Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Gåvobrev
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Gåvoskatt

I Sverige avskaffades den så kallade gåvoskatten år 2005. Därför behöver du inte fundera på om gåvan du vill ge en närstående kommer att beskattas. Däremot kan beskattning ändå ske vid gåva av bostadsrätt eller fastighet. 

Hos LegalDesk

Pris: 399:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 900 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad var gåvoskatt för något?

Gåvoskatt var en skatt på gåvor och betalades av gåvans mottagare. Skatten gällde för alla typer av gåvor, till exempel pengar, fastigheter och bilar. Även gåvor av möbler över ett visst värde behövde gåvomottagaren betala gåvoskatt för. 

I Sverige avskaffades gåvoskatten officiellt år 2005, tillsammans med arvsskatten, efter att ha mötts med kraftig kritik för att vara orättvisa. Dock finns både gåvoskatt och arvsskatt kvar i många andra länder, bland annat Finland och Frankrike. Detta gör att du kan behöva betala arvsskatt om du får arv från utlandet.  

Vad räknas som gåva?

Nu när gåvoskatt är slopat i Sverige finns inga regler för hur mycket eller lite en gåva ska vara värd innan den beskattas. Däremot är det viktigt att det som ges bort definieras som en gåva. Det finns tre krav enligt lag för att en handling ska anses som en juridisk gåva: 

1. Frivillighet

För att en gåva ska anses vara just en gåva och bli juridiskt giltig måste den ges från gåvogivare till gåvotagare frivilligt och utan tvång. Tvång behöver inte endast innebära hot eller liknande, utan det kan även vara att gåvotagaren lurar gåvogivaren eller utnyttjar dennes höga eller låga ålder. 

2. Förmögenhetsöverföring

Det krävs att gåvan kan betraktas som en förmögenhetsöverföring, vilket innebär att gåvotagaren ska bli “rikare” och gåvogivaren ska bli “fattigare”. Det innebär att lån och köp inte är gåvor eftersom ingen förmögenhetsöverföring har skett. Anmärkningsvärt är också att den som anser att något är en gåva måste själv bevisa detta vid en eventuell tvist. 

3. Gåvoavsikt

Gåvogivaren måste också ha en gåvoavsikt och ge gåvan enbart till förmån för gåvotagaren, utan att begära något i gengäld. Gåvoavsikten styrs alltså av gåvogivarens intention. Detta innebär att om gåvogivaren hade för avsikt att ge föremålet som gåva, har hen haft en gåvoavsikt. Det spelar därför ingen roll om gåvotagaren trodde att det var en gåva om hen inte hade för avsikt att ge gåvan utan att kräva något i gengäld. 

Exempel

Om du frivilligt ger 250 000 kronor till en annan person för att göra mottagaren rikare och inte vill ha något i ersättning för pengarna, anses pengarna vara en gåva. Med de gamla reglerna om gåvoskatt hade gåvomottagaren beskattats för de 250 000 kronorna, men nu kommer varken du eller gåvotagaren att betala skatt för överföringen.

För att tydliggöra att pengarna är en gåva och inte ett lån eller betalning kan det vara bra att skriva ett gåvobrev. 

Lästips: Ge bort bil i gåva.

Gåvobrevets betydelse 

Det kan som sagt uppstå oenighet om huruvida en överföring utgjort en gåva eller inte. I det fallet blir gåvobrevet bevis för att det rör sig om just en gåva. Det är upp till den som anser att överlåtelsen är en gåva att bevisa att så är fallet. Detta kan vara svårt om gåvoutfästelsen endast är muntlig och inte skriftlig.

Ett gåvobrev kan också krävas beroende på vilken typ av egendom som ges bort. Vid gåva av fastighet och bostadsrätt krävs ett skriftligt gåvobrev för att ägarbytet ska vara juridiskt giltigt. 

Vid gåvor mellan makar måste även ett gåvobrev upprättas som sedan skickas till Skatteverket för registrering.

Beskattning vid gåva av fastighet och bostadsrätt

När en fastighet eller bostadsrätt ges bort som gåva ska i vissa fall skatt betalas, trots att gåvoskatten har avskaffats. I sådana fall är det inte gåvoskatt som ska betalas utan stämpelskatt och/eller kapitalvinstskatt. 

Stämpelskatt

Stämpelskatt gäller vid köp och ibland gåva av fastighet. Stämpelskatten betalas av gåvotagaren och blir aktuell ifall gåvotagaren betalar för en del av fastigheten och/eller övertar ett lån på ett belopp som motsvarar minst 85 procent av fastighetens taxeringsvärde från föregående år. 

Kapitalvinstskatt

Gåvogivaren kan i sin tur få betala så kallad kapitalvinstskatt om ersättningen för gåvan är lika stor eller större än fastighetens taxeringsvärde. Man kan även behöva betala kapitalvinstskatt vid gåva av bostadsrätt, men inte stämpelskatt. 

Juridisk säkerhet vid gåvor

Att slippa behöva oroa dig för att mottagaren ska behöva beskatta din gåva kan göra dig mer benägen att ge bort något av större värde! Men även om gåvoskatten har avskaffats finns det fortfarande en hel del juridiska frågetecken att ta ställning till. För att vara på den säkra sidan är det en god idé att upprätta ett gåvobrev. 

Och som alltid har vi gjort processen mycket enklare än om du skriver gåvobrevet på egen hand, eller anlitar en traditionell jurist för att göra det åt dig. Vårt formulär tar inte mer än några minuter att fylla i, och sedan kan du signera dokumentet med BankID och få ett juridiskt giltigt gåvobrev utan dröjsmål!

Gåvobrev

Juridisk säkerhet vid gåvor

Skräddarsytt efter dina behov

Kvalitetssäkrat av jurist

Ger trygghet vid större gåvor

Villkora gåvan som du önskar

Signera med BankID

Bara 399:-

Inkl. moms

Skapa ett Gåvobrev

Spara 3 900:- jämfört med traditionell advokat