Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Samäganderättsavtal

 

 

Du börjar nu skapa ett samäganderättsavtal för fastighet eller bostadsrätt. När du har svarat på alla frågor skapas dokumentet baserat på dina svar.

 
Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss i chatten, genom e-post till kontakt@jurio.com, eller på telefonnummer 08-446 889 49.

 
Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

 

 


 

Delägare 4:

 

Delägare 1:

 

 


 

Delägare 2:

 

 


 

Delägare 3:

 

 


 
Delägare 5:

 

 
Tyvärr!

Detta samäganderättsavtal kan tyvärr inte användas för fastigheter som är taxerade som lantbruksenhet och ägs av fler än tre personer. Det beror på att sådana fastigheter regleras av en annan lag än samäganderättslagen, som detta avtal är baserat på. Vi beklagar!

 

Detta avtal kan tyvärr inte användas för den här typen av fastighet

 
Detaljer
 

Hjälp!

Fastighetsbeteckningen består av ett kommun/områdesnamn, ytterligare ett namn och en siffra, till exempel "Stockholm Marevik 23". Om du inte känner till fastighetsbeteckningen kan du använda dig av Lantmäteriets söktjänst.

Hjälp!

Det interna lägenhetsnumret hittar du i köpekontraktet för bostadsrätten eller genom att kontakta bostadsrättsföreningen. Ibland står det även utanför lägenhetens dörr. Det interna lägenhetsnumret är sällan detsamma som det fyrsiffriga numret som anges i din adress.

 

%
kr.

 


 

 

%
kr.

 


 

 

%
kr.

 


 

 

%
kr.

 


 

 

%
kr.

Gåvans värde
 

Ange gåvans uppskattade värde. Klicka på rutan nedan om du är osäker på hur gåvans värde räknas ut.

Ange gåvans sammanlagda värde. Detta värde kommer delas lika mellan gåvotagarna. Klicka på rutan nedan om du är osäker på hur gåvans sammanlagda värde räknas ut.

SEK

Du får nu välja vem som ska ha rätt att använda, eller nyttja, egendomen.

Antingen kan alla delägare ha rätt att nyttja egendomen, eller så kan du ange vilka av delägarna som ska ha nyttjanderätt.
 

Vilka delägare ska ha nyttjanderätt till egendomen?

Obs!

Nu får alla delägare rätt att nyttja egendomen.

Obs! Nu får alla delägare rätt att nyttja egendomen.

 
Ska nyttjande delägare få använda egendomen hur och när som helst, eller ska nyttjanderätten bestämmas i detalj?


Kom ihåg!

Nyttjanderätten blir exklusiv för parten under den specifika perioden. Om ni reglerar när parterna får nyttja egendomen så får respektive part ensam nyttjanderätt under perioden. För tidsperiod som inte regleras i detalj gäller gemensam nyttjanderätt för nyttjande parter på lika villkor.
 

 
Exempel:

De två syskonen Eva och Karin äger en sommarstuga ihop. Under stora delar av året kommer de och går lite som de vill, men under sommarmånaderna vill de reglera specifikt vilka veckor Eva ska ha stugan och vilka veckor Karin ska ha den.

De reglerar när parterna får nyttja egendomen och bestämmer att Eva har ensam nyttjanderätt vecka 26-29 och Karin vecka 30-33. Övrig tid på året har de gemensam nyttjanderätt. 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


  


 
Du får nu välja ifall delägarna ska ha rätt att hyra eller låna ut egendomen till andra än delägarna.
 

Du får nu välja om alla delägare ska sköta förvaltningen av egendomen gemensamt, eller om en eller några få av delägarna ska göra det.  

 

 
Vilka ska sköta den löpande förvaltningen?

Obs!

Nu får alla delägare gemensamt ansvar för förvaltning av egendomen.

Eftersom fastigheten är taxerad som lantbruksenhet och ni är tre eller fler delägare behöver ni enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter utse en ställföreträdare för fastigheten.

 


 
Intäkter

 
Den samägda egendomen kan tänkas ge intäkter av olika slag, så som hyra, ersättning för avverkad skog eller liknande. Bestäm nu om sådana eventuella intäkter ska fördelas jämt mellan delägarna utifrån deras ägarandelar, eller om en annan fördelning ska gälla.

 
Kom ihåg!

Om ni väljer att själva ange hur fördelningen ska ske, behöver ni mycket noga och detaljerat beskriva detta.
 

1. Löpande driftskostnader

 
Löpande driftskostnader är de kringkostnader som finns för att egendomen ska kunna användas och bo i. Det kan exempelvis röra sig om kostnader för värme, el, avgift till en eventuell bostadsrättsförening med mera.
 


 

2. Förbättrande åtgärder

 
Förbättrande åtgärder avser sådant arbete som återställer skicket på egendomen. Det kan röra sig om renovering, ombyggnad eller andra åtgärder som inte rör själva driften av egendomen, utan som har till syfte att underhålla eller förbättra den. 
 


 

3. Skador som inte ersätts av hemförsäkring

 
En del skador på egendomen täcks av hemförsäkring, men inte alla. Hur ska delägarna hantera kostnader som uppstår i samband med skador som inte ingår i er hemförsäkring?
 


 
4. Sparpeng

 
Ska delägarna sätta in en regelbunden sparpeng på ett särskilt sparkonto, så att det finns en budget för kostnader kopplade till egendomen?

 
Delägarna kan antingen lägga undan lika mycket pengar var, eller en individuell summa. Pengarna kan läggas undan varje månad, eller en gång om året.

Sparpeng

  
Ska delägarna sätta in en regelbunden sparpeng på ett särskilt sparkonto, så att det finns en budget för kostnader kopplade till egendomen?

 
Delägarna kan antingen lägga undan lika mycket pengar var, eller en individuell summa. Pengarna kan läggas undan varje månad, eller en gång om året.

kr.

Hur mycket ska varje part lägga undan?

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

 
Bankkontot ska skötas av:

Obs!

Nu får alla delägare gemensamt ansvar för förvaltning av egendomen.

Överlåtelse av andel

 
Det kan hända att en delägare vill sälja, byta bort eller på annat vis överlåta sin andel till någon annan. Vad ska hända då? 

 
Antingen kan det vara fritt för delägare att överlåta sin andel, eller så kan ni ha med en klausul i avtalet som anger att övriga delägare ska ha förköpsrätt.

 
Kom ihåg!

En klausul om förköpsrätt kan aldrig förhindra någon från att överlåta sin ägarandel till någon annan, men en delägare som bryter mot avtalet kan då behöva betala en straffavgift, ett så kallat vite till övriga delägare. Ni kan lägga till vite eller ej senare i formuläret.
 

Trots att ni valt till en klausul om förköpsrätt för övriga delägare kan det vara fritt för delägarna att överlåta sin andel till sina egna bröstarvingar.


 
Lån

 
Hur ska det fungera om en delägare vill ta ett lån med säkerhet i egendomen?

 
Ni kan antingen bestämma att samtliga delägares samtycke ska krävas, eller att varje delägare fritt kan ta lån med säkerhet i egendomen.
 


 
Delägares dödsfall 

 
När en delägare går bort, blir den personens ägarandel en del av personens dödsbo och går i arv till personens arvingar enligt lag eller testamente. 

 
Det är möjligt att skriva med en önskan om att övriga delägare ska ges rätt att erbjudas den avlidnes andel. En sådan skrivelse är dock endast just en önskan, som den avlidna delägarens arvingar kan beakta. 
 

Obs!

Detta är bara en önskan. Det finns inga garantier för att andelen inte går direkt till den avlidnes arvingar.


 
Vite

 
Vad ska hända ifall en delägare bryter mot något av villkoren samäganderättsavtalet? 

 
Ni kan välja antingen att en part som bryter mot avtalet ska utge vite till övriga parter, eller att så inte ska vara fallet. Vitets storlek ska avskräcka delägarna från att bryta mot avtalet.
 

kr.

Kom ihåg!

Utan villkor om vite är det svårare för övriga parter att kompenseras om någon bryter mot avtalet. 

Obs!

Summan kommer delas lika mellan övriga delägare.

Ditt samäganderättsavtal är nästan färdigt!

 

 

Klicka på 'Avsluta och godkänn dokumentet' för att komma vidare.

 

Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa om i våra allmänna villkor. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via chatten.

Detta dokument uppfyller inte dina behov. Kanske kan vi hjälpa dig med något annat? 

Document

Samäganderättsavtal

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti