Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

10. juli 2024

Vad är ett kollektivavtal?

Ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarförbund och anställdas fackliga arbetstagarorganisationer kallas för kollektivavtal. Avtalet reglerar lön och villkor på arbetsplatsen och har stor betydelse för anställningsvillkoren i Sverige. Här kan du läsa mer.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan en arbetstagarorganisation å ena sidan och en arbetsgivare eller en arbetsgivarorganisation å andra sidan. Som namnet antyder gäller kollektivavtalet på en kollektiv nivå mellan fackförbund och arbetsgivare eller arbetsgivarförbund, snarare än en individuell nivå. Exempel på arbetsgivarförbund är Svensk Handel, Teknikföretagen och Livsmedelsföretagen.

Om du som arbetsgivare är bunden av kollektivavtal kan du inte köpa ett anställningsavtal av Jurio. 

Vad kan kollektivavtalet omfatta?

Kollektivavtalet reglerar villkor för arbetstagare och arbetsgivare. Ett kollektivavtal binder både parterna i avtalet och medlemmarna i organisationen. Man skulle kunna säga att kollektivavtalen sätter en lägsta nivå för vad som ska gälla i en viss bransch eller på en arbetsplats. Denna lägsta nivån förhindrar inte individuella överenskommelser som kan ge en enskild arbetstagare bättre villkor, såsom högre lön jämfört med kollektivavtalet.

På flera områden kan ett kollektivavtal ge bättre grundskydd i anställningen än vad som redan finns reglerat i lagstiftning. Till exempel kan kollektivavtalet reglera en anställds minimilön, rätten att få viss årlig löneökning och skyldigheten för en arbetsgivare att utfärda ett tjänstgöringsintyg. Kollektivavtalet kan även innehålla villkor om semester och på så vis ge en arbetstagare fler semesterdagar än de 25 dagar som varje arbetstagare har rätt till enligt lag. Även utvidgade villkor om uppsägningstid och tjänstepension kan ingå i ett kollektivavtal. 

Skyldighet att förhandla 

En annan viktig funktion som kollektivavtal fyller är att en arbetsgivare är skyldig att förhandla med arbetstagarorganisationen innan beslut som påverkar anställningsförhållanden eller arbetsplatsens verksamhet kan fattas. Det kan handla om situationer eller beslut som påverkar en enskild arbetstagare eller en hel grupp, till exempel omplaceringar och förändring av arbetstider. På ett företag utan kollektivavtal är arbetsgivaren endast skyldig att förhandla om det gäller uppsägning eller en övergång av verksamhet på grund av arbetsbrist. En övergång av verksamhet är när en arbetsgivares verksamhet övergår till en annan arbetsgivare, till exempel vid en företagsöverlåtelse. Andra typer av viktiga förändringar har arbetsgivaren rätt att besluta om själv.

Fredsplikt 

Kollektivavtalet fyller ytterligare en funktion, nämligen den som kallas för fredsplikt. Under den tid som kollektivavtalet gäller får inga konflikter, så som strejker eller lockouts, förekomma på arbetsplatsen. En sådan fredsplikt kan skapa trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare. 

Hängavtal

Ett hängavtal är ett så kallat lokalt kollektivavtal mellan en enskild arbetsgivare och en lokal fackförening. Detta kan arbetsgivaren göra istället för att vara med i en arbetsgivarorganisation. I en sådan situation hänger man helt enkelt på det kollektivavtal som finns inom arbetsgivarens bransch, utan att arbetsgivaren behöver bli medlem i organisationen.