Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Anställningsavtal
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Värvningsförbud

En arbetsgivare kan förhindra att före detta anställda tar med sig kollegor från arbetsplatsen till en konkurrerande verksamhet. Detta görs genom att skriva in ett värvningsförbud i anställningsavtalet.

Hos LegalDesk

Pris: 0:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är värvningsförbud?

Genom att införa en klausul om värvningsförbud i ett anställningsavtal kan arbetsgivare skydda sig mot att arbetstagare säger upp sig, och sedan värvar kollegor eller konsulter hos arbetsgivaren till en konkurrerande verksamhet. Värvningsförbudet kallas ibland även för icke-rekryteringsklausul. Värvningsförbudet är en mildare variant av en konkurrensklausul och begränsar typiskt sett inte en före detta anställds frihet på arbetsmarknaden eller möjligheter till ett nytt jobb inom samma bransch.

Du kan lägga till en värvningsklausul i Jurios anställningsavtal för endast 199 kronor.

När får en arbetsgivare använda värvningsförbud?

En arbetsgivaren måste ha ett berättigat intresse för att använda sig av värvningsförbud. Arbetsgivarens intresse ska bestå i att förhindra en anställd från att utnyttja sin relation till sina kollegor för att värva dem till en konkurrerande verksamhet, och på så vis skada arbetsgivarens verksamhet.

Vilka får värvningsförbudet omfatta? 

Ett värvningsförbud får bara omfatta de kollegor som den anställde arbetat med och har en personlig relation till eller, i vissa fall, de som har en specifik yrkeskompetens. Förbudet gäller inte personer som självmant söker sig till ett nytt företag och bör därför bara gälla när den före detta anställda aktivt söker upp kollegor från sitt tidigare arbete. 

Hur länge gäller värvningsförbudet?

Ett värvningsförbud får inte gälla hur länge som helst utan är endast berättigat en kort tid efter att anställningen har upphört. Värvningsförbudets tidsbegränsning bör vara 6 månader, då det råder osäkerhet om längre bindningstider såsom 9, 12 eller 18 månader är tillåtna. 

Skapa ett anställningsavtal med Jurio

Med Jurio skapar du snabbt och enkelt med ett anställningsavtal med möjlighet att lägga till ett värvningsförbud. Avtalet skapas genom att du svarar på ett antal frågor i vårt formulär. Du kan klicka dig fram och tillbaka mellan frågorna. När du känner dig nöjd slussas du vidare till betalning och får sedan tillgång till ditt anställningsavtal direkt, och kan underteckna med BankID.

Anställningsavtal

En trygghet för arbetsgivare och anställd

Kostnadsfritt utan tillägg

Bestäm arbetstid och semestervillkor

För tillsvidare- eller visstidsanställning

Lägg till engelsk kopia – 199 kr

Signera direkt med BankID

Från 0:-

Exkl. moms

Skapa ett Anställningsavtal

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat