Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

02. februari 2024

Uppsägning under provanställning

En provanställning är en särskild variant av visstidsanställning. Prövotiden får högst pågå i 6 månader och finns till för att se hur väl en anställd passar in på sin nya arbetsplats.

Vad är en provanställning? 

Inför ett nytt jobb är det vanligt att arbetstagaren först får en så kallad provanställning. Anställningen är tidsbegränsad och hör därför till kategorin tidsbegränsade anställningar. Men till skillnad från vikariat, säsongsarbete och särskild visstidsanställning så är en provanställning tänkt att övergå till en tillsvidareanställning när prövotiden har gått ut. Provanställningar får pågå i max 6 månader och kan vara ett sätt för både arbetstagaren och arbetsgivaren att testa om anställningen känns bra.

Uppsägning under provanställning - utan kollektivavtal 

Eftersom provanställningar finns till just för att testa och utvärdera om en anställning känns rätt finns det inget som hindrar den från att upphöra. Både arbetsgivaren och arbetstagaren kan avsluta provanställningen, utan att ange någon orsak till varför. En provanställning kan avslutas på följande sätt:

  1. Avbrytas i förtid – Arbetsgivaren måste meddela den anställde om att provanställningen avbryts i förtid minst två veckor i förväg.
  2. Avbrytas vid prövotidens utgång – Om nästan hela prövotiden har gått, men arbetstagaren inte känns passande för jobbet så måste valet att inte övergå till en tillsvidareanställning meddelas minst två veckor innan prövotiden löpt ut. 

Notera att denna tidsfrist på två veckor bara gäller för arbetsgivaren. Arbetstagaren kan avbryta anställningen när denne vill. Om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan uppsägningsreglerna se annorlunda ut. I ett anställningsavtal kan ni också själva avtala om en annan uppsägningstid, exempelvis en månad. 

Uppsägning under provanställning - med kollektivavtal 

Finns det ett kollektivavtal på arbetsplatsen kan reglerna kring hur en provanställning får avbrytas skilja sig åt. Om du omfattas av ett kollektivavtal ska detta framgå av ditt anställningsavtal. Det är vanligt i kollektivavtal att både arbetsgivaren och arbetstagaren har en uppsägningstid om 1 månad under perioden som prövotiden löper. Som nämnt kan reglerna vara olika och skilja sig från början och slutet av prövotiden. Se därför till att läsa kollektivavtalet som gäller på din arbetsplats.

Om provanställningen inte avbryts 

En provanställning som inte avbryts kommer när prövotiden är slut att övergå till en tillsvidareanställning. Efter prövotidens sex månader är det inte längre tillåtet att förlänga eller förnya provanställningen. Om arbetsgivaren inte har vidtagit några åtgärder för att avbryta provanställningen inom sex månader kommer anställningen därför övergå till en tillsvidareanställning.

Du kan läsa mer om provanställningar här.