Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Samäganderättsavtal
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Lag om samaganderätt

Äger du någonting tillsammans med någon annan? Kanske ett fritidshus eller en villa? Då är ni samägare. Här går vi igenom vad ni behöver tänka på när ni äger egendom tillsammans.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

När gäller lagen?

När två eller flera personer äger någonting tillsammans är de samägare till egendomen, men inte all egendom omfattas av samäganderättslagen. Lagen reglerar förhållanden, rättigheter och skyldigheter när flera personer äger något tillsammans. Den egendom som omfattas av lagens tillämpningsområde är fast egendom (en fastighet), lös egendom (till exempel en bostadsrätt eller båt), aktier, obligationer och skuldebrev. Det är alltså vid samägande av sådan egendom som lagen gäller. En egendom kan bli samägd genom både arv, köp eller som gåva. 

Vad säger lagen?

Eftersom det ofta är egendom av större värde som samägs kan det vara bra att veta vad som faktiskt gäller för er egendom om oklarheter uppkommer, eller om ni inte kommer överens gällande skötseln av egendomen.

Lika delar om inget annat sägs

I lagen tar man för givet att delägarna äger lika stora delar om inget annat kan bevisas. Det är därför en bra idé att spara bevis på era faktiska ägarandelar om ni inte äger lika stor del av egendomen.

Samtliga delägares samtycke krävs

Lagen säger även att när det kommer till frågor om vem som får förfoga över egendomen och om vilka åtgärder som får vidtas på egendomen krävs samtliga delägares samtycke – även om det bara rör sig om en liten förändring. 

Om ni behöver göra en akut åtgärd, till exempel om någon delägare har upptäckt en vattenläcka i bostaden finns ett undantag i lagen som gör att samtycke inte behövs. I sådana akuta fall kan åtgärden vidtas omgående och ni behöver inte vänta på samtycke från de andra delägarna.

En god kan man utses

Om ni inte kan enas om förvaltningen eller hur egendomen ska nyttjas kan en god man utses och tillfälligt omhänderta egendomen. Det är tingsrätten som utser den gode mannen på begäran av någon delägare. Den gode mannens uppgift blir att förvalta egendomen på bästa sätt för samtliga delägare. 

Egendomen kan tvångsförsäljas

Om någon av delägarna vill sälja sin del, men övriga motsätter sig detta, kan en tvångsförsäljning ändå ske. Det kan ske genom att den delägare som vill sälja sin andel går till domstol. Då sätts en en offentlig auktion upp, gällande hela egendomen. 

Åsidosätt lagen med ett samäganderättsavtal

Lagen om samäganderätt är dispositiv, vilket betyder att ni kan åsidosätta lagen genom att skriva ett eget avtal. Isåfall gäller ert avtal istället för lagen. Att skriva ett avtal är en bra idé om ni vill undvika risken att egendomen tvångsförsäljs om det uppstår oenigheter er delägare emellan. 

Med Jurios samäganderättsavtal kan ni enkelt reglera vad som ska gälla för ert samägande. Svara på frågorna i vårt formulär så får du ut ett juridiskt korrekt avtal. Ni kan signera avtalet antingen med BankID eller skriva ut och skriva under det. Snabbt, smidigt och tryggt. 

Klicka på ‘Skapa Samäganderättsavtal’ nu för att komma igång! 

Samäganderättsavtal

För fastighet och bostadsrätt

Undvik tvångsförsäljning av fastighet

Skräddarsytt på 10 minuter

Tydliggör nyttjanderätten

Villkor om underhåll och förvaltning

Signera med BankID

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa Samäganderättsavtal

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat