Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Framtidsfullmakt
dit dokument oprettes...
10 min.
Det tager 10 min. i reelt tidsforbrug, at udfylde framtidsfullmakt

Fullmakt vid demenssjukdom

En Framtidsfullmakt är en trygghet för den som insjuknar i en demenssjukdom. Med en Framtidsfullmakt kan en nära anhörig ta hand om dina angelägenheter när du inte längre kan göra det själv, men den måste skrivas i god tid.

Hos LegalDesk

Pris: 799,-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 000,-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Varför en framtidsfullmakt?

Om du riskerar att insjukna i en demenssjukdom kan du vara i särskilt behov av att någon företräder dig rättsligt i framtiden, till exempel för att köpa och sälja egendom åt dig. Det är då särskilt användbart att ha skrivit en framtidsfullmakt. Det är en slags fullmakt som först börjar gälla när du inte längre kan ta hand om dina angelägenheter och fatta välgrundade beslut. Fram till dess har du full kontroll över dina ärenden.

Med en framtidsfullmakt kan en person själv bestämma vem eller vilka som får ta hand om hens ärenden i framtiden. Det är en trygghet för både fullmaktsgivaren och fullmakthavaren att veta vad som kommer hända i framtiden. 

Med Jurio kan du enkelt skapa en framtidsfullmakt anpassad efter dina önskemål, med upp till tre fullmakthavare.

Exempel på Framtidsfullmakt upprättad med Jurio

Kan en demenssjuk person skriva en fullmakt?

För att skriva en giltig framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren fortfarande vara beslutsförmögen. Det innebär att du måste kunna förstå innebörden av de beslut du fattar. Om en demenssjukdom har utvecklat sig bortom “mild demens” går det vanligtvis inte längre att skriva en giltig framtidsfullmakt. Därför är det viktigt att vara ute i god tid när du skriver en framtidsfullmakt. 

Så länge du är beslutsförmögen kan du återkalla eller ändra i framtidsfullmakten så mycket du vill.

Kan jag skriva en fullmakt åt en dement förälder?

Det är Fullmaktsgivaren själv som måste skriva fullmakten. Det innebär att du inte kan ”ge dig själv” rätten att företräda någon annan genom en fullmakt. Det går såklart bra att hjälpa någon att upprätta en framtidsfullmakt, men i slutändan är det Fullmaktsgivaren själv som måste skapa och skriva under framtidsfullmakten.

Framtidsfullmakter ska alltid signeras för hand framför två vittnen som kan intyga att Fullmaktsgivaren är vid sina sinnens fulla bruk för att bli giltiga.

Vad händer utan framtidsfullmakt?

När du inte längre klarar av att ta hand om dina juridiska och ekonomiska ärenden, och det inte finns någon framtidsfullmakt, tilldelas du istället en god man eller förvaltare. En god man är någon som har i uppdrag att hjälpa andra med ekonomiska och juridiska ärenden. För att få en god man krävs samtycke från personen som ska få hjälp. En förvaltare är däremot mer ingripande, och kan sättas in även mot en persons vilja. Förvaltare har större befogenheter, exempelvis kan de ingå avtal och fatta livsförändrande beslut åt personen hen representerar.

Både god man som förvaltare utses av tingsrätten. Du som är anhörig till någon annan som är i behov av en god man eller förvaltare kan ansöka och bli utvald, men det inte säkert att ansökan godkänns. 

Genom att en framtidsfullmakt upprättas i god tid kan dessa osäkerheter undvikas.

Så skapar du en Framtidsfullmakt med JurioSkapa en Framtidsfullmakt med Jurio

Med Jurio är det enkelt och smidigt att upprätta en framtidsfullmakt. Genom att svara på frågor i vårt digitala formulär får du en framtidsfullmakt anpassad efter just din situation och dina önskemål, till en bråkdel av priset hos en traditionell advokat. Du kan begränsa vad framtidsfullmakten ska omfatta och kan välja upp till tre Fullmakthavare. Framtidsfullmakten blir klar på några minuter, och vi guidar dig genom signeringsprocessen.

Klicka på Skapa en Framtidsfullmaktför att komma igång!