarat när testatorn undertecknar testamente
 • Vittnena måste dessutom skriva under testamentet själva

Du som skriver Testamente måste vara över 18 år

En grundläggande förutsättning för att ett testamente ska bli giltigt är att den som skriver testamentet har fyllt 18 år. En 16-åring kan också skriva ett testamente, men bara över viss egendom. Den egendomen måste antingen komma från personens egen arbetsinkomst, eller vara egendom som personen fått i gåva eller i arv med villkoret att personen själv ska få råda över egendomen. 

Testamentet måste vara skriftligt

Ett testamente måste som huvudregel vara ett skriftligt dokument. Det kan vara skrivet både för hand eller på dator. 

I vissa situationer kan ett testamente vara giltigt trots att det inte är skriftligt. Ett sådant testamente kallas nödtestamente

Du måste skriva under Testamentet

För att ett testamente ska vara giltigt måste du som upprättar det skriva under med din namnteckning. Det är också bra att skriva datum. Självklart ska underskriften inte kunna raderas eller ändras, och därför ska den skrivas i osuddbart bläck. 

Två vittnen måste underteckna Testamentet

För att testamentet ska bli giltigt måste två vittnen se på när du sätter din underskrift på testamentet. Vittnena måste också själva skriva under testamentet. Vittnena måste vara medvetna om att dokumentet är ett testamente, men de behöver inte känna till innehållet.

Vissa får inte vara vittne

Utgångspunkten är att vem som helst som är över 15 år gammal kan vara vittne till ett testamente. I lagen som reglerar arv och testamente – ärvdabalken – finns dock en lista på flera personer som inte får vara vittne till ett testamente. Dessa är:

 • Din make eller sambo
 • Dina barn och barnbarn (släktingar i rätt nedstigande led)
 • Dina bonusföräldrar och bonusbarn (svågerlag)
 • Dina föräldrar och far- och morföräldrar (släktingar i rätt uppstigande led)
 • Dina svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar (svågerlag)
 • Någon som är under 15 år
 • Någon som har en psykisk störning som gör att personen inte förstår vad det innebär att vara vittne

Om ett vittne tillhör någon av kategorierna ovan blir testamentet inte giltigt.

Ytterligare några som inte får vara vittne

Det finns ytterligare några personer som inte får vara vittnen. En person får inte vara vittne om något testamenteras till:

 • Vittnet själv
 • Vittnets make eller sambo
 • Vittnets barn och barnbarn
 • Vittnets syskon
 • Vittnets far- och morföräldrar
 • Vittnets svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar
 • Någon vittnet är framtidsfullmaktshavare, förmyndare, god man eller förvaltare för
 • Ett bolag, en förening, en stiftelse eller ett trossamfund som vittnet är styrelseledamot i.

Vad händer om alla krav inte är uppfyllda?

Om ditt testamente felar på någon punkt, kanske för att det inte skrivits under eller för att någon av vittnena inte uppfyller rätt krav, blir testamentet ogiltigt. Testamentet kan då inte användas för att fördela arvet. 

Skriv ditt Testamente med Jurio

Att skriva ett testamente har aldrig varit enklare. Med Jurio kan du komma igång direkt. Vårt formulär leder dig säkert genom processen och du kan hoppa fram och tillbaka mellan frågorna tills du är nöjd, så att du får ett testamente som täcker just dina behov och önskemål. 

Skapa enkelt och snabbt ett testamente med Jurio och spara dessutom tusenlappar jämfört med en traditionell advokat.

Klicka på ‘Skapa ett Testamente’ för att komma igång!