Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Testamente
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Testamente och enskild egendom

Med ett testamente kan du styra vad som ska hända med ditt arv och vem som får ärva vad. Du kan också bestämma att det som dina arvingar ärver av dig ska vara enskild egendom.

Hos LegalDesk

Pris: 999:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Visa mer Visa mindre

Vad är ett testamente?  

Ett testamente är ett juridiskt dokument där du bestämmer hur din egendom ska fördelas och hanteras efter att du gått bort. I testamentet kan du välja vem som ska ärva dig och vad arvtagaren ska ärva: antingen en andel, viss sak eller ett angivet belopp från kvarlåtenskapen. Utan testamente kommer din egendom att fördelas enligt den så kallade legala arvsordningen. Det finns nämligen bestämt i lagen vilka av dina släktingar som ärver dig och i vilken ordning.

Sambor ärver exempelvis inte varandra enligt arvsordningen. Man måste då skriva ett testamente för att den ena sambon ska ärva den andra. Läs mer om det här

Vad är enskild egendom? 

Huruvida egendom är enskild eller inte blir aktuellt när ett äktenskap tar slut. Allt som gifta par äger anses som utgångspunkt vara giftorättsgods, och det ska delas helt lika mellan makarna när äktenskapet tar slut – antingen på grund av skilsmässa eller dödsfall.

Men i vissa fall kan det kännas orättvist att allt, oavsett vem som egentligen står som ägare, ska delas helt lika mellan makarna. Därför finns en alternativ lösning: enskild egendom ingår inte i bodelning mellan makar och stannar alltid hos sin ägare. För att något ska klassas som enskild egendom krävs en juridisk handling. I ett gåvobrev, ett äktenskapsförord eller ett testamente kan skaparen ange att något ska vara enskild egendom. 

Risken med att inte skriva ett villkor om enskild egendom

Vill du vara säker på att egendomen du lämnar efter dig ska stanna hos din arvtagare är det enklast att skriva detta i ett testamente. Huvudregeln är nämligen att arvegods blir till giftorättsgods i ett äktenskap. Utan villkor om enskild egendom kommer egendomen därför delas mellan din arvinge och dennes make ifall äktenskapet skulle ta slut på grund av skilsmässa eller dödsfall. 

Hur påverkar enskild egendom arvet?

När ett äktenskap tar slut räknas all egendom ihop och delas på hälften. Sedan får vardera make var sin hälft. Så är det oavsett om äktenskapet tar slut på grund av skilsmässa eller dödsfall – med skillnaden att den avlidne makens hälft ska ärvas av någon. För den efterlevande maken innebär detta att den ena halvan ägs med full äganderätt, medan den andra halvan ärvs med fri förfoganderätt

Så är det när makarna enbart haft giftorättsgods – men vad händer om allt inom äktenskapet var enskild egendom? Makarna ärver fortfarande varandra med fri förfoganderätt, men hur mycket den efterlevande äger fullt ut, och ärver med fri förfoganderätt kommer se annorlunda ut. Det beror på hur ojämna makarnas ägarförhållanden sett ut.

Om ni har gemensamma barn

Gifta par med gemensamma barn ärver varandra, inklusive enskild egendom (förutsatt att det inte finns något testamente som uttrycker något annat). Makar ärver varandra med fri förfoganderätt. Men varför ärver makar egendomen med fri förfoganderätt och inte med full äganderätt?

Först när båda makar har avlidit ska arvet från den som gick bort gå vidare till efterarvingarna. Då är det viktigt att det finns någon egendom kvar att ärva. Har ni gemensamma barn ärver alltså den efterlevande maken före de gemensamma barnen. För att egendomen som efterarvingarna ärver först när båda makarna gått bort ska finnas kvar, ärver den efterlevande maken med fri förfoganderätt.

Om den avlidne maken inte har några barn

Ifall den av er som avlider inte har några barn, vare sig från en tidigare relation eller från det här äktenskapet, kommer den av er som blir efterlevande make ärva hela kvarlåtenskapen, inklusive den enskilda egendomen, med full äganderätt. Till skillnad från fri förfoganderätt kan man med full äganderätt även ge bort egendomen i gåva eller testamentera bort den.

Om det finns särkullbarn

Känner ni till att särkullbarn har en speciell arvsrätt? Barn från ett tidigare förhållande ärver bara sin biologiska förälder och har rätt att få ut det arvet direkt, utan att förälderns efterlevande make ärver först. Det innebär att särkullbarn kan ärva sin förälders enskilda egendom direkt. Det är dock inget som särkullbarnen måste. Om de vill kan de vänta med att begära ut sitt arv tills den efterlevande maken har gått bort. I så fall ärver istället den efterlevande maken egendomen med fri förfoganderätt.

Kan vi ändra vem som ärver enskild egendom?

Ja, i de flesta fall. Den som äger enskild egendom måste då skriva ett testamente och testamentera den specifika egendomen till någon som hen väljer fritt. Tänk dock på att det finns vissa arvsregler som kan komma i vägen, till exempel efterlevande makes rätt till fyra prisbasbelopp eller barns rätt till arv. Kontakta därför alltid en jurist om ni vill skriva ett sådant testamente.

Fortsätter egendomen vara enskild för arvtagarna? 

Huvudregeln är att sådant man ärver från en förälder blir till giftorättsgods. Det spelar alltså ingen roll att egendomen brukade vara enskild. Vill du försäkra dig om att det du lämnar efter dig ska vara enskild egendom även för mottagaren, är det enklast att skriva in det som ett villkor i ett testamente. 

Skriv ditt testamente med Jurio

Att skapa ett testamente har blivit enklare än någonsin tidigare med Jurio. Genom att använda vår plattform kan du snabbt komma igång. Vårt användarvänliga formulär guidar dig genom processen för att säkerställa att ditt testamente täcker alla dina behov och önskemål. Med Jurio kan du skapa ditt testamente snabbt och smidigt samtidigt som du sparar pengar jämfört med att anlita en traditionell jurist.

Inte nog med att du i ett testamente kan bestämma vem som ska få vad. Du kan också bestämma att arvegodset ska vara din arvtagares enskilda egendom. Med ett sådant villkor i testamentet kan du vara säker på att den egendom som går i arv efter dig inte kommer ingå i någon framtida bodelning. Med andra ord kan du se till att dina arvtagare aldrig kommer förlora delar av sitt arvegods i exempelvis en skilsmässa.

Testamente

Säkra hur arvet efter dig fördelas

Snabbt och enkelt, online

Skräddarsytt efter dina önskemål

Kvalitetssäkrat av jurist

Gör arvet till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 999:-

Inkl. moms

Skapa ett Testamente

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat