Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
dit dokument oprettes...
10 – 15 min.
Det tager 10 – 15 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde fullmakt

Fullmakt till anhörig

Ibland uppstår situationer där du inte kan utföra dina egna ärenden, och vill ta hjälp av någon annan. Med en fullmakt från Jurio kan du ge någon annan juridisk rätt att representera dig, både i stort och smått.

Hos LegalDesk

Pris: 349,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500,-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Vad är en fullmakt?

Genom en fullmakt ger du någon annan uppdraget att utföra handlingar i ditt namn, med rättsligt bindande verkan. Fullmakter har två typer av parter:

  1. Fullmaktsgivare, personen som ger fullmakten till en eller flera andra
  2. Fullmakthavare, den eller de som får rätt att agera i fullmaktsgivarens ställe 

Jag vill ha en fullmakt för att hjälpa en anhörig

Genom en fullmakt kan du inta rollen som fullmakthavare åt en anhörig. Då kommer du agera å din anhöriges vägnar. Men först måste ni bestämma vilken typ av fullmakt ni vill upprätta. Det finns i huvudsak tre olika slags av fullmakter: generalfullmakter, enkla fullmakter och framtidsfullmakter:

Generalfullmakt

Generalfullmakter är som namnet antyder generella. Fullmakthavaren får en allmän behörighet och kan representera fullmaktsgivaren i flera olika slags situationer, under en längre period. Det innebär att fullmakthavaren som utgångspunkt kan utföra alla tänkbara ärenden som lagen tillåter, med vissa undantag.

En generalfullmakt kan begränsas, så att en del ärenden inte ingår i fullmakthavarens behörighet. Exempelvis kan fullmakthavaren få en generell behörighet med undantag för fastighetsköp och/eller fastighetsförsäljning. 

Generella fullmakter kan gälla tillsvidare eller under en bestämd tid, men bara så länge fullmaktsgivaren är vid sina sinnes fulla bruk.

Här kan du läsa mer om generalfullmakter.

Enkel fullmakt

Med en enkel fullmakt får fullmakthavaren ett specifikt uppdrag. Med Jurios smarta formulär kan du skapa en fullmakt för att ge Fullmakthavaren följande typer av uppdrag:

  • Köp eller försäljning av fordon, bostadsrätt eller fastighet
  • Företräda fullmaktsgivaren vid bolagsstämma eller föreningsstämma för bostadsrättsförening
  • Företräda fullmaktsgivaren vid bouppteckning
  • Du kan även välja ‘Annat’ och själv beskriva vad fullmakthavaren ska få göra å dina vägnar.

Du hittar allt du behöver veta om enkla fullmakter här.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt skapas och underskrivs nu, men börjar först gälla i framtiden, när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina affärer på egen hand. Fullmaktsgivaren kan utse en eller flera framtida fullmakthavare.

Framtidsfullmakter träder bara i kraft när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, hög ålder eller en olycka inte längre klarar av att fatta egna beslut. På så vis undgår man systemet med god man eller förvaltare.

Här hittar du allt du behöver veta om framtidsfullmakter.

Vilken fullmakt ska jag välja?

Ska du representera din anhöriga i ett specifikt ärende, som en bostadsaffär? Då kanske det räcker att skriva en enkel fullmakt. Är din anhöriga ofta upptagen, bortrest eller rörelseförhindrad? Då kan en generalfullmakt vara rätt val för er. Eller vill ni säkerställa att du ensam eller tillsammans med andra får sköta din anhörigas affärer framtiden? Då bör ni upprätta en framtidsfullmakt.

Kom ihåg!

En Fullmakthavare ska alltid ha fullmaktsgivarens bästa i åtanke. Du kan hjälpa din anhörige med att skriva en fullmakt, men i slutändan är det fullmaktsgivaren som, av egen fri vilja, ska upprätta fullmakten.

För att juridiska dokument ska vara tillgängliga för så många som möjligt har vi på Jurio utvecklat en smidig och enkel tjänst där ni tillsamman kan skriva en fullmakt som passar er. Fullmakten skapas genom att svara på frågor i vårt smarta formulär, därefter går ni vidare till betalning. Hela processen tar bara några få minuter!

Exempel på framtidsfullmakt skapad med Jurio

Skapa en framtidsfullmakt med Jurio 

En Fullmaktsgivare måste vara vid sina sinnes fulla bruk för att kunna upprätta en giltig fullmakt, och framtidsfullmakter ska bevittnas av två oberoende vittnen. En person som inte längre kan fatta välinformerade beslut kan inte längre skriva en fullmakt, och kommer istället företrädas av en förvaltare eller god man som utses av kommunen. Därför är det viktigt att upprätta en framtidsfullmakt i god tid.

Med Jurio kan du enkelt och smidigt skapa en framtidsfullmakt och spara tusenlappar jämfört med traditionella jurister – kom igång och skapa en framtidsfullmakt genom att klicka här.

Skapa en generalfullmakt eller enkel fullmakt med Jurio 

Med Jurios automatiska formulär skapar du tryggt, säkert och snabbt en fullmakt skräddarsydd för din specifika situation. 

Vårt smarta formulär håller automatiskt koll på alla krångliga rättsregler, så du kan vara säker på att ditt dokument blir juridiskt giltigt. 

Du har din färdiga fullmakt inom några minuter och signerar enkelt med BankID eller för hand. Dessutom sparar du tusenlappar jämfört med traditionella jurister.

Klicka på ‘Skapa en Fullmakt’ för att komma igång!