Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Fullmakt
dit dokument oprettes...
10 – 15 min.
Det tager 10 – 15 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde fullmakt

Fullmakt för Fastighetsköp – Mall

Om någon annan ska företräda dig vid köp av en fastighet behöver du upprätta en Fullmakt, som uppfyller vissa formkrav. Här går vi steg för steg igenom hur du upprättar en giltig Fullmakt för fastighetsköp!

Hos LegalDesk

Pris: 349,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 1 500,-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Vad är en fullmakt?

Fullmakter används för att låta någon annan utföra rättshandlingar å våra vägnar. Som fullmaktsgivare ger du fullmakthavaren rätten att ingå avtal och fatta beslut åt dig. 

En fullmakt kan upprättas för ett specifikt uppdrag och tillfälle, och kallas då för en enkel fullmakt.

Vilka regler gäller för fullmakter?

Vad som krävs för att en fullmakt ska bli giltigt skiljer sig åt beroende på vilken typ av fullmakt du upprättar och vad den ska användas till. För köp av fastighet finns det stränga och specifika villkor som måste vara uppfyllda för att fastighetsköpet ska bli giltigt fullt ut. 

För det första ska en fullmakt för köp av fast egendom enligt lag ska vara skriftlig och undertecknad för hand av fullmaktsgivaren. För att en köpare ska beviljas lagfart i den fasta egendomen ska fullmakten dessutom bevittnas av två personer.

Hur upprättar jag en giltig fullmakt för fastighetsköp?

  1. Fullmaktsgivare och fullmakthavare 
  2. Fullmaktens uppdrag
  3. Fullmakthavarens behörighet 
  4. Fullmaktens giltighetstid 
  5. Fullmaktens återkallelse
  6. Fullmaktens upphörande 
  7. Underskrifter 
  8. Bevittnande

1. Fullmaktsgivare och fullmakthavare

I fullmakten ska det först och främst framgå vem som är fullmaktsgivare och vem/vilka som är fullmakthavare. Det är Fullmakthavaren som har rätt att handla i Fullmaktsgivarens namn. Med Jurio kan du utse en eller två Fullmakthavare.

2. Fullmaktens uppdrag

Fullmaktens omfattning ska klart och tydligt framgå. Ska Fullmakthavaren få göra vad som helst eller gäller fullmakten endast för ett specifikt ärende? I Jurios smarta formulär kan du enkelt välja "köp av bostad’’ eller "försäljning av bostad’’ – vi tar hand om resten.

3. Fullmakthavarens behörighet

Vid fastighetsköp får fullmakthavaren genomföra själva köpet, alla typer av handlingar som är nödvändiga för att fullgöra köpet samt alla handlingar som är nödvändiga för att Fullmaktsgivaren ska få tillträde till fastigheten. Tänk låneavtal, undertecknande av kontrakt och upprättande och avsändande av lagfartsansökan. 

Det finns en del frågor angående fullmakthavarens behörighet som du behöver ta ställning till. Med Jurio kan du sätta en övre prisgräns på bostadsköpet. 

4. Fullmaktens giltighet

I en fullmakt bör det stå hur länge dokumentet gäller. Antingen gäller dokumentet till ett visst datum, eller tills uppdraget är utfört och avslutat.

5. Fullmaktens återkallelse

En fullmakt bör innehålla en särskild del som reglerar att du som fullmaktsgivare har rätt att återkalla fullmakten. Vid en återkallelse ska fullmakthavaren omedelbart lämna tillbaka fullmakten till dig, eller se till att dokumentet förstörs. Dessutom ska andra parter, exempelvis en mäklare, informeras om att fullmakten inte längre gäller.

6. Fullmaktens upphörande

I denna del av fullmakten beskrivs hur och när fullmakten slutar gälla. En fullmakt som gäller tillsvidare ska återkallas för att den upphör att vara giltig. Undantaget är om fullmaktsgivaren på grund av hög ålder, sjukdom eller en olycka har förlorat förmågan att fatta egna beslut. I sådana fall upphör fullmakten också att gälla. 

Det är fullt möjligt att återkalla en tidsbestämd fullmakt innan det angivna slutdatumet.

7. Underskrifter

Fullmakten ska signeras av fullmaktsgivaren och fullmaktstagaren. På så vis kan man tydligt se att fullmaktsgivaren ger sitt samtycke till att affären sköts av någon annan, och att fullmaktstagaren accepterar uppdraget. En fullmakt för bostadsaffärer måste enligt lag signeras för hand med papper och penna. 

8. Bevittnande

Bevittnande är det ett krav för att du som köpare ska beviljas lagfart i egendomen. Alltså bör fullmakten bevittnas av två personer för att bostadsköpet ska kunna fulländas. I vårt smarta formulär kan du lägga till att fullmakten ska bevittnas. Då kommer du få en kostnadsfri vägledning genom hela bevittningsprocessen. Du kan alltså vara säker på att allt kommer bli juridiskt giltigt.

Skapa din fullmakt med Jurio!

Skapa din fullmakt med Jurio. Vårt smarta formulär är utformat av yrkesverksamma jurister och ställer samma frågor som en jurist hade gjort vid rådgivning. Genom att svara på frågorna skräddarsys fullmakten så att den uppfyller alla dina behov. Snabbt, tryggt och säkert – och dessutom sparar du tusenlappar.

Klicka på ‘Skapa en Fullmakt’ för att komma igång!