Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

18. januari 2023

Uppsägning under provanställning

En provanställning är en särskild variant av visstidsanställning. Prövotiden får högst pågå i 6 månader och finns till för att se hur väl en anställd passar in på sin nya arbetsplats.

Vad är en provanställning? 

Inför ett nytt jobb är det vanligt att arbetstagaren först får en så kallad provanställning. Anställningen är tidsbegränsad och hör därför till kategorin tidsbegränsade anställningar, men till skillnad från vikariat, säsongsarbete och allmän visstidsanställning så är provanställningen tänkt att övergå till en tillsvidareanställning när prövotiden har gått ut. Provanställningar får pågå i max 6 månader och kan vara ett sätt för både arbetstagaren och arbetsgivaren att testa om anställningen känns bra.

Uppsagd under provanställning - utan kollektivavtal 

Eftersom provanställningar finns till just för att testa och utvärdera om en anställning känns rätt finns det inget som hindrar att en provanställning upphör. Orsaken till uppsägningen behöver inte anges. En provanställning kan avslutas på följande sätt:

  1. Avbrytas i förtid – Arbetsgivaren måste meddela den anställde om att provanställningen avbryts i förtid med två veckors tidsfrist.
  2. Avbrytas vid prövotidens utgång – Om nästan hela prövotiden har gått, men arbetstagaren inte känns passande för jobbet så måste valet att inte övergå till en tillsvidareanställning meddelas senast två veckor innan prövotiden löpt ut. 

Notera att denna tidsfrist på två veckor bara gäller för arbetsgivaren. Arbetstagaren kan avbryta anställningen när hen vill. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan uppsägningsreglerna se annorlunda ut, och i ett anställningsavtal kan ni själva avtala om en viss uppsägningstid, exempelvis en månad. Då gäller två veckor plus en månads uppsägningstid för arbetsgivaren, och enbart en månad uppsägningstid för arbetstagaren. När det kommer till uppsägningstid utan avtal gäller alltså två veckor för arbetsgivaren och ingen uppsägningstid för den anställde. 

Uppsagd under provanställning - med kollektivavtal 

Finns det ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan reglerna kring hur en provanställning får avbrytas skilja sig åt. Om du omfattas av ett kollektivavtal ska detta framgå av ditt anställningsavtal. Det är vanligt i kollektivavtal att både arbetsgivaren och arbetstagaren har en uppsägningstid om 1 månad under perioden som prövotiden löper. Som nämnt kan reglerna vara olika och skilja sig från början och slutet av prövotiden. 

Om provanställningen inte avbryts 

En provanställning som inte avbryts, kommer när prövotiden är slut att övergå till en tillsvidareanställning. Efter prövotidens 6 månader är det inte längre tillåtet att förlänga eller förnya provanställningen. Om arbetsgivaren inte har vidtagit några åtgärder för att avbryta provanställningen före de 6 månaderna kommer anställningen därför övergå till en tillsvidareanställning. 

Du kan läsa mer om provanställningar här.