Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Samäganderättsavtal
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Samäganderättsavtal – Mall 

Har du köpt en stuga tillsammans med några kompisar? Eller har du och ditt syskon ärvt ett hus tillsammans? Isåfall är det bra att skriva ett samäganderättsavtal – för att ha svart på vitt hur olika situationer som kan uppstå ska hanteras.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4.000:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Vad är ett samäganderättsavtal? 

Ett samäganderättsavtal är ett avtal som finns till för dig som äger egendom gemensamt med någon annan. I avtalet kan ni bestämma hur det samägda ska hanteras och vilka regler som ska gälla för just er. Om ni inte har ett samäganderättsavtal kommer samäganderättslagen automatiskt att gälla för er. Vad det innebär kan du läsa mer om här.

Vad bör ett samäganderättsavtal innehålla? 

Det finns en del saker som är bra att ha med i ert avtal för att undvika konflikter och på förhand veta hur en situation ska hanteras. Här går vi igenom vad som kan vara bra att tänka på och att ha med, så att ni kan anpassa avtalet efter er specifika situation och era önskemål.

Parterna

I avtalet behöver ni skriva in hur många parter som samäger egendomen. Ni ska också skriva in parternas fullständiga namn så att det framgår klart och tydligt vilka som är delägare. 

Objektet

Ni behöver även ange objektet som samägs. Om det är en fastighet kan ni göra det genom att ange fastighetens adress och fastighetsbeteckning. Om det gäller en bostadsrätt räcker det med att ange adressen och lägenhetsnumret för bostadsrätten. 

Ägarandelar

När man samäger något antas det som utgångspunkt att alla samägare äger lika stor del av objektet – om inget annat anges. Det innebär att man tar för givet att alla delägare äger lika mycket. Ni behöver därför ange hur stor andel av objektet respektive part äger, så att allt blir korrekt! 

Nyttjande och uthyrning

Hur ska ni delägare använda egendomen? Ska alla delägare få nyttja egendomen? Det behöver ni specificera i avtalet, så att ni kan undvika konflikter i framtiden. Vid samägande av fritidshus kan det till exempel vara så att man vill fylla i vilka veckor på året respektive delägare har rätt att ensam nyttja huset. Ni får också bestämma om ni vill att fastigheten eller bostadsrätten ska kunna hyras ut. 

Den löpande förvaltningen

Vem ska ansvara för den löpande förvaltningen? Ska ni ta hand om egendomen tillsammans eller ska någon av er ha möjlighet att ta beslut angående förvaltningen på egen hand? Det behöver ni klargöra i avtalet, så att det blir tydligt för alla delägare vem som får göra vad. 

Underhåll och kostnader

Om den samägda egendomen exempelvis är en fastighet kommer det alltid finnas utgifter kopplade till fastigheten. Det kan till exempel vara kostnader för den löpande driften, eventuella skador eller förbättringsåtgärder. Ska dessa kostnader fördelas lika mellan delägarna, eller ska de delas upp baserat på i vilken grad respektive ägare nyttjar fastigheten?

Eftersom det kan vara svårt att förutse vissa kostnader kopplade till en fastighet kan det dessutom vara bra att med jämna mellanrum sätta in pengar på ett gemensamt konto. Om ni har ett sådant konto behöver ni även bestämma vem eller vilka av er som ska förvalta kontot samt hur ofta och hur mycket varje part ska sätta in.

Övriga villkor

Om ni har några andra önskemål gällande egendomen kan ni även skriva in dessa i avtalet så länge alla delägare samtycker. Det kan till exempel vara villkor om vad som ska hända om någon delägare bryter mot avtalet.

Skriv ett samäganderättsavtal med Jurio – tryggt och enkelt

Genom att använda Jurios samäganderättsavtal kan du anpassa avtalet utifrån dina behov och önskemål. Resultatet blir samma som om du hade gått till en traditionell jurist – med skillnaden att du sparar pengar och kan sitta hemma i lugn och ro när du fyller i avtalet. Hos oss får du svara på ett antal frågor och du kan enkelt gå fram och tillbaka mellan de olika frågorna. När du känner dig nöjd signeras avtalet digitalt med BankID eller för hand om det skrivs ut.

Klicka på 'Skapa ett Samäganderättsavtal' nu för att komma igång!

Samäganderättsavtal

För fastighet och bostadsrätt

Undvik tvångsförsäljning av fastighet

Skräddarsytt på 10 minuter

Tydliggör nyttjanderätten

Villkor om underhåll och förvaltning

Signera med BankID

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa ett Samäganderättsavtal

Spara 4.000:- jämfört med traditionell advokat