Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Testamente
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Laglott

I Sverige kan dina barn inte göras helt arvslösa. De har alltid rätt att få ut sin laglott. Nedan kan du läsa mer om vad det innebär.

Hos LegalDesk

Pris: 999:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en arvslott? 

För att förstå vad en laglott är behöver du först ha koll på begreppet arvslott. När en person dör blir allt hen lämnar efter sig – ägodelar, pengar och skulder, del av det så kallade dödsboet som är en juridisk person. Om det finns tillgångar kvar när den avlidnes skulder är betalda, kallas denna egendom för kvarlåtenskap.

Arvslott är den del av kvarlåtenskapen som en arvinge ska ärva enligt lag. Arvslottens storlek beror på hur många arvingar den avlidne har. Om den avlidne har tre arvingar, får vardera arvinge en tredjedel av kvarlåtenskapen, vilket utgör arvslotten.

Vad är en laglott?

I ett testamente kan man justera vem som ska ärva en, och hur arvet ska fördelas. Men bröstarvingar (barn eller barnbarn) får aldrig göras helt arvlösa. En laglott är den del av arvet som bröstarvingar alltid har rätt till, enligt lag. Laglotten är hälften av arvslotten. För en person med tre bröstarvingar innebär detta att varje bröstarvinge minst ska få ärva en sjättedel var av kvarlåtenskapen.

Laglotten fungerar som ett skydd för barn

Laglottens funktion är att inga bröstarvingar får göras arvlösa. Om en förälder har upprättat ett testamente som ignorerar en bröstarvinges rätt till laglott, till exempel genom att skriva "Cancerfonden ska ärva allt som finns kvar", har du rätt att begära jämkning av testamentet och kräva att få ut din laglott. Samma sak gäller om två sambor har testamenterat att de ska ärva varandra istället för bröstarvingarna. Jämkningen måste göras inom sex månader från det att du har fått ta del av testamentet efter den avlidnes bortgång.

Läs mer om hur du går tillväga för att jämka testamentet.

Även om en förälder skulle vilja göra sitt barn arvslöst så går det alltså inte, laglotten finns till som ett skydd för barnet. Men, om barnet på något sätt orsakar sin förälders bortgång, så bortfaller rätten att ärva. Detta är det enda undantaget som finns, annars är rätten till laglotten ovillkorlig. Att man inte har någon kontakt med varandra, är osams eller liknande är inte något som kan medföra att barnet mister rätten till arv.

Det förstärkta laglottsskyddet

Under vissa förutsättningar kan du även kräva din laglott ur gåvor som den avlidne har gett bort före sin bortgång. Om den avlidne har skänkt bort så mycket av sina tillgångar när denne levde att det har påverkat rätten till din laglott, kan du under vissa omständigheter kräva ersättning av den som mottagit gåvan. Läs mer om det förstärkta laglottskyddet.

Skapa ett testamente med Jurio 

Att skriva ett testamente har aldrig varit enklare. Med Jurio kan du komma igång direkt! Vårt digitala formulär leder dig säkert genom processen, så att du får ett testamente som täcker dina behov och önskemål. Skapa enkelt och snabbt ett testamente med Jurio och spara dessutom tusenlappar jämfört med en traditionell advokat.

Testamente

Säkra hur arvet efter dig fördelas

Snabbt och enkelt, online

Skräddarsytt efter dina önskemål

Kvalitetssäkrat av jurist

Gör arvet till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 999:-

Inkl. moms

Skapa ett Testamente

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat