Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Hyreskontrakt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Hyreslagen

Hyreslagen innehåller omfattande regler om hyresförhållanden avseende bostäder och lokaler. Ska du hyra ut eller hyra en lägenhet är det bra att ha koll på vad som är reglerat enligt lag!

Hos LegalDesk

Pris: 299:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är hyreslagen?

Jordabalkens tolfte kapitel reglerar hyresförhållanden och kallas ibland för hyreslagen. Hyreslagen är aktuell för den som hyr eller hyr ut en bostad eller lokal både i första och i andra hand. Bland annat reglerar hyreslagen hyresavtal, uppsägning och skälig hyra.

Måste man upprätta ett hyresavtal enligt hyreslagen? 

Det finns inget krav på att upprätta ett hyresavtal enligt lag. Men om det efterfrågas av antingen hyresvärden eller hyresgästen ska hyresavtalet upprättas skriftligen. I avtalet kan hyresgästen och hyresvärden avtala om bland annat vilka utrymmen hyresgästen får utnyttja, längden på hyresförhållandet, uppsägningstid och hyra. 

Ett hyresavtal kan vara en trygghet för dig som hyresvärd eller hyresgäst. Hyresavtalet blir som ett kvitto på de villkor som avtalats. Det kan också innehålla både hyresvärdens och hyresgästens rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Det hjälper er att undvika dyra och krångliga tvister.

Med Jurio kan du enkelt skräddarsy ett hyresavtal till din specifika situation på bara några minuter!

Hyrestid och uppsägning

Hyrestid och uppsägningstid kan variera i hyresavtal och är många gånger något du och din hyresvärd eller hyresgäst behöver komma överens om. 

Om hyresavtalet inte har ett slutdatum

Ett hyresavtal gäller på obestämd tid om inget annat står i avtalet, men det kan också vara specificerat att avtalet gäller tillsvidare. Det innebär att för att avtalet ska upphöra att gälla behöver antingen hyresvärd eller hyresgäst säga upp hyresavtalet. För alla hyresavtal som gäller tillsvidare gäller en uppsägningstid om tre månader.

Det fungerar som en säkerhet både för hyresvärd och hyresgäst. Hyrsegästen ska få tid på sig att hitta en ny lägenhet och hyresvärden ska få tid på sig att hitta en ny hyresgäst.

Om hyresavtalet har ett slutdatum

Ett hyresavtal med ett slutdatum upphör som huvudregel att gälla på slutdatumet. I vissa situationer behöver ett tidsbestämt hyresavtal sägas upp för att sluta gälla: antingen om det står så i hyresavtalet eller om uthyrningen är längre än 9 månader. Uppsägningstiden är olika beroende på hur lång hyrestiden är:

  • Upp till 2 veckors hyrestid: 1 dags uppsägningstid
  • 2 veckor–3 månaders hyrestid: 1 veckas uppsägningstid
  • Längre än 3 månaders hyrestid: 3 månaders uppsägningstid 

Dessa uppsägningstider gäller så länge inte en längre uppsägningstid har avtalats.

Att komma överens om en kortare uppsägningstid

Trots att hyreslagen innehåller regler om uppsägningstider kan du och din hyresvärd eller hyresgäst själva komma överens om en kortare uppsägningstid. Enligt hyreslagen är överenskommelsen dock bara bindande för hyresvärden – inte för hyresgästen. Det betyder att hyresvärden måste rätta sig efter lagens längre uppsägningstid, medan hyresgästen kan välja att den kortare uppsägningstiden ska gälla. 

Exempel: 

Sanna hyr ut en lägenhet till Edd i andra hand tillsvidare. I hyresavtalet står det att båda parterna har en uppsägningstid på 2 månader. Effekten blir att Edd som hyresgäst kan säga upp avtalet med 2 månaders uppsägningstid, men Sanna som hyresvärd kan fortfarande bara säga upp avtalet med 3 månaders uppsägningstid.

När du ska flytta till hyresrätt finns det många andra saker du behöver ha koll på utöver hyreslagen. Här kan du gå igenom vår checklista. 

Vad säger hyreslagen om hyra?

Om du ska hyra ut din lägenhet i andrahand finns det regler om vad du får ta ut i hyra som du måste förhålla dig till. Du kan läsa mer om vad du behöver tänka på när du hyr ut din bostad i andrahand här. När du upprättar ett hyresavtal tillsammans med Jurio hjälper vi dig ta reda på vad som är skäligt för dig att ta ut i hyra enligt hyreslagen. 

Hyreskontrakt

För andrahand eller inneboende

Billigt, snabbt och smidigt

Kvalitetssäkrat av jurist

Guide till skälig hyra

Lägg till inventarielista

Signera med BankID

Bara 299:-

Inkl. moms

Skapa ett Hyreskontrakt

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är ett hyreskontrakt?

Vad gäller om man inte har ett hyreskontrakt?

Vad ska ett hyreskontrakt innehålla?

Vem tecknar hyreskontrakt för barn under 18 år?

Vad gäller vid uppsägning av hyreskontrakt?

Hur skriver man en uppsägning av hyreskontrakt?