Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Anställningsavtal
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Visstidsanställning

En visstidsanställning används när någon blir anställd under en begränsad tid. Här kan du läsa om olika slags tidsbegränsade anställningar och hur de kan omvandlas till en tillsvidareanställning.

Hos LegalDesk

Pris: 0:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Visa mer Visa mindre

Vad är visstidsanställning? 

En visstidsanställning (eller särskild visstidsanställning som det också kallas) är en tidsbegränsad anställning som används när en arbetsgivare anställer någon under en bestämd tidsperiod eller till ett visst arbete. Det finns olika kategorier av tidsbegränsade anställningar:

  • Särskild visstidsanställning (tidigare allmän visstidsanställning)
  • Vikariat
  • Provanställning
  • Säsongsanställning 

En särskild visstidsanställning kan, till skillnad från andra typer av tidsbegränsade anställningar, användas av flera olika skäl. Det kan till exempel handla om feriearbete, praktikarbete eller någon form av projektanställning.

Behovsanställning är dock varken visstidsanställning eller tillsvidareanställning.

Kan en visstidsanställning avbrytas i förtid? 

Som utgångspunkt avbryts inte visstidsanställningar i förtid. Tanken med en visstidsanställning är att det redan finns en angiven tidpunkt då anställningen tar slut. Om arbetsgivare eller arbetstagare vill att anställningen ska kunna upphöra innan dess måste de ha kommit överens om det redan i anställningsavtalet, eller gemensamt komma överens om att visstidsanställningen ska upphöra. 

En arbetsgivare har dock rätt att avskeda en visstidsanställd arbetstagare som beter sig långt utanför ramen för vad man kommit överens om. Detta kallas för att “grovt åsidosätta vad som åligger en i anställningen”, och kan till exempel handla om hot om våld, utövat våld, kränkningar, trakasserier eller förstörelse av arbetsgivarens egendom.

Från visstidsanställning till tillsvidareanställning

En arbetsgivare kan välja att erbjuda den visstidsanställda en heltidstjänst av flera olika skäl, men det finns två fall då en tidsbegränsad anställning måste omvandlas till tillsvidareanställning:

  1. Om en särskilt visstidsanställd sammanlagt har arbetat i mer än ett år på en arbetsplats, inom en period på fem år.
  2. Om en visstidsanställd har arbetat i mer än ett år på en arbetsplats, med högst sex månaders uppehåll mellan anställningarna. På så vis kan inte en arbetsgivare undvika att erbjuda tillsvidareanställning genom att först anställa någon som vikarie, sedan några månader som allmän visstidsanställd, sedan som vikarie igen eller som säsongsarbetare. Detta kallas att “stapla visstidsanställningar”.

Exempel: 

Annika anställdes på Café Kaffekoppen år 2015. I anställningsavtalet stod det att anställningen var en särskild visstidsanställning. Annika arbetade heltid på Kaffekoppen i 8 månader. Efter det slutade hon arbeta för att istället resa 1 år. Under 3 sommarmånader kom hon dock tillbaka och arbetade. Efter resandet kom Annika tillbaka till Café Kaffekoppen och arbetade ytterligare 5 månader. Hon undrar nu om hon har rätt till en tillsvidareanställning?

Totalt har Annika arbetat i 1 år och och 4 månader på Kaffekoppen, inom en period på fem år. Det betyder att hon mycket riktigt har rätt att få en tillsvidareanställning.

Håll koll på visstiden!

Om du har en visstidsanställd medarbetare är det viktigt att hålla koll på den sammanlagda arbetstiden. Med Jurios anställningsavtal kan du själv ange hur många timmar den anställda ska arbeta, samt tillträde och slutdatum. På så vis kan du enkelt räkna ut hur länge en arbetstagare får vara anställd som visstidare, innan anställningen ska övergå till en tillsvidareanställning. Du gör alltså dig själv en tjänst, och undviker framtida strul, genom att hålla ordning och reda i dina anställningsavtal.

Skapa ett gratis anställningsavtal med Jurio 

Med Jurio kan du snabbt och enkelt skapa ett anställningsavtal. Avtalet skapas genom att svara på ett antal frågor i vårt formulär. Du kan klicka dig fram och tillbaka mellan frågorna. När du känner dig nöjd slussas du vidare och får sedan ditt anställningsavtal inom några minuter. Utan extra tillval är anställningsavtalet helt gratis!

Anställningsavtal

En trygghet för arbetsgivare och anställd

Kostnadsfritt utan tillägg

Bestäm arbetstid och semestervillkor

För tillsvidare- eller visstidsanställning

Lägg till engelsk kopia – 199 kr

Signera direkt med BankID

Från 0:-

Exkl. moms

Skapa gratis Anställningsavtal

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat