Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Gåvobrev för fastighet och bostadsrätt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Kan ett omyndigt barn få en fastighet i gåva?

Vill du stötta ditt barn ekonomiskt vid köp av första bostaden? När du ger fastigheter och bostadsrätter i gåva finns en hel del att överväga – särskilt när gåvotagaren är omyndig.

Hos LegalDesk

Pris: 599:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 900 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en fastighet?

En fastighet är en typ av fast egendom. Enligt svensk lag så syftar begreppet fastighet på avgränsad mark, som det kan finnas ett hus eller någon annan typ av byggnad ovanpå. Det kan även vara en tom tomt. Vill du istället ge bort en lägenhet till ditt barn? Läs om vad som gäller i vår artikel ge en bostadsrätt som gåva till barn.

När en fastighet får en ny ägare måste ägarbytet registreras hos Lantmäteriet, och beviset på ägarbytet ska vara bevittnat och signerat för hand. Med andra ord finns en hel del krav på hur ägarbyten för fastigheter ska gå till.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som skrivs för att bevisa att någonting har bytt ägare – och att det var just en gåva, snarare än ett köp eller lån. När någonting värdefullt ges i gåva är det alltid en bra idé att skriva ett gåvobrev, och ibland är det dessutom ett krav enligt lag.

Jurios gåvobrev för fastighet och bostadsrätt kan bara användas när du vill ge en bostadsrätt eller en fastighet till myndiga personer – inte till omyndiga barn. Vill du ge en bostadsrätt eller en fastighet till ett omyndigt barn rekommenderar vi att du vänder dig till en traditionell jurist.

När behövs ett gåvobrev? 

Förutom gåvans värde är följande faktorer avgörande för att bestämma huruvida du behöver skriva ett gåvobrev eller inte:

  • Är gåvan fast eller lös egendom?
  • Vem är mottagare av gåvan?
  • Ska gåvan vara enskild egendom eller förenas med något annat villkor?

Om du vill ge bort en fastighet i gåva måste du skriva ett gåvobrev. Annars blir gåvan inte juridiskt giltig. Gåvobrevet ska innehålla information om vilken fastighet det är som överlåts, hur stor del som ska överlåtas och vem som är gåvogivare respektive gåvotagare. I Sverige är gåvor skattefria men det finns situationer där gåvogivaren eller gåvotagaren kan behöva betala skatt. 

Läs mer om skatt vid gåva av fastighet.

Vad krävs för att ge bort en fastighet till ett omyndigt barn?

Barn under 18 år räknas som omyndiga. Det innebär bland annat att de inte kan ingå avtal och inte heller råda över sin egen egendom. Det är istället deras vårdnadshavare som har ansvar för barnets tillgångar. 

Inom juridiken spelar det stor roll om en person är myndig eller ej. Flera lagar har särskilda regler för omyndiga personer, och lagen som bestämmer över gåvor är ett exempel på en sådan. När man ger bort en fastighet till en omyndig person behöver barnet ha en förmyndare.

En förmyndare ska företräda barnet

Om barnet inte uppnått tillräckligt hög förståelsenivå för att förstå värdet av gåvan måste någon företräda barnet. Upp till 18 års ålder är det vanligtvis föräldrarna (vårdnadshavarna) som företräder barnet i egenskap av förmyndare. När två föräldrar är vårdnadshavare ska de gemensamt bestämma hur barnets tillgångar ska tas hand om.

Kan föräldrar ge en fastighet i gåva till sitt barn?

Föräldrar som vill ge bort en fastighet eller en del av en fastighet till sitt barn kan inte samtidigt företräda barnet som förmyndare. Det måste vara en utomstående. Vid gåva av fastighet till en omyndig person är denne utomstående en god man. Ansökan om god man ska skickas till kommunens överförmyndare, som utser en god man för att företräda barnet. En överförmyndare är en person i varje kommun som har ansvar för alla goda män i kommunen. Läs mer om vad ansökan ska innehålla och hur den skickas in.

Vad händer sen?

Den gode mannen företräder barnet vid mottagandet av gåvan. Uppdraget kommer enbart att gälla för just gåvan och inte några andra rättshandlingar som gäller barnet. När gåvan är mottagen måste den gode mannen skicka in en ansökan till överförmyndaren om att den ska samtycka till gåvan. Om överförmyndaren inte ser några problem med att fastigheten ges bort går gåvan igenom. 

Syftet med ansökan är att man har velat skydda personer som har en god man som helt eller delvis förvaltar egendom åt dem. Överförmyndaren är som ett extra skydd för barnet, överförmyndaren kontrollerar så att den gode mannen har gjort rätt. I regel samtycker överförmyndaren till förvärvet när det gäller fastigheter, det är främst om överförmyndaren skulle se ägandet som något väldigt betungande för barnet som samtycke inte ges.

Ansök om lagfart hos Lantmäteriet

Inom tre månader från det att gåvan byter ägare ska ni skicka in en ansökan om lagfart hos Lantmäteriet. På Lantmäteriets hemsida finns en blankett för ansökan, som tillsammans med gåvobrevet (originalhandlingen) skickas till Lantmäteriet.

Överförmyndaren ska löpande få information

När gåvan väl är fullbordad och det omyndiga barnet är ägare till fastigheten så ska överförmyndaren, så länge gåvotagaren är omyndig, utöva kontrollerad förvaltning. Det innebär att överförmyndaren utövar tillsyn och kontroll för att skydda egendomen, genom att exempelvis varje år begära in en årsräkning av föräldrarna. I årsräkningen ska föräldrarna ange:

  • Fastighetens värde i början och slutet av det aktuella året
  • Aktuella skulder och inkomster från fastigheten
  • Utgifter och avkastning som har med fastigheten att göra. 

Överförmyndaren kan också närmare bestämma vilka uppgifter årsräkningen ska innehålla utöver dessa punkter.

Ska gåvan förenas med villkor?

Om du som gåvogivare vill att några specifika villkor ska följa med gåvan ska dessa skrivas in i gåvobrevet. Det finns flera villkor som är vanliga att ha med, här listar vi de vanligaste. 

Enskild egendom

Gåvor kan förenas med villkor. Det är inget måste, men kan kännas som en trygghet för gåvogivaren. Det är exempelvis ganska vanligt att ge en gåva med villkor om att den ska vara enskild egendom. Då säkerställer du att gåvan stannar hos gåvotagaren, oavsett vad som händer i framtiden. 

Förskott på arv

När en förälder ger en gåva av större värde till sitt barn så ses gåvan i regel som förskott på arv. För att gåvan inte ska räknas som förskott måste det uttryckligen stå som ett villkor i gåvobrevet.

Nyttjanderätt

Om ni till exempel ger bort ert sommarhus till barnen så kan ni skriva in ett villkor om nyttjanderätt – vilket betyder att ni som gåvogivare har rätt att nyttja sommarstugan trots att ni inte äger den. 

Gåvobrev – Bostad

För fastighet och bostadsrätt

Skräddarsytt för din situation

Kvalitetssäkrat av jurist

Ange upp till fyra gåvotagare

Gör gåvan till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 599:-

Inkl. moms

Skapa ett Gåvobrev

Spara 3 900:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är ett gåvobrev?

Kan barn ta emot gåvor?

Behöver jag ett gåvobrev för fastighet och bostadsrätt?

Får jag ge en fastighet i gåva till barn?

Vad är en överförmyndarspärr?

Är gåva till barn eller barnbarn förskott på arv?