Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Anställningsavtal
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Tillsvidareanställning

En anställning som inte är tidsbegränsad kallas för tillsvidareanställning, eller fast anställning. Vid en tillsvidareanställning krävs sakliga skäl för uppsägning. Här kan du läsa mer om tillsvidareanställning.

Hos LegalDesk

Pris: 0:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2.000:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Tillsvidareanställning är huvudregeln

En anställning kan antingen vara tidsbegränsad eller tillsvidare, vilket i vardagligt tal också kallas för fast anställning. Vid en tillsvidareanställning kommer arbetstagaren och arbetsgivaren bara överens om ett startdatum. Något slutdatum diskuteras inte och anställningen fortsätter fram till det att någon av parterna säger upp anställningen. Arbetsförhållandet löper med andra ord tillsvidare, varför anställningsformen heter just “tillsvidareanställning”.

Tillsvidareanställning är huvudregel och gäller om inget annat har angetts vid anställningen. Genom att ge en medarbetare en tillsvidareanställning ger du den anställde en trygg arbetstillvaro, där anställningen inte kan sägas upp hur som helst.

Med Jurio kan du skapa ett anställningsavtal för en tillsvidareanställning – helt gratis!

Sakliga skäl för uppsägning

Som arbetsgivare behöver du ha ett så kallat sakligt skäl för att kunna säga upp en tillsvidareanställd medarbetare. Sakligt skäl kan vara antingen arbetsbrist eller personliga skäl.

Uppsägningstid för tillsvidareanställda

Anställda som har en tillsvidareanställning har alltid minst en månads uppsägningstid om de själva vill avsluta anställningen. Under uppsägningstiden är arbetstagaren skyldig att fortsätta arbeta och du som är arbetsgivare är skyldig att fortsätta betala ut lön. 

Om arbetsgivaren säger upp en tillsvidareanställd

Uppsägningstidens längd beror på arbetstagarens sammanlagda arbetstid, och gäller enligt följande: 

Under uppsägningstiden har den anställde rätt till lön, alldeles oavsett om den anställde fortfarande har arbetsuppgifter eller om hen är arbetsbefriad under uppsägningen.

Avskedande av tillsvidareanställd 

Ytterligare ett sätt att avsluta en anställning på är genom avskedande. Till skillnad från vid uppsägning finns det vid avskedande ingen lagstadgad uppsägningstid. Ett avskedande sker med omedelbar verkan. En tillsvidareanställd får bara bli avskedad om hen grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Ett sådant grovt åsidosättande kan till exempel vara att bedriva konkurrerande verksamhet i strid mot anställningsavtalet, brottslighet som inverkar på anställningen, eller grova fall av arbetsvägran.

Provanställning blir till tillsvidareanställning

Det är vanligt att arbetsgivare väljer att provanställa nya medarbetare. En provanställning är en tidsbegränsad anställning som används för att se hur väl en person klarar av arbetet och fungerar på arbetsplatsen.

Provanställningen skiljer sig från andra visstidsanställningar eftersom målet är att den ska övergå till en tillsvidareanställning när prövotiden är slut. Prövotiden får vara max 6 månader och efter det är det inte tillåtet att förlänga eller förnya provanställningen. Om arbetsgivaren inte har vidtagit några åtgärder för att avbryta provanställningen före de 6 månaderna övergår anställningen till en tillsvidareanställning. 

Skapa ett gratis anställningsavtal med Jurio 

Med Jurio kan du snabbt och enkelt skapa ett anställningsavtal, oavsett om du vill skapa en prov-, tillsvidare- eller visstidsanställning. Avtalet skapas genom att svara på ett antal frågor i vårt formulär. Du kan klicka dig fram och tillbaka mellan frågorna. När du känner dig nöjd slussas du vidare och får sedan ditt anställningsavtal inom några minuter. Utan extra tillval är anställningsavtalet helt gratis!

Klicka på 'Skapa Gratis Anställningsavtal' för att komma igång!

Anställningsavtal

En trygghet för arbetsgivare och anställd

Kostnadsfritt utan tillägg

Bestäm arbetstid och semestervillkor

För tillsvidare- eller visstidsanställning

Lägg till engelsk kopia – 199 kr

Signera direkt med BankID

Från 0:-

Exkl. moms

Skapa Gratis Anställningsavtal

Spara 2.000:- jämfört med traditionell advokat