Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Samäganderättsavtal
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

3 saker som är bra att veta vid samägande av fastighet

Samägande av en fastighet är inte alltid så enkelt som man kan tro. I samäganderättslagen finns nämligen en massa regler som måste följas av er som samäger en fastighet, om ni inte har skrivit ett samäganderättsavtal.

Hos LegalDesk

Pris: 799:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

1. Samtycke krävs av samtliga delägare

När det gäller den löpande förvaltningen och skötseln av fastigheten krävs samtycke från alla delägare om någon åtgärd ska vidtas. Det spelar ingen roll hur stor åtgärden är, även en mindre renovering eller ommålning kräver samtycke.

Ett undantag till denna regel är om en åtgärd måste vidtas omgående, till exempel om ni har upptäckt en vattenskada som måste fixas direkt för att undvika ytterligare skada på fastigheten.

2. En god man kan utses

Om ni inte kommer överens om fastighetens förvaltning kan någon av er ansöka om en god man hos tingsrätten, som under en begränsad period förvaltar fastigheten. Då har den gode mannen rätt att vidta åtgärder för att reparera eller bevara fastigheten, som till exempel att måla om huset. Ni som delägare står för de kostnader som följer av åtgärderna även om det har beslutats av den gode mannen.

3. En tvångsförsäljning kan komma att ske

Om ni inte kommer överens gällande huruvida fastigheten ska säljas eller inte, kan den av er som vill sälja ansöka om en tvångsförsäljning hos tingsrätten. Då kan fastigheten säljas på offentlig auktion även om någon delägare motsätter sig det, om det inte finns några synnerliga skäl till varför fastigheten inte borde säljas.

Vill ni inte att reglerna ovan ska gälla? Då behöver ni ett samäganderättsavtal!

För att undvika onödiga konflikter och förenkla samägandet är det en bra idé att upprätta ett samäganderättsavtal. Genom avtalet kan ni bestämma att det ni kommer överens om ska gälla istället för samäganderättslagen, eftersom lagen kan avtalas bort. Då kan ni gemensamt bestämma om hur fastigheten ska förvaltas, om ni får ta beslut utan de andra delägarnas samtycke eller om fastigheten får hyras ut.

Samäganderättsavtal

För fastighet och bostadsrätt

Undvik tvångsförsäljning av fastighet

Skräddarsytt på 10 minuter

Tydliggör nyttjanderätten

Villkor om underhåll och förvaltning

Signera med BankID

Bara 799:-

Inkl. moms

Skapa ett Samäganderättsavtal

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat