Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Gåvobrev Fastighet
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Fastighet i gåva – Särskilda villkor i gåvobrev

När du ger en fastighet i gåva kan du reglera mycket mer än själva överlåtelsen – till exempel kan du bestämma att sommarstugan du ger till dina barn måste stanna inom familjen.

Hos LegalDesk

Pris: 599:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 900 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Gåvobrev för att ge bort en fastighet

De flesta gåvor kan ges utan vidare. Men när det är fast egendom som ska ges bort måste du upprätta ett gåvobrev, annars blir gåvan inte juridiskt giltig. Ett gåvobrev fungerar som underlag och bevis på gåvans överlåtande. Dessutom används gåvobrevet för att registrera ägarbytet hos lantmäteriet.

Med Jurio kan du skriva ett gåvobrev för fastighet på 10 minuter, men innan du börjar skriva ditt gåvobrev kan det vara klokt att fundera på om gåvan ska förenas med några särskilda villkor.

Överlåtelseförbud 

Att en gåva förenas med ett överlåtelseförbud betyder att gåvotagaren inte får sälja, byta eller ge bort gåvan till någon annan. Genom att förena gåvan med ett överlåtelseförbud försäkrar du att gåvotagarens barn kommer ärva gåvan. I Sverige kan överlåtelseförbud inte sträcka sig över flera generationer. När gåvotagarens barn ärver gåvan får de lov att sälja den. Här kan du läsa mer om överlåtelseförbud.

Exempel:

Eva har ett älskat sommarhus som hon inte längre kan ta hand om. Hon ger huset i gåva till sitt barn Molly, som själv har bildat familj. Eva vill försäkra sig om att fastigheten stannar inom familjen. Gåvobrevet förses därför med ett överlåtelseförbud.

Nyttjanderätt

Nyttjanderätt är rätten att använda någonting. Ett gåvobrev som innehåller ett villkor om nyttjanderätt ger gåvogivaren rätten att fortsätta använda det hen ger bort i gåva.

Exempel:

Eva vill inte helt släppa taget om sommarhuset hon gett till Molly. I gåvobrevet skriver hon därför in ett villkor om nyttjanderätt som ger henne rätt att bo i sommarhuset tre veckor i juni varje år. 

Enskild egendom

Att gåvan ska vara enskild egendom är ett av det vanligaste villkoren i ett gåvobrev. När ett gift par går skilda vägar delas all egendom lika mellan dem, med undantag för just enskild egendom. Genom att göra en gåva till enskild egendom säkerställer du att gåvan kommer förbli gåvotagarens, oavsett vad som händer.

Men vad skulle hända om den som fått en fastighet i gåva, reglerad som enskild egendom, väljer att sälja fastigheten och köper något annat för pengarna?

Surrogat och avkastning

Egendom som ersätter en gåva kallas för surrogat. En person kan få en enskild egendom i gåva, sälja gåvan och köpa något annat för pengarna. Som utgångspunkt räknas surrogat också som enskild egendom, men för säkerhets skull bör det tydligt stå i gåvobrevet vad som ska gälla. I Jurios gåvobrev anges det automatiskt när du väljer att gåvan ska vara enskild egendom. 

En fastighet kan även generera så kallad avkastning, exempelvis genom att ett rum i huset hyrs ut. Avkastning anses inte automatiskt vara enskild egendom, även om fastigheten är enskild egendom. Detta innebär att avkastningen, vilket med åren kan bli mycket pengar, kommer ingå i gåvotagarens eventuella bodelning. I Jurios gåvobrev anges per automatik att eventuell avkastning ska vara gåvotagarens enskilda egendom, om man gör valet att gåvan ska vara enskild egendom. Du kan läsa mer om enskild egendom här.

Om du vill ge bort mindre än hela fastigheten

Om du inte vill ge bort hela fastigheten kan du välja att bara ge bort en andel. Det leder isåfall till samägandeskap mellan dig och gåvotagaren. Här kan du läsa mer om samäganderätt.

Ge bort en gåva som förskott på arv 

När du ger en gåva till en person som är din bröstarvinge (barn eller barnbarn) och som i framtiden ska ärva av dig, ses gåvan automatiskt som ett förskott på arv. Något förenklat leder en gåva i dag till att gåvotagaren senare får ärva mindre jämfört med andra arvtagare, exempelvis syskon. 

Med ett gåvobrev kan du bestämma att gåvan inte ska vara förskott på arv. Då kommer gåvotagaren inte bara få hela gåvan, utan även hela sitt arv. Därmed gynnas gåvotagaren ekonomiskt jämfört med andra arvtagare.

Det går även att lägga in ett tydligt villkor om att gåvan ska vara förskott på arv. Det kan exempelvis komma till användning när du ger en gåva till någon som ska ärva av dig, utan att vara en bröstarvinge. Då avräknas gåvans värde på personens framtida arv, så att det blir rättvist gentemot övriga arvingar. Här kan du läsa mer om förskott på arv.

Upprätta ett gåvobrev med Jurio

Upprätta ett gåvobrev för fastighet eller bostadsrätt genom att fylla i vårt formulär. Där kommer du få besvara ett antal frågor. Du kan gå fram och tillbaka mellan frågorna och först när du är nöjd skickas du vidare till betalning.

När betalningen är klar får du ditt gåvobrev. Sedan kan både gåvogivaren och gåvotagaren skriva ut gåvobrevet och signera det för hand.

Gåvobrev – Bostad

För fastighet och bostadsrätt

Skräddarsytt för din situation

Kvalitetssäkrat av jurist

Ange upp till fyra gåvotagare

Gör gåvan till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 599:-

Inkl. moms

Skapa ett Gåvobrev

Spara 3 900:- jämfört med traditionell advokat