Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Bouppteckning
ditt dokument påbörjas ...
20
Det tar 20 från början till slut

När behöver en bouppteckning göras?

Efter ett dödsfall måste information om den avlidnes tillgångar och skulder lämnas in till Skatteverket. Men hur lång tid tar det, och när ska bouppteckningen skickas in? Det går vi igenom här.

Hos LegalDesk

Pris: 1 899:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 5 000 - 15 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

20 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en bouppteckning?

När någon går bort uppstår automatiskt ett dödsbo. Dödsboet utgörs av den avlidnes samlade tillgångar och skulder. En bouppteckning är ett dokument som sammanställer vad den avlidne ägde vid dödsdagen – det är en form av “bokslut” som måste genomföras innan arvet kan fördelas, dock i vissa fall kan man tömma dödsboet innan bouppteckningen upprättas. 

Vem upprättar bouppteckningen?

Dödsbodelägarna har ansvar för att upprätta en bouppteckning, en lista över dödsboets tillgångar. De som är dödsbodelägare är oftast de närmaste personer som den avlidne lämnar efter sig, dennes efterlevande. Det kan till exempel vara en make eller barn. 

En testamentstagare kan bara vara en dödsbodelägare om den enligt testamentet ska få en andel av den avlidnes egendom. Då kallas testamentstagaren för universell testamentstagare. Det räcker inte att den avlidne testamenterat bort en särskild sak eller specifik summa pengar till testamentstagaren, då är den endast en så kallad legatarie och därmed inte dödsbodelägare. 

Om dödsbodelägarna vill att bara en person ska ta på sig ansvaret och företräda hela dödsboet kan de skriva vars en fullmakt där en och samma person utses. Läs mer om fullmakt vid dödsbo här.

Bouppteckning Jurio SE Vad Innebar Begreppen

När behöver bouppteckningen vara klar?

Inom tre veckor från dödsfallet kommer det att sändas ett brev från Skatteverket med information angående bouppteckningen till den avlidnes adress. Bouppteckningen ska vara klar och skickad till Skatteverket senast fyra månader efter att personen i fråga gick bort. 

Ni har tre månader på er att hålla bouppteckningsförrättningen och ytterligare en månad på er för att skicka in den färdiga bouppteckningen. Det är bra att göra en bouppteckning så snart ni kan efter dödsfallet, men tidigast när ni har samlat in den information som behövs från banker och andra aktörer med information om den avlidnes tillgångar och skulder.

Vad ska ingå i en bouppteckning?

Följande saker måste finnas med i försändelsen av bouppteckningen till Skatteverket: 

  • Bouppteckningshandlingen i original
  • Vidimerad kopia av originalet
  • Bestyrkt kopia eller original av testamente, bevis på kallelse till bouppteckningsförrättningen, arvsavstående eller liknande 
  • Eventuell fullmakt ska skickas med i original
  • Kopia på äktenskapsförord, samboavtal eller andra relevanta juridiska dokument som den avlidne haft

Hur lång tid tar handläggningen hos Skatteverket?

Det är svårt att säga hur lång tid handläggningen av en bouppteckning tar efter att den lämnas in till Skatteverket, men räkna med att det tar minst någon eller ett par månader. När bouppteckningen kommer in till Skatteverket läggs den på kö för handläggning och kötiden varierar beroende på hur mycket Skatteverket har att göra och om myndigheten behöver utreda bouppteckningsärendet ytterligare. 

När Skatteverket är klar med sin granskning och har registrerat bouppteckningen skickar myndigheten tillbaka originalet till den som skickade in bouppteckningen. För att ta reda på den aktuella handläggningstiden kan du kontakta Skatteverket. 

Skapa en bouppteckning med Jurio 

Känns det klurigt att göra bouppteckningen helt själv? Då har du hittat rätt! Vi på Jurio vet att det kan vara krångligt att skapa en bouppteckning på egen hand och har därför tagit fram en digital tjänst för upprättande av bouppteckning. Vi guidar dig genom hela processen – allt för att det ska bli så enkelt som möjligt för dig att skapa bouppteckningen. Du får hjälp med allt det kluriga, som till exempel att ta reda på vilka som är dödsbodelägare och efterarvingar.

Bouppteckning

Sammanställ skulder och tillgångar

Slipp krångligt pappersarbete

Samtal med jurist ingår

Gör allt i din egen takt

Alla relevanta frågor gås igenom

Bouppteckningen upprättas av jurist

Bara 1 899:-

Inkl. moms

Skapa en Bouppteckning

Spara 5 000 - 15 000:- jämfört med traditionell advokat