Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Anställningsavtal
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Semesterlagen

Den lag som i Sverige säkerställer att alla anställda har rätt till semester kallas för semesterlagen. Lagen reglerar tre olika så kallade semesterförmåner: semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

Hos LegalDesk

Pris: 0:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är semesterlagen? 

Semesterlagen är en svensk lag som finns till för att säkerställa att arbetstagare har tid till vila och återhämtning. Lagen ger arbetstagare rätt till semester, vilket i regel innebär rätten att vara ledig på arbetsgivarens bekostnad.

Semesterlagen är till stora delar tvingande. Det betyder att den garanterar vissa minimiförmåner som arbetsgivaren inte får bortse från. Däremot är det möjligt för arbetstagare och arbetsgivare att komma överens om bättre förmåner för arbetstagare jämfört med de som semesterlagen ställer upp. Det samma gäller för kollektivavtal. En arbetsgivare kan tillämpa kollektivavtalets bestämmelser om semester även på arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtalet. Detta gäller om den som är anställd inte omfattas av något annat kollektivavtal.

Semesterförmåner

Semesterlagen ställer upp och skiljer på tre centrala semesterförmåner. Dessa är semesterledighet, semesterlön och semesterersättning.

1. Semesterledighet

Enligt semesterlagen ska alla arbetstagare ha semester i hela dagar och varje anställd har rätt till 25 hela semesterdagar varje år, motsvarande fem veckors ledighet. Om anställningen inleds efter den 31 augusti har arbetstagaren dock bara rätt till fem semesterdagar. Är en person anställd i tre månader eller mindre har parterna möjlighet att komma överens om att den anställda inte ska ha någon semesterledighet alls. Detta är vanligt vid till exempel säsongsarbete på sommaren. 

2. Semesterlön 

Under tiden som en arbetstagare har semesterledighet ska denne ha semesterlön. Förenklat kan man säga att rätten till semesterlön innebär att arbetstagaren får sin ordinarie månadslön under semesterledigheten.

Semesterlagen ställer upp två sätt på vilka semesterlön kan beräknas. Det första sättet att beräkna semesterlön på kallas för sammalöneregeln. Den används vanligtvis på en arbetsplats utan kollektivavtal, för arbetstagare med fast lön. Sammalöneregeln bygger på att semesterlönen består av arbetstagarens aktuella månadslön vid den tidpunkten då semestern tas ut, samt ett semestertillägg om 0,43 procent av den aktuella månadslönen för varje semesterdag. En arbetstagare med 20 000 kronor i månadslön får alltså ett semestertillägg på 86 kronor per semesterdag.

Det andra sättet att beräkna semesterlön på är genom procentregeln, som vanligen används för arbetstagare med varierande lön. Semesterlönen består då något förenklat av 12 procent av den sammanlagda utbetalda lönen innan skatt under hela intjänandeåret. Den totala summan motsvarar hela den sammanlagda semesterlönen, och delas på antalet semesterdagar, för att få fram semesterlönen per semesterdag. 

3. Semesterersättning

Semesterersättning kallas den betalning som en arbetstagare får i stället för semesterlön om anställningen avslutas innan arbetstagaren hunnit ta ut sin semester. Semesterersättning får man också om man haft en kortare anställning och inte tagit ut någon semesterlön, till exempel vid ett sommarjobb. 

Skapa ett gratis anställningsavtal med Jurio 

Med Jurio kan du snabbt och enkelt skapa ett anställningsavtal där du har möjlighet att välja om den anställda ska få fler semesterdagar än vad semesterlagen säger. Avtalet skapas genom att svara på ett antal frågor i vårt formulär. Du kan klicka dig fram och tillbaka mellan frågorna. När du känner dig nöjd slussas du vidare och får sedan ditt anställningsavtal inom några minuter. Utan extra tillval är anställningsavtalet helt gratis!

Anställningsavtal

En trygghet för arbetsgivare och anställd

Kostnadsfritt utan tillägg

Bestäm arbetstid och semestervillkor

För tillsvidare- eller visstidsanställning

Lägg till engelsk kopia – 199 kr

Signera direkt med BankID

Från 0:-

Exkl. moms

Skapa gratis Anställningsavtal

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat