Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Lagerbolag
ditt dokument påbörjas ...
15
Det tar 15 från början till slut

Kommanditbolag

Det finns en särskild typ av handelsbolag som kallas kommanditbolag. I dessa bolag ansvarar bara en eller ett fåtal av ägarna personligen för bolagets förpliktelser.

Hos LegalDesk

Pris: 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Traditionel advokat

Spara tid och pengar.

Få mer över till annat.

Tidsforbrug

Enkelt och smidigt.

Alltid hos Jurio.

Innehållsförteckning

Vad är ett kommanditbolag? 

Kommanditbolag är en form av handelsbolag. Det innebär att bolaget ska ha två eller flera bolagsmän, även kallat delägare. Skillnaden från ett vanligt handelsbolag är att det i ett kommanditbolag finns två olika typer av bolagsmän:

 1. Kommanditdelägare: Bolagsmän vars ansvar är begränsat till vad de satsat i bolaget (likt aktieägare i ett aktiebolag). Kommanditdelägare ansvarar alltså inte för mer av finansieringen av bolaget än vad som framgår av avtalet.
 2. Komplementärer: Bolagsmän som har ett personligt betalningsansvar för företagets eventuella skulder. 

Ett kommanditbolag är alltså ett handelsbolag där en eller några, men inte alla, ägare har obegränsat ansvar för företagets skulder. Denna bolagsform passar bra när en delägare av någon anledning ska ha ett annat ekonomiskt ansvar än övriga delägare, exempelvis för att hens roll endast är att finansiera verksamheten.

Hur startar jag ett kommanditbolag?

Ett kommanditbolag ska registreras hos Bolagsverket. Till skillnad från vid start av ett aktiebolag finns det inget krav på startkapital vid bildandet av ett kommanditbolag. Du som vill registrera ett kommanditbolag får dock inte vara försatt i konkurs, ha en förvaltare eller ett näringsförbud. Ditt företagsnamn måste dessutom innehålla tillägget “kommanditbolag” (eller förkortningen KB) och det ska alltid anges på alla dokument, skyltar och hemsidor med bolagets namn. 

För att kommanditbolaget ska startas måste bolagsmännen komma överens om att gemensamt driva en näringsverksamhet i just bolagsformen kommanditbolag. Avtalet kan vara både skriftligt eller muntligt men ett skriftligt avtal är alltid att rekommendera. Då kan det lättare användas som bevis för vad ni egentligen har kommit överens om ifall en konflikt eller förvirring skulle uppstå.

Bolagsverket ska registrera företaget

Avgiften för att registrera ett kommanditbolag är från 1200 kronor och det görs hos Bolagsverket. De kontrollerar bland annat att ingen annan redan använder ert företagsnamn. När företaget är registrerat får du ett registreringsbevis och kommanditbolaget får ett organisationsnummer som används som identitetsnummer, exempelvis vid kontakt med myndigheter.

I och med registreringen blir kommanditbolaget en juridisk person. En juridisk person kan: 

 • Teckna avtal 
 • Ha anställda 
 • Äga egendom
 • Ha skulder 
 • Vara part i rättegångar

Hur beskattas ett kommanditbolag? 

Ett kommanditbolag betalar ingen skatt på vinsten. Detsamma gäller handelsbolag. Istället betalar kommanditbolagets delägarna inkomstskatt och egenavgifter på sin del av företagets vinst.

Fördelar med ett kommanditbolag

 • Kommanditbolaget får ett eget organisationsnummer och blir därmed en juridisk person
 • Du behöver inget startkapital för att starta ett kommanditbolag 
 • Som kommanditdelägare begränsas din risk att behöva ansvara för företagets skulder, det är bolagets komplementär(er) som bär detta ansvar
 • Kommanditbolag kan vara en lämplig bolagsform när en person är mer drivande än övriga delägare. I ett vanligt handelsbolag är alla delägare är lika ansvariga, vilket kräver allas engagemang. 

Nackdelar med ett kommanditbolag

  • Beskattning av kommanditbolagets vinster görs i delägarnas privata deklarationer
  • Komplementären/komplementärerna har ekonomiskt ansvar för företagets skulder
  • Företagets namn skyddas enbart i det län där bolaget är registrerat. Samma namn kan registreras för en annan företagare i ett annat län.

Kommanditbolag och aktiebolag

Aktiebolag är en av de vanligaste företagsformen i Sverige. Det kan främst ha och göra med att man inte blir personligt betalningsansvarig för bolagets skulder. Visserligen kan man begränsa det i kommanditbolag, men din personliga ekonomi blir aldrig sammanblandad i aktiebolag. 

Ett enkelt och smidigt sätt att starta ett aktiebolag är att köpa ett som redan är färdigt – ett lagerbolag. Det är oanvända och färdigregistrerade aktiebolag som gör hela företagsresan smidigare. Med Jurios lagerbolag kan du även få hjälp med registreringen för F-skatt, moms och arbetsgivarregistreringen mot en extra avgift.

Lagerbolag

Vi hjälper dig att förverkliga din företagsdröm – Smidigt, prisvärt och juridiskt korrekt

Mindre pappersarbete

Juridiskt kvalitetssäkrade dokument

Slipp Bolagsverkets handläggningstider

Alla nödvändiga dokument ingår

Ett av marknadens bästa priser

Från 1 999:-

exkl. avgifter & moms

Skapa ett Lagerbolag

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat

*Priset är exkl. moms och Bolagsverkets avgifter på 3 300 kr. Total kostnad blir 6 273.75 kr, inkl. moms. 25 000 kr i aktiekapital tillkommer.