Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Fullmakt till anhörig

Ibland uppstår situationer där du inte kan utföra dina egna ärenden och måste ta hjälp av någon annan. Med en fullmakt ger du någon annan juridisk rätt att företräda dig, både i stort och smått.

Hos LegalDesk

Pris: 349:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en fullmakt?

Genom en fullmakt ger du någon annan behörighet att företräda dig och utföra ekonomiska och/eller personliga angelägenheter på din räkning, med rättsligt bindande verkan. Fullmakter har två typer av parter:

  1. Fullmaktsgivaren, personen som ger fullmakten åt en eller flera fullmaktshavare
  2. Fullmaktshavare, den eller de som får rätt att agera på fullmaktsgivarens vägnar 

Fullmakt för att ta hand om eller hjälpa en anhörig

Genom en fullmakt kan du inta rollen som fullmaktshavare åt en anhörig. Då kommer du att agera på din anhöriges vägnar. Men först måste ni bestämma vilken typ av fullmakt ni vill upprätta och hur fullmakten ska se ut. 

Det är viktigt att både fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren är överens om vad uppdraget enligt fullmakten omfattar. Därför är det bra att ha en skriftlig fullmakt, som innehåller de villkor som ska gälla. Dessutom är det många som kräver en skriftlig fullmakt, särskilt när det gäller uppdrag som handlar om ekonomi. Banker brukar exempelvis alltid ha ett krav på att man måste ha med sig en skriftlig fullmakt för att kunna utföra ärenden åt andra. Många gånger kräver de dessutom att fullmakten ska bevittnas. 

Varför inte en god man eller förvaltare?

En fullmakt är ett alternativ till god man eller förvaltare, som utses av tingsrätt i avsaknad av fullmakt. Fördelen med att ha en fullmakt framför en god man eller förvaltare är bland annat att fullmakten kan skräddarsys efter dina individuella behov och önskemål. God man och förvaltare följer istället rättsliga riktlinjer och standarder för förvaltarskap. 

Dessutom kan man med en framtidsfullmakt exempelvis få en anhörig att ta hand om sina ekonomiska och personliga angelägenheter om man på grund av sjukdom eller annat blir beslutsoförmögen. Det kan kännas mer tryggt att få en eller flera anhöriga att betala räkningar åt en snarare än en person man inte känner.

Olika typer av fullmakter

Det finns i huvudsak tre olika slags fullmakter; generalfullmakter, enkla fullmakter och framtidsfullmakter

Generalfullmakt

Generalfullmakter är som namnet antyder generella. Fullmaktshavaren får en allmän behörighet och kan representera fullmaktsgivaren i flera olika slags situationer, under en längre period. Det innebär att fullmaktshavaren som utgångspunkt kan utföra alla tänkbara ärenden som lagen tillåter, med vissa undantag.

En generalfullmakt kan begränsas, så att en del ärenden inte ingår i fullmaktshavarens behörighet. Exempelvis kan fullmaktshavaren få en generell behörighet med undantag för fastighetsköp och/eller fastighetsförsäljning. 

Generella fullmakter kan gälla tillsvidare eller under en bestämd tid, men bara så länge fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk. Här kan du läsa mer om generalfullmakter.

Enkel fullmakt

Med en enkel fullmakt får fullmaktshavaren ett specifikt uppdrag. Istället för en god man eller förvaltare kan du få exempelvis din make eller sambo att köpa eller sälja något åt dig, företräda dig vid ett bankärende eller teckna hemförsäkring. Unikt för den enkla fullmakten är alltså att personen i fråga som företräder dig endast får göra detta en gång, i ett ärende som du i förväg fastställer.

Med Jurios smarta formulär kan du skapa en fullmakt för att ge fullmaktshavaren följande typer av uppdrag:

Du kan även välja ‘Annat’ och själv beskriva vad fullmaktshavaren ska få göra på dina vägnar. Det kan exempelvis vara möjlighet att utföra vardagliga angelägenheter, såsom att ansöka om bostadstillägg, betala räkningar eller köpa aktier åt dig.

Framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt skapas och underskrivs nu, men börjar först den dag då fullmaktsgivaren inte längre kan sköta sina personliga eller ekonomiska angelägenheter på egen hand. Fullmaktsgivaren kan utse en eller flera framtida fullmaktshavare, det vill säga att man kan få stöd av flera anhöriga om man en dag blir beslutsoförmögen.

Framtidsfullmakter träder först i kraft när fullmaktsgivaren på grund av psykisk störning, försvagat hälsotillstånd, hög ålder eller en olycka inte längre klarar av att fatta egna beslut. På så vis undgår man systemet med god man eller förvaltare. 

Obs: framtidsfullmakter ska bevittnas

Tänk på att framtidsfullmakter behöver bevittnas för att de ska vara juridiskt giltiga. Det är dock inte vem som helst som får lov att vara vittne. Till exempel måste vittnet vara över 15 år och får inte lida av försvagat hälsotillstånd eller något liknande som medför att hen inte förstår innebörden av att vara vittne. Här hittar du allt du behöver veta om framtidsfullmakter.

Vilken fullmakt ska jag välja?

Ska du företräda en anhörig i ett specifikt ärende, som en bostadsaffär? Då räcker det sannolikt med att skriva en enkel fullmakt. Är den anhöriga rörelseförhindrad eller ofta bortrest? Då kan en generalfullmakt vara rätt val, eftersom behörigheten då gäller vid flera tillfällen snarare än ett enda. Vill du säkerställa att du ensam eller tillsammans med andra får sköta din anhörigas affärer i framtiden? Då bör du istället upprätta en framtidsfullmakt.

Kom ihåg!

En fullmaktshavare ska alltid ha fullmaktsgivarens bästa i åtanke. Du kan hjälpa din anhöriga med att skriva en fullmakt, men i slutändan är det fullmaktsgivaren som, av egen fri vilja, ska upprätta fullmakten.

För att juridiska dokument ska vara tillgängliga för så många som möjligt har vi på Jurio utvecklat en smidig och enkel tjänst där ni tillsammans kan skriva en fullmakt som passar er. Fullmakten skapas genom att svara på frågor i vårt smarta formulär, och därefter går ni vidare till betalning. Hela processen tar bara några få minuter!

Hur länge är fullmakten giltig?

Fullmaktsgivaren kan själv välja huruvida fullmakten ska gälla tillsvidare eller vara tidsbegränsad. Fullmakten kan till exempel gälla fram till ett visst datum, när fullmaktsgivaren inte längre behöver hjälp. 

Även om fullmakten gäller tills vidare eller slutar gälla efter ett visst datum, kan fullmakter alltid återkallas. Att återkalla en fullmakt betyder att den slutar gälla omedelbart, och är inte längre giltig i förhållande till tredje man. En fullmakt kan exempelvis återkallas genom att fullmaktsgivaren skriftligen meddelar fullmaktsgivaren att fullmakten inte längre gäller eller genom att fullmakten förstörs.

Skapa en framtidsfullmakt med Jurio 

En fullmaktsgivare måste vara vid sina sinnens fulla bruk för att kunna upprätta en giltig fullmakt, och framtidsfullmakter ska bevittnas av två oberoende vittnen. En person som inte längre har förmåga att fatta välinformerade beslut kan inte längre skriva en fullmakt, och kommer istället företrädas av en förvaltare eller god man som utses av kommunen. 

Därför är det viktigt att upprätta en framtidsfullmakt i god tid. Tänk på att också dubbelkolla så att vittnena är behöriga och får lov att bevittna fullmakten. Är vittnena inte behöriga är framtidsfullmakten inte giltig i förhållande till tredje man.

Med Jurio kan du enkelt och smidigt skapa en framtidsfullmakt och spara tusenlappar jämfört med kostnaden hos traditionella jurister.

Skapa en generalfullmakt eller enkel fullmakt med Jurio 

Med Jurios automatiska formulär skapar du tryggt, säkert och snabbt en fullmakt skräddarsydd för din specifika situation. 

Vårt smarta formulär håller automatiskt koll på alla krångliga rättsregler, så du kan vara säker på att ditt dokument blir juridiskt giltigt. 

Du har din färdiga fullmakt inom några minuter och signerar enkelt med BankID eller för hand. 

Dessutom sparar du tusenlappar jämfört med traditionella jurister. Klicka på ‘Skapa en fullmakt’ för att komma igång!

Fullmakt

För generella eller särskilda uppdrag

Kvalitetssäkrad av jurist

På svenska eller engelska

Utse flera fullmaktshavare

För representation i olika ärenden

Signera med BankID

Bara 349:-

Inkl. moms

Skapa en Fullmakt

Spara 1 500:- jämfört med traditionell advokat