Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Anställningsavtal
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Konkurrensklausul

En arbetsgivare som har företagshemligheter kan införa en konkurrensklausul i sina anställningsavtal för att vara säker på att känslig information inte utnyttjas eller undanröjs när en arbetstagare slutar på arbetsplatsen.

Hos LegalDesk

Pris: 0:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2.000:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Vad är en konkurrensklausul?

En konkurrensklausul är en bestämmelse i ett anställningsavtal, och innebär att arbetstagare som avslutar sin anställning förbjuds från att börja arbeta på ett annat konkurrerande företag, eller starta ett eget konkurrerande företag under en viss tid, vanligen nio månader.

När får en arbetsgivare införa en konkurrensklausul?

En arbetsgivare kan inte införa en konkurrensklausul i ett anställningsavtal hur som helst. En förutsättning för att kunna ha med en konkurrensklausul är att det finns företagshemligheter i arbetsgivarens verksamhet och en risk för att arbetsgivaren kan skadas om företagshemligheterna skulle röjas och användas i en konkurrerande verksamhet. Konkurrensklausuler ska användas restriktivt och är inte till för arbetstagare som saknar kunskap eller förmåga att använda sig av företagshemligheter.

Vad är en företagshemlighet?

Fyra kriterier ska vara uppfyllda för att något ska anses vara en företagshemlighet:

  1. Information om affärs- eller driftförhållande i en näringsidkares rörelse eller i en forskningsinstitutions verksamhet.
  2. Informationen får inte vara allmänt känd eller lättåtkomlig för de personer som har kännedom, till exempel branschexperter.
  3. Innehavare av informationen, alltså arbetsgivaren, ska ha vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla informationen, exempelvis genom att förvara den på ett säkert sätt.
  4. Om någon avslöjar informationen ska det ske med syfte att konkurrensmässigt skada innehavaren.

Du kan läsa mer om företagshemligheter här.

När gäller en konkurrensklausul?

En konkurrensklausul gäller bland annat om arbetstagaren säger upp sig eller blir uppsagd på grund av personliga skäl. Klausulen gäller däremot inte om arbetsgivaren säger upp arbetstagaren på grund av arbetsbrist.

Konkurrensklausuler gäller inte för all framtid, utan har en bindningstid efter det att en anställning upphör. Bindningstiden ska inte vara längre än nödvändigt. I de flesta fall anses bindningstiden vara oskälig om den överstiger 9 månader. För företag med långa produktionscykler kan bindningstiden i enstaka fall tillåtas uppgå till hela 18 månader.

Vad händer om arbetstagare bryter mot klausulen?

En arbetstagare som bryter mot konkurrensklausulen genom att utnyttja eller röja företagshemligheter kan behöva betala skadestånd till arbetsgivaren. Skadeståndet finns till för att avskräcka arbetstagare från att missbruka företagshemligheter, samt för att ekonomiskt kompensera den som tagit skada. Skadeståndets storlek ska stå i rimlig relation till arbetstagarens lön. Normalt bör ett skadeståndsbelopp utgöra motsvarande sex genomsnittliga månadsinkomster. 

Vad händer om arbetstagaren respekterar klausulen?

Håll i åtanke att en konkurrensklausul medför drastiska konsekvenser för arbetstagaren eftersom hen förbjuds från att arbeta inom konkurrerande verksamhet. Ofta har arbetstagare byggt upp kompetens inom en viss bransch, och i praktiken blir hen utestängd från branschen hen har specialiserat sig inom under en avsevärd tid. På grund av detta är arbetsgivaren skyldig att betala ersättning till arbetstagare under tiden konkurrensförbudet pågår. Ersättningen kan uppgå till så mycket som 60 procent av den lön arbetstagaren hade under anställningen.

Skapa ett anställningsavtal med Jurio 

Med Jurio skapar du ett anställningsavtal snabbt och enkelt. För 200 kronor exklusive moms kan du lägga till en konkurrensklausul eller ett värvningsförbud. Avtalet skapas genom att du svarar på ett antal frågor i vårt formulär. Du kan klicka dig fram och tillbaka mellan frågorna. När du känner dig nöjd slussas du vidare till betalning och får sedan tillgång till ditt anställningsavtal direkt, och kan underteckna med BankID.

Klicka på ‘Skapa ett Anställningsavtal’ för att komma igång!

Anställningsavtal

En trygghet för arbetsgivare och anställd

Kostnadsfritt utan tillägg

Bestäm arbetstid och semestervillkor

För tillsvidare- eller visstidsanställning

Lägg till engelsk kopia – 199 kr

Signera direkt med BankID

Från 0:-

Exkl. moms

Skapa ett Anställningsavtal

Spara 2.000:- jämfört med traditionell advokat