Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

11. juli 2024

Handelsbolag 

Är ni flera personer som ska starta bolag tillsammans? Då kan Handelsbolag vara ett alternativ för bolagsform. Här kan du läsa mer om vad det innebär och hur du startar ett handelsbolag.

Vad är ett handelsbolag?

Ett handelsbolag är ett företag som har två eller flera delägare, som kallas bolagsmän. Bolagsmännen kan vara privatpersoner eller företag. Ett handelsbolag räknas som en juridisk person, vilket innebär att bolaget kan ingå avtal, äga egendom och ha skulder. Men det är ändå ägarna som ska betala skatt om företaget går med vinst. Bolagsmännen är dessutom  personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Att bolagsmännen är solidariskt ansvariga för företagets skulder innebär att vem som helst av bolagsmännen kan behöva betala tillbaka hela skulden ifall någon som handelsbolaget är skyldig pengar skulle kräva det.

Bolagsformen kännetecknas även av att det inte behövs något startkapital för att starta ett handelsbolag. Ett aktiebolag kräver till exempel ett startkapital på 25 000 kronor. 

Hur startar man ett handelsbolag?

För att starta ett handelsbolag behöver ni skicka in en anmälan om registrering av bolaget till Skatteverket. Genom registrering får bolaget ett officiellt namn och organisationsnummer, och företagets namn kommer skyddas i det län där företaget registreras. Det innebär att inget annat företag i samma län får använda ert bolagsnamn. Det går också att skydda företagsnamnet i flera län – i så fall betalar du en extra avgift per län.

När bolaget har blivit registrerat behöver ni ansöka om godkännande för F-skatt. F-skatt är företagsskatt och innebär att ni som egenföretagare själva betalar in de skatter och egenavgifter som behöver betalas varje månad. Om ert handelsbolag ska sälja varor eller tjänster måste ni registrera företaget för moms hos Skatteverket.

Vad kostar det att starta handelsbolag?

Att registrera ett handelsbolag via Bolagsverkets e-tjänst kostar 1200 kronor. Det kostar däremot ingenting att ansöka om godkännande för F-skatt.

Vad är ett kompanjonavtal?

Även om ni som startat handelsbolaget är överens om vad som ska gälla är det bra att skriva ett så kallat kompanjonavtal där ni skriver ner allt ni har kommit överens om. I avtalet kan ni bestämma hur vinster ska fördelas och vad som ska gälla om en bolagsman vill lämna bolaget. Det finns inga formella krav på hur kompanjonavtalet ska vara utformat eller vad det ska innehålla men här kommer några exempel på vad kompanjonavtalet bör reglera:

 • Arbetsfördelning 
 • Bolagets namn
 • Befogenheter (vem som har rätt att göra vad)
 • Arbetstider
 • Garantierna för företagets lån (exempelvis borgensförbindelser)
 • Uttag och andra förmåner 
 • Hur över- och underskott ska fördelas 
 • På vilka villkor nya delägare kan ansluta sig
 • Hur en befintlig delägare kan dra sig ur bolaget
 • Ränta på insatt kapital 

Vad är skillnaden mellan ett handelsbolag och en enskild firma? 

Med en enskild firma är du som ägare personligt ansvarig för företagets skulder. Det gör att det skiljer sig från ett handelsbolag där ni är två eller flera personer som är personligt och solidariskt ansvariga. En annan stor skillnad är att handelsbolag är en juridisk person, vilket en enskild firma inte är. I övrigt fungerar ett handelsbolag i princip som en enskild firma och skattereglerna är i stort sett desamma.

Fördelar och nackdelar med handelsbolag

Fördelar:

 • Handelsbolag är enkla att starta och kostar mindre än exempelvis aktiebolag
 • Handelsbolag får egna organisationsnummer
 • Ansvaret mellan delägarna är solidariskt och regleras i ett kompanjonsavtal

Nackdelar:

 • Ägarna är obegränsat ekonomiskt ansvariga för alla företagets förpliktelser 
 • Beskattning av handelsbolagets resultat görs i ägarnas privata deklaration 
 • Ägarna beskattas för bolagets eventuella underskott
 • Företagets namn skyddas bara i det län där handelsbolaget är registrerat. Ett likadant namn kan alltså registreras för ett annat företag i ett annat län