Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

28. maj 2024

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet används vid uträkningen av olika förmåner eller avgifter och ändras varje år. Beloppet kan vara bra att känna till vid en eventuell bodelning eller om din sambo går bort. Här kan du läsa mer om prisbasbeloppet.

Vad är prisbasbeloppet?

Prisbasbeloppet kan beskrivas som en ekonomisk måttstock i samhället. Det är en summa som bland annat används för att värdera hur mycket en person ska betala i skatt och få i pensions- eller försäkringsfrågor. 

Prisbasbeloppet ska spegla samhällets ekonomiska utveckling i stort. Eftersom samhällsekonomin hela tiden ändras och påverkas av inflation går det inte att skriva ett fast belopp i lagen för vissa avgifter och förmåner. Istället använder man sig av just prisbasbeloppet. Om det i lagen står att inkomsttaket i sjukförsäkringen ska motsvara åtta prisbasbelopp, så behöver inte lagen skrivas om varje år för att följa samhällets prisutveckling. Istället multipliceras det nuvarande prisbasbeloppet med åtta.

Hur används prisbasbeloppet?

Prisbasbeloppet kan användas för en rad olika beräkningar inom beskattning, pensions- och försäkringsförmåner samt medlems- och serviceavgifter. Beloppet kan även bli aktuellt när man ska räkna ut hur mycket en efterlevande make eller sambo har rätt att behålla i en bodelning efter att ens partner avlidit. Prisbasbeloppet används också som mätverktyg när en överförmyndare ska fatta beslut om gåvor som getts till minderåriga barn. 

Utöver de exempel vi redan nämnt så påverkar prisbasbeloppet värdet av bilförmånen i deklarationer och storleken på jobbskatte-och grundavdraget. Det används även för att räkna ut kostförmåner och arbetsgivaravgifter. Prisbasbeloppet påverkar dessutom vid vilken inkomst en person måste deklarera. Vid bestämmandet av sjukpenning och föräldrapenningen tittar man på prisbasbeloppet, och det ingår också i beräkningen av studiemedel och pension. 

Fastställande av prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet följer konsumentprisindex. Konsumentprisindex mäter prisutvecklingen och den privata konsumtionen i Sverige. Det är regeringen som årligen fastställer beloppet men det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som varje år räknar ut beloppet för att det ska följa inflationen. SCB hämtar alltså in prisuppgifter på varor och tjänster och räknar på så sätt ut konsumentprisindex. År 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kr. Genom en jämförelse av konsumentprisindex från olika år eller månader kan man se hur priserna förändras över tid.

OBS! Inkomstbasbelopp ska inte förväxlas med prisbasbelopp. Inkomstbasbeloppet beräknas av Pensionsmyndigheten och fastställs sedan av regeringen.