Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Framtidsfullmakt
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Fullmakt för person med demens

Varje år drabbas cirka 25 000 personer i Sverige av en demenssjukdom. Eftersom en sådan sjukdom kan utvecklas snabbt från en dag till en annan kan det vara bra att upprätta en framtidsfullmakt medan man fortfarande är frisk. Med en framtidsfullmakt kan du nämligen själv bestämma vem som ska ta hand om dina angelägenheter om du en dag blir oförmögen att fatta egna beslut.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3.000:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

Innehållsförteckning

Vad är en framtidsfullmakt för person med demens?

Med en fullmakt får en eller flera utvalda personer juridisk rätt att fatta beslut med rättsligt bindande verkan åt någon annan. Till exempel kan den utvalda fullmaktshavaren ingå avtal, köpa eller sälja saker åt fullmaktsgivaren.

En framtidsfullmakt är en slags fullmakt som är särskilt lämpad för den som riskerar att insjukna i en sjukdom som gör denne beslutsoförmögen. Andra fullmakter slutar gälla ifall fullmaktsgivaren inte längre kan fatta egna beslut, men framtidsfullmakter träder först i kraft när fullmaktsgivaren inte längre kan ta hand om sina egna ärenden – exempelvis på grund av en demenssjukdom.

Fördelen med en framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt kan du själv bestämma vem, eller vilka, som ska ta hand om dig och dina ärenden i framtiden. Till exempel kan din fullmaktshavare hjälpa dig att betala räkningar.

Du kan även begränsa fullmaktshavarens rättigheter. Bland annat kan du ange att fullmaktshavaren inte får ingå lån eller sälja din bostad åt dig. På så vis behåller du viss kontroll över de beslut som fattas åt dig.

Du har även full kontroll fram tills fullmakten börjar gälla. Fullmakten träder endast i kraft när när du insjuknar och du inte längre kan ta hand om dina angelägenheter och fatta välgrundade beslut. 

Med Jurio kan du enkelt skapa en framtidsfullmakt anpassad efter dina önskemål, med upp till tre fullmaktshavare. Se vår jurist Christoffer förklara hur enkelt det är att upprätta en framtidsfullmakt med oss!

Vad händer ifall man inte har en framtidsfullmakt?

Den som inte har skrivit en framtidsfullmakt tilldelas i stället en god man eller förvaltare. Det sker oftast efter en ansökan från anhöriga till kommunens överförmyndare

En annan nackdel är att det kan kosta pengar att ha en god man eller förvaltare, eftersom de oftast får betalt för sitt uppdrag. Kostnaden skiljer sig åt beroende på hur dina inkomster och tillgångar ser ut. Med en framtidsfullmakt får man dock själv välja ifall fullmaktshavaren ska få pengar för sitt arbete eller ej. 

Det är även tingsrätten som utser vem som ska vara god man eller förvaltare. Du som är anhörig till någon annan som är i behov av en god man eller förvaltare kan visserligen ansöka och bli utvald, men det är inte säkert att ansökan godkänns. För att säkra juridisk trygghet väljer därför många människor att upprätta en framtidsfullmakt.

Kan en person med en demenssjukdom skriva en framtidsfullmakt?

För att skriva en giltigt framtidsfullmakt måste fullmaktsgivaren enligt lag fortfarande ha förmågan att ha hand om sina angelägenheter. Så länge du kan fatta dina egna beslut och förstå beslutens innebörd och konsekvenser kan du alltså skriva en framtidsfullmakt.

Om den som vill skriva en framtidsfullmakt redan har börjat utveckla en demenssjukdom får en utvärdering göras. Beroende på sjukdomens grad och allvar kan personen fortfarande anses vara beslutsförmögen, men det är inte säkert.

Vid medelsvår eller svår demens anses personen sannolikt inte längre vara så beslutsförmögen att hen kan skriva en framtidsfullmakt. Däremot kan någon med mild demens i regel fortfarande ingå juridiskt bindande avtal, såsom en framtidsfullmakt. 

Kan jag skriva en fullmakt åt en dement anhörig?

Man kan inte ”ge sig själv” rätten att företräda någon annan genom en fullmakt. Självklart kan du hjälpa en äldre anhörig att upprätta en framtidsfullmakt, men i slutändan är det fullmaktsgivaren själv som måste skapa och skriva under framtidsfullmakten. 

För att en framtidsfullmakt ska bli giltig måste den undertecknas av fullmaktsgivaren framför två oberoende vittnen, som kan intyga att fullmakten upprättats frivilligt av en klart tänkande individ. 

Skriv din framtidsfullmakt i god tid

Det är en trygghet att ha skrivit en framtidsfullmakt i god tid. Fullmaktsgivaren får själv bestämma vem som ska ha rätt att göra vad för fullmaktsgivarens räkning, och fullmaktstagaren kan förbereda sig på vad uppdraget kommer innebära. 

Med Jurio kan du upprätta en framtidsfullmakt på nolltid, och samtidigt säkerställa att inget viktigt förbises. Genom att svara på frågorna i vårt smidiga formulär får du en helt skräddarsydd framtidsfullmakt, till en bråkdel av priset hos en traditionell jurist!

Framtidsfullmakt

Ta kontroll över din framtid

Slipp godmanskap

Underlätta för familjen

Skräddarsy dina villkor

Kvalitetssäkrad av jurist

Snabbt och prisvärt

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa en Framtidsfullmakt

Spara 3.000:- jämfört med traditionell advokat