Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
NDA
ditt dokument påbörjas ...
5
Det tar 5 från början till slut

Vite eller skadestånd?

Med ett sekretessavtal kan den som delar med sig av känslig information försäkra sig om en kompensation ifall informationen skulle spridas vidare. Detta görs genom en klausul om vite eller skadestånd, men vad är skillnaden?

Hos LegalDesk

Pris: 399:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 5 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

5 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal upprättas mellan två parter och innebär att en eller båda parter åtar sig sekretess gentemot varandra. När du åtar dig sekretess lovar du att inte sprida vidare eller avslöja den information som du har fått från din avtalspartner. Vanligtvis handlar det om företagshemligheter såsom utveckling av nya produkter eller forskning. Här kan du läsa mer om vad ett sekretessavtal kan användas till.

Exempel på Sekretessavtal upprättat med Jurio

Vad händer om sekretessen inte hålls?

Den som avslöjar känslig information till en utomstående begår avtalsbrott. Vad konsekvensen ska vara bestäms i sekretessavtalet. Parterna kan antingen bestämma att den felande parten ska betala vite eller skadestånd

Vite vid avtalsbrott

Vite är en förbestämd summa pengar som den felande parten ska betala till den part vars informationen har röjts. Med ett förbestämt vite behöver man inte bevisa att någon skada har uppstått på grund av att information har spridits vidare. Det enda som krävs är bevis på att den felande parten har begått avtalsbrott. Beloppet som betalas ut är detsamma oavsett skadan.

Så skapar du ett sekretessavtal med Jurio

Skadestånd vid avtalsbrott

Skadestånd är också en summa pengar som ska betalas till den vars känsliga information har spridits vidare, men till skillnad från vite så är summan inte förbestämd. Hur mycket pengar som ska betalas ut beror på hur stor skada som har orsakats, och skadans storlek måste bevisas.

Obs! Med Jurios sekretessavtal kan du enbart välja att vite ska betalas till den part vars information har spridits. Skadestånd är inte ett alternativ.

Ibland kan det vara inskrivet i avtalet att tvisten ska avgöras av domstol eller en skiljenämnd ifall parterna inte kan lösa konflikten på egen hand. Om ni kommer överens om att avtalsbrott har skett och hur stor skadan är behöver ni såklart inte vända er till domstol eller skiljenämnd.

Upprätta ett sekretessavtal med Jurio

När du ska samarbeta med en annan part och dela med dig av känslig information skapar sekretessavtalet en trygg grund för samarbetet. Med ett sekretessavtal minskar risken för att känslig information avslöjas eller delas. Och om någon mot förmodan begår avtalsbrott har du juridisk rätt till monetär kompensation om du skriver in det i avtalet.

Att skriva ett sekretessavtal har aldrig varit enklare! Svara på några frågor i Jurios digitala formulär, sedan skapas ett digitalt sekretessavtal anpassat till dina behov. Det tar inte mer än 10 minuter och du sparar både tid och pengar jämfört med att ta hjälp av en traditionell jurist.

Sekretessavtal

Säkerställ att känslig information hemlighålls

För privatpersoner och företag

Sekretess för en eller båda parter

Bestäm vite och tvistelösning

Engelsk version 719 kr.

Signera med BankID

Från 399:-

Exkl. moms

Skapa ett Sekretessavtal

Spara 5 000:- jämfört med traditionell advokat