Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Lagerbolag
ditt dokument påbörjas ...
15
Det tar 15 från början till slut

Vilken bolagsform ska jag välja?

Är du sugen på att förverkliga drömmen om ett nytt företag? Då kanske du funderar på vilken företagsform du vill driva din verksamhet i. Vi går igenom de olika företagsformer som finns och hur de skiljer sig åt – så att du kan välja det som passar dig bäst! 

Hos LegalDesk

Pris: 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Tidsforbrug

Snabbt och enkelt.

Alltid hos Jurio.

Innehållsförteckning

Vilka olika företagsformer finns det? 

Ett företag kan drivas i olika bolagsformer. Vanligast är kanske aktiebolag, men många väljer också att driva sina verksamheter i handelsbolag, i kommanditbolag eller som enskild näringsverksamhet. Man kan också starta sitt företag genom ett lagerbolag. Det är ett enkelt alternativ till att påbörja sin verksamhet och fungerar på samma sätt som ett aktiebolag. Men vad är egentligen skillnaden på alla dessa bolagsformer? Och vilken är bäst? 

Här ser du en översikt över de olika bolagsformerna, läs mer nedan!

Översikt över fördelarna med olika bolagsformer

1. Enskild näringsverksamhet

Kanske har du hört någon säga att de har en enskild firma? Det är samma sak som enskild näringsverksamhet. Om du driver ditt företag som enskild verksamhet är din privata ekonomi nära ihopkopplad med företagets. 

Till skillnad från många andra bolagsformer är enskilda näringsverksamheter inte juridiska personer. Det innebär att det är du som driver företaget som blir ansvarig för företagets eventuella skulder. I enskilda näringsverksamheter får det dessutom bara finnas en ägare. Det betyder att du inte kan driva din enskilda näringsverksamhet tillsammans med andra delägare – däremot kan du ha anställda som arbetar för företaget. 

Uppstart

Enkelt och snabbt att starta på egen hand. Endast två steg:

 1. Anmäl företaget på verksamt.se
 2. Vänta på att Bolagsverket registrerar företaget.

Fördelar med enskild näringsverksamhet

Nackdelar med enskild näringsverksamhet

 • Juridisk person: Den enskilda firman blir inte en juridisk person.
 • Organisationsnummer: Den enskilda firman får inget särskilt organisationsnummer, utan ägarens personnummer blir företagets organisationsnummer.
 • Företagsnamn: Företagsnamnet får endast namnskydd i det län företaget är registrerat i. Det är möjligt att registrera namnet i flera län till en extra kostnad. Det betyder att ett annat företag kan ha samma företagsnamn i ett annat län om du inte har registrerat företagsnamnet i det län.
 • Ekonomi: Företagets ekonomi är nära sammankopplad med ägarens personliga ekonomi.
 • Personligt ansvar: Obegränsat ansvar för ägare för skulder och andra förpliktelser – du riskerar därmed att behöva ta från dina egna besparingar för att betala tillbaka skulder från företaget.
 • Skatt: Ej samma skattefördelar som exempelvis aktiebolag.

Här kan du läsa mer om beskattning i enskild firma.

2. Handelsbolag 

Till skillnad från enskild näringsverksamhet kan ni vara flera som driver ett handelsbolag. Handelsbolag är juridiska personer, men trots det har delägarna i handelsbolag ansvar för bolagets skulder. Handelsbolag måste ha två eller flera delägare och ni som är delägare i handelsbolaget delar på ansvaret – både för skulder och för bolagets vinst. 

Uppstart

Relativt enkelt och snabbt att starta på egen hand, i fem steg: 

 1. Delägarna skapar ett avtal sinsemellan som stadgar att de ska driva näringsverksamhet tillsammans 
 2. Företaget anmäls på verksamt.se
 3. Kompletterande uppgifter skickas in om det behövs 
 4. Bolagsverket registrerar bolaget 
 5. Anmälan om verklig huvudman skickas in. 

Fördelar med handelsbolag 

 • Startkapital: Kräver inget startkapital, dock vissa särskilda avgifter vid registrering hos Bolagsverket. Se mer
 • Flera ägare: Två eller fler ägare krävs. 
 • Juridisk person: Handelsbolaget är en juridisk person –  och kan därmed ingå avtal samt ha vissa rättigheter och skyldigheter. 
 • Organisationsnummer: Handelsbolaget får ett eget organisationsnummer
 • Lån: Bolagsmännen får låna från handelsbolaget, om de får godkännande av de andra bolagsmännen. 

Nackdelar med handelsbolag 

 • Ensam ägare: Ensam ägare är inte möjligt, alltid minst två delägare. 
 • Styrelse: Kan inte finnas styrelse. 
 • Företagsnamn: Företagsnamnet får endast namnskydd i det län företaget är registrerat i. Det är möjligt att registrera namnet i flera län till en extra kostnad. Det betyder att ett annat företag kan ha samma företagsnamn i ett annat län om du inte har registrerat företagsnamnet i det länet. 
 • Ekonomi: Företagets ekonomi nära sammankopplad till personlig ekonomi. 
 • Personligt ansvar: Ägarna har obegränsat personligt ansvar för företagets skulder – de kan därmed bli tvungna att betala tillbaka från sina egna besparingar om företaget inte längre kan betala. 
 • Skatt: Handelsbolagets resultat beskattas i ägarnas egna deklarationer, ägarna beskattas även för vinsten vid försäljning av andelar i handelsbolaget samt för bolagets överskott under året. 

3. Kommanditbolag 

Är ni flera som vill driva en verksamhet tillsammans kan ni också driva den i ett kommanditbolag. Kommanditbolag är en typ av handelsbolag, men de skiljer sig lite åt. I kommanditbolag får ägare gå in som kommanditdelägare och då ansvarar kommanditdelägaren bara för skulder som motsvarar den egna insatsen i bolaget. Kommanditbolag måste dock ha minst en “vanlig” delägare som ansvarar helt och hållet för bolagets skulder – en komplementär

Uppstart

Relativt enkelt och snabbt att starta på egen hand, i fem steg: 

 1. Delägarna skapar ett avtal dem emellan som stadgar att de ska driva näringsverksamhet tillsammans 
 2. Företaget anmäls på verksamt.se 
 3. Kompletterande uppgifter skickas in om det behövs 
 4. Bolagsverket registrerar bolaget 
 5. Anmälan om verklig huvudman skickas in. 

Fördelar med kommanditbolag

 • Startkapital: Kräver inget startkapital, dock vissa särskilda avgifter vid registrering hos Bolagsverket. Registreringsavgift hos Bolagsverket på 1 200 kr - 1 500 kr.
 • Flera ägare: Två eller fler ägare är möjligt, men det måste alltid finnas minst en komplementär och en kommanditdelägare. 
 • Juridisk person: Kommanditbolaget blir en juridisk person – och kan därmed ingå avtal samt ha vissa rättigheter och skyldigheter. 
 • Organisationsnummer: Kommanditbolaget får ett eget organisationsnummer
 • Styrelse: Möjligt att välja en styrelse, om så avtalas. 
 • Lån: Bolagsmännen får låna från kommanditbolaget om de får godkännande från de andra bolagsmännen.

Nackdelar med kommanditbolag

 • Ensam ägare: Ensam ägare ej möjligt, alltid minst en komplementär och en kommanditdelägare.
 • Företagsnamn: Företagsnamnet får endast namnskydd i det län företaget är registrerat i. Det är möjligt att registrera namnet i flera län till en extra kostnad. Det betyder att ett annat företag kan ha samma företagsnamn i ett annat län om du inte har registrerat företagsnamnet i det län.
 • Ekonomi: Företagets ekonomi nära sammankopplad till personlig ekonomi.
 • Personligt ansvar: Komplementären har obegränsat personligt ansvar för företagets skulder – de kan därmed bli tvungna att betala tillbaka från sina egna besparingar om företaget inte längre kan betala. Kommanditdelägaren ansvarar dock bara för skulder upp till den egna insatsen.
 • Skatt: Kommanditbolagets resultat beskattas i ägarnas egna deklarationer, ägarna beskattas även för vinsten vid försäljning av andelar i kommanditbolaget samt för bolagets överskott under året.

4. Aktiebolag 

Även i aktiebolag är det möjligt att vara flera delägare. Ett aktiebolag är en juridisk person vilket betyder att aktiebolagets ägare inte är ansvariga för de skulder som bolaget eventuellt kan dra sig på. Du som ägare i ett aktiebolag kan därmed vanligtvis inte bli ansvarig om bolaget till exempel skulle gå i konkurs. 

Uppstart

Inte så enkelt att starta på egen hand, många olika steg ska fullföljas innan bolaget kan skapas. Bland annat: 

 1. Besluta om att starta bolaget 
 2. Upprätta stiftelseurkund 
 3. Skapa en bolagsordning 
 4. Teckna och betala aktier 
 5. Invänta bankintyg  
 6. Skriv under stiftelseurkunden
 7. Anmäl bolaget till Bolagsverket och betala in registreringsavgift 
 8. Invänta Bolagsverkets registrering av aktiebolaget 
 9. Anmäl verklig huvudman. 

Fördelar med aktiebolag 

 • Ensam ägare: Ensam ägare är möjligt. 
 • Flera ägare: Flera ägare är möjligt. 
 • Juridisk person: Aktiebolaget är en juridisk person – och kan därmed ingå avtal samt ha vissa rättigheter och skyldigheter. 
 • Organisationsnummer: Bolaget har sitt eget organisationsnummer
 • Styrelse: Aktiebolaget måste ha en styrelse
 • Företagsnamn: Aktiebolag har skydd för sitt företagsnamn i hela Sverige – till skillnad från de andra bolagsformerna som endast skyddas i deras respektive län. 
 • Ekonomi: Företagets ekonomi är separat från aktieägarnas personliga ekonomi. 
 • Personligt ansvar: Aktiebolagets ledning är i normala fall fri från personligt betalningsansvar – det innebär att du som driver aktiebolag inte behöver betala tillbaka skulder som bolaget dragit sig på på samma sätt som krävs i andra bolagsformer. 
 • Skatt: Beskattningsreglerna för aktiebolag är generellt fördelaktiga i jämförelse med andra bolagsformer. 

Nackdelar med aktiebolag

 • Startkapital: Krävs en kapitalinsats på minst 25 000 kronor (eller motsvarande summa i annan egendom som kan användas i bolaget – apportegendom).
 • Lån: Aktieägare får inte låna pengar av det egna aktiebolaget. Läs mer om låneförbudet här.

5. Lagerbolag 

Lagerbolag är aktiebolag som har skapats för att säljas vidare till personer som vill komma igång med sitt aktiebolag direkt, det är alltså aktiebolag som ligger på lager. Om du väljer att köpa ett lagerbolag får du alla fördelarna som kommer med aktiebolag på köpet, samtidigt som du kan undvika den stora nackdelen med aktiebolag – att det är klurigt att starta. Det går snabbt att komma igång med företaget när du köper ett lagerbolag eftersom bolaget redan är bildat. 

När du skapar ett lagerbolag hos Jurio börjar du med att fylla i vårt formulär som tar cirka 15 minuter. Efter det får du en bankfullmakt så att du kan starta ett företagskonto, som du sedan sätter in aktiekapitalet på. Startsträckan för lagerbolag är på så vis kortare än för ett vanligt aktiebolag. 

Vilken bolagsform är bäst? 

Det är svårt att säga vilken bolagsform som är bäst – alla är bra på olika sätt! Det finns dock en anledning till att aktiebolag är den allra vanligaste bolagsformen – nämligen det goda skydd som ägarna i bolaget får. I andra bolagsformer riskerar den som driver företaget att bli ansvarig för skulder som företaget drar på sig. Ägarnas egna besparingar kan i vissa fall behöva användas om företaget går i konkurs eller om det finns obetalda räkningar – något som inte kan hända i aktiebolag. I och för sig kostar det mer pengar att starta ett aktiebolag, men det kan det vara värt för att skydda sin privata ekonomi – och kom ihåg att aktiekapitalet på 25 000 kronor faktiskt inte försvinner ut i tomma intet, det går ju till bolaget! 

Kom igång direkt med ett lagerbolag! 

I Jurios lagerbolag har det aldrig tidigare bedrivits verksamhet, så du slipper oroa dig för att ta över skulder från ett gammalt företag. Om du vill slippa långa handläggningstider och krångel med Bolagsverket passar lagerbolag perfekt – allt sådant är redan klart! Våra jurister guidar dig genom hela processen så att du kan vara säker på att allt blir rätt. 

Klicka på Köp ett Lagerbolag för att komma igång direkt!

Lagerbolag

Vi hjälper dig att förverkliga din företagsdröm – Smidigt, prisvärt och juridiskt korrekt

Mindre pappersarbete

Juridiskt kvalitetssäkrade dokument

Slipp Bolagsverkets handläggningstider

Alla nödvändiga dokument ingår

Ett av marknadens bästa priser

Från 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Köp ett Lagerbolag

*Priset är exkl. moms och Bolagsverkets avgifter på 3 300 kr. Total kostnad blir 6 273.75 kr, inkl. moms. 25 000 kr i aktiekapital tillkommer.