Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Skuldebrev

När du vill låna pengar, eller någon vill låna pengar av dig, är det en mycket bra idé att upprätta ett skuldebrev, som ger tydliga och rättvisa villkor både för låntagare och långivare. Med Jurio kan du skapa ett skuldebrev av typen enkelt skuldebrev närsomhelst, till ett fast pris.

Hos LegalDesk

Pris: 549 kr.

Hos Jurio

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Traditionel advokat

Spara 3 500 kr.

Jämfört med traditionell advokat

Vad är ett Skuldebrev?

Om en tvist gällande lånet skulle uppstå kan det vara svårt för långivaren att få tillbaka pengarna utan ett skuldebrev. Muntliga överenskommelser vid lån av pengar är giltiga, men svåra att komma ihåg i detalj eller att bevisa i efterhand.

Ett skuldebrev är ett juridiskt dokument som du undertecknar när du lånar pengar av någon. Skuldebrevet fungerar som ett bevis för den som lånar ut pengar och ett löfte om att skulden kommer betalas tillbaka. Med ett skuldebrev finns långivarens och låntagarens överenskommelse nedskriven, vilket utgör en trygghet för alla inblandade och skapar de bästa förutsättningarna för att pengarna betalas tillbaka i tid.

Du kan skriva ett Enkelt skuldebrev med Jurio här.

Olika typer av Skuldebrev

Skuldebrev kan skilja sig åt beroende på typen av lån, och olika regler gäller för olika slags skuldebrev:

  1. Enkla skuldebrev 
  2. Löpande skuldebrev 
    - Innehavarskuldebrev (en typ av löpande skuldebrev) 
    - Orderskuldebrev (en typ av löpande skuldebrev)

Här kan du läsa mer om hur enkla skuldebrev och löpande skuldebrev skiljer sig åt, och avgöra vilket som passar dig och din situation bäst.

Enkla Skuldebrev

Enkla skuldebrev ställs ut av låntagaren, och riktas till en eller flera långivare. Enkla skuldebrev är vanliga mellan privatpersoner. De används ofta när en förälder lånar ut pengar till vuxna barn, till exempel för att finansiera en kontantinsats till ett bostadsköp. Det enkla skuldebrevet reglerar bland annat hur mycket pengar låntagaren är skyldig långivaren, samt hur och när låntagaren ska betala tillbaka pengarna. Det är endast den namngivna personen i skuldebrevet som kan kräva betalning av låntagaren. Låntagaren och långivaren kan skriva i skuldebrevet att långivaren inte får sälja skuldebrevet vidare, vilket innebär ett skydd för låntagaren.

Du kan snabbt, enkelt och pristvärt skapa ditt egna enkla skuldebrev med Jurio här.

Vad händer med Skuldebrevet efter att skulden är betalad? 

När en skuld helt eller delvis betalas av ska skuldebrevet uppdateras. En uppdatering sker enkelt genom att låntagaren antecknar betalningarna på skuldebrevet så att det hela tiden framgår hur stor del av lånebeloppet som återstår. På så vis minskar risken för att en skuld betalas en gång för mycket.

Om skulden betalas av genom banköverföringar kan låntagaren uppge “skuldebrev” i ämnesraden för transaktionen. Låntagaren bör sedan skicka ett e-postmeddelande till långivaren för att informera om att betalning har skett. Långivaren ska i sin tur bekräfta att betalningen är mottagen. När hela skulden är betald bör originalet av skuldebrevet återgå till låntagaren. Skuldebrevet kan sedan förstöras, eller uppdateras med information om att hela skulden är betald. Originalet är det skuldebrev som undertecknats av parterna i samband med upprättandet av dokumentet.

Skapa ett Enkelt skuldebrev med Jurio

Du kan skapa ett enkelt skuldebrev hos Jurio genom att fylla i vårt formulär, där du får besvara ett antal frågor. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna och först när du är nöjd skickas du vidare till betalning. När betalningen är klar får du ditt enkla skuldebrev, utformat helt efter dina behov, skickat till dig. Det enkla skuldebrevet kan undertecknas med BankID och blir därefter giltigt omedelbart.

Kom igång genom att trycka på 'Skapa ett Enkelt skuldebrev' eller 'Starta nu'