Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Skillnaden mellan Fullmakt och Framtidsfullmakt 

Skillnaden på en fullmakt och en framtidsfullmakt går att förnimma i namnet, men utöver att den ena gäller nu och den andra i framtiden finns en del viktiga skillnader att känna till och ta hänsyn till.

Hos LegalDesk

Pris: 849 kr.

Hos Jurio

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Traditionel advokat

Spara 3 000 kr.

Jämfört med traditionell advokat

Vad är Fullmakt? 

En fullmakt är ett dokument som bevisar att en särskild person har rätt att uträtta vissa ärenden åt dig. Det kan handla om att skriva ett avtal, genomföra ett köp eller företräda dig på en bolagsstämma. Genom att lämna en fullmakt kan en annan person utföra dina ärenden när du själv inte kan närvara.

En fullmakt kan utfärdas för ett enstaka uppdrag, till exempel ett särskilt bankärende, eller gälla under en längre tid. Fullmaktshavaren kan exempelvis få rätt att sköta alla dina bankärenden det kommande året. Fullmakten kan vara tidsbegränsad eller gälla tillsvidare – oavsett kan du när som helst återkalla den. 

Den här typen av fullmakt gäller bara så länge du själv har förmågan att fatta viktiga beslut. Du ska vara psykiskt kapabel att kontrollera och övervaka att den du utser till fullmaktshavare sköter sitt uppdrag ordentligt. Fullmakten slutar gälla om du förlorar den förmågan. 

Vad är Framtidsfullmakt? 

En framtidsfullmakt är en speciell typ av fullmakt med särskilda villkor som inte gäller för en “vanlig” fullmakt. Du skriver framtidsfullmakten idag, men som namnet avslöjar kommer den först till användning i framtiden. Med en framtidsfullmakt kan du nämligen utse en eller flera personer som får lov att sköta dina personliga och ekonomiska angelägenheter den dag du inte längre är mentalt kapabel att att göra det själv. På så vis är framtidsfullmakten raka motsatsen till en vanlig fullmakt.

Har du inte valt en fullmaktshavaren genom framtidsfullmakten kommer du istället företrädas av en god man, som utses av kommunen. 

En framtidsfullmakt kan vara heltäckande eller begränsad så att fullmaktshavaren inte får lov att göra vissa saker, till exempel ta lån eller sälja bostäder åt dig. Detta bestämmer du helt själv. Vissa saker får en fullmaktshavare dock aldrig göra. Sådana handlingar är till exempel att ingå äktenskap, lämna samtycke till medicinska ingrepp eller upprätta ett testamente. 

Vad är skillnaden mellan Fullmakt och Framtidsfullmakt?

Den stora skillnaden mellan en fullmakt och en framtidsfullmakt är alltså att den vanliga fullmakten bara kan användas så länge du kan sköta dina angelägenheter själv. Framtidsfullmakten börjar däremot gälla när du inte längre kan sköta dina angelägenheter på egen hand. Oftast utfärdas en fullmakt för ett specifikt ärende som ska ske i nutiden, medan framtidsfullmakten skrivs nu för att komma till användning senare. 

Med Jurios framtidsfullmakt kan du välja upp till tre fullmaktshavare.

Skapa din Framtidsfullmakt med Jurio

Att skriva en framtidsfullmakt har aldrig varit enklare. Med Jurio kan du komma igång direkt. Vårt formulär leder dig säkert genom processen, så att du får en rättsligt giltig framtidsfullmakt som täcker alla dina behov och önskemål.

Skapa enkelt och snabbt en framtidsfullmakt med Jurio, och spara dessutom tusenlappar jämfört med en traditionell advokat.

Klicka på ‘Skapa en Framtidsfullmakt’ för att komma igång!