Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Anställningsavtal
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Övertidsersättning

Rätten till övertidsersättning regleras i anställningsavtal eller kollektivavtal. Ersättningen kan ges i form av pengar eller kompensationsledighet. Läs mer om övertidsersättningen här.

Hos LegalDesk

Pris: 0:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är övertid?

Vid en heltidsanställning arbetar den anställda cirka 40 timmar i veckan. Om en chef ber sina anställda ska arbeta mer än heltid kallas det för övertid. Efter en 45 timmar lång arbetsvecka ska 5 timmar alltså räknas som övertid. 

Även deltidsanställda kan arbeta övertid, men först ska arbetsveckan överskrida fulltid. En deltidsanställd som i vanliga fall arbetar 75 procent, men ombeds gå upp i tid ett tag, arbetar först mertid. När arbetsveckan blivit längre än 100 procent blir det tal om övertid.

Övertid får användas för oförutsedda händelser och får inte planeras in i verksamheten från början. Arbetsgivaren får, med stöd av sin arbetsledarrätt, leda och fördela arbetet och beordra övertid när det finns behov av det i verksamheten. 

När får man ersättning för övertid?

För arbetad övertid kan den anställde få övertidsersättning. Rätten till ersättning regleras inte i lag, utan i kollektivavtal eller anställningsavtal

Om arbetsgivaren saknar kollektivavtal kan det individuella anställningsavtalet innehålla bestämmelser om hur övertidsarbete ska ersättas. Alla arbetsgivare erbjuder dock inte övertidsersättning, och all övertid leder inte heller till övertidsersättning. En anställd som självmant stannar kvar efter arbetstid för att jobba lite extra har inte automatiskt rätt till övertidsersättning. Arbetstagaren ska nämligen ha blivit ombedd att arbeta extra av sin chef. 

Hur ersätts övertid?

Övertid ersätts i första hand med pengar. Hur stor ersättningsnivån är beror på kollektiv­avtalets alternativt det individuella anställningsavtalet. Om arbetstagaren och arbetsgivaren är överens kan ersättningen istället vara ledighet.

Med Jurios gratis anställningsavtal finns alternativet att avtala om övertidsersättning för arbetstagaren. Övertidsersättningen kommer antingen vara ett specifikt belopp kronor per timme, eller kompensationsledighet motsvarande timme per arbetad övertidstimme.

Skapa ett gratis anställningsavtal med Jurio

Med Jurio kan du snabbt och enkelt skapa ett anställningsavtal. Avtalet skapas genom att svara på ett antal frågor i vårt formulär. Du kan klicka dig fram och tillbaka mellan frågorna. När du känner dig nöjd slussas du vidare och får sedan ditt anställningsavtal inom några minuter. Utan extra tillval är anställningsavtalet helt gratis!

Anställningsavtal

En trygghet för arbetsgivare och anställd

Kostnadsfritt utan tillägg

Bestäm arbetstid och semestervillkor

För tillsvidare- eller visstidsanställning

Lägg till engelsk kopia – 199 kr

Signera direkt med BankID

Från 0:-

Exkl. moms

Skapa gratis Anställningsavtal

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat