Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
NDA
ditt dokument påbörjas ...
5
Det tar 5 från början till slut

Sekretessavtal – innehåll och användning

Ett sekretessavtal används när du vill förhindra att viktig information hamnar i fel händer. Men vad får ett sådant avtal innehålla och konsekvenserna för att bryta sin sekretess? Här går vi igenom allt du behöver veta!

Hos LegalDesk

Pris: 399:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 5 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

5 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är ett sekretessavtal?

Genom ett sekretessavtal, eller non disclosure agreement (NDA) som det heter på engelska, kan två parter bestämma att de inte får avslöja eller sprida vidare känslig information om varandra. Normalt är det företagshemlig information som ska skyddas. Det kan vara information om affärsplaner eller affärsidéer, men även uppgifter om exempelvis leverantörer och kunder.

Sekretessen som följer av ett sekretessavtal kan antingen vara ensidig, så att bara den ena parten åtar sig sekretess i förhållande till den andra parten, eller ömsesidig. När sekretessavtalet är ömsesidigt tar båda parter del av och ska hemlighålla information om varandra.

När behövs ett sekretessavtal?

Ett sekretessavtal innebär trygghet. Avtalet gör att du kan dela med dig av känslig information till anställda, samarbetspartners eller potentiella investerare utan att du behöver oroa dig för att informationen kommer spridas vidare eller hamna i fel händer. I följande situationer är det vanligt att sekretessavtal upprättas:

  • När du ska pitcha en affärsidé
  • När ditt företag ska inleda ett samarbete med ett annat företag
  • När du ska anställa någon som kommer ta del av känslig information
  • När du ska anlita en extern konsult som kommer ta del av känslig information
  • När ditt företag ska inleda ett samarbete med ett annat företag

Vad bör finnas med i ett sekretessavtal?

Trots att det inte finns några rättsliga krav på hur ett sekretessavtal ska se ut är det vissa punkter som nästan alltid finns med. Utan dem blir nämligen sekretessavtalet verkningslöst i praktiken. Innehållet i sekretessavtalet anpassas såklart också efter i vilket sammanhang avtalet ska användas. Här listar vi några punkter som bör finnas med i alla sekretessavtal.

Bakgrund

Bakgrunden till varför ni ingår ett sekretessavtal bör framgå av avtalet. I praktiken innebär det en formulering som stadgar att avtalet upprättats eftersom parterna kan komma att ta del av konfidentiell information. Det är dessutom viktigt att det framgår av avtalet vilken typ av information som anses rymmas inom begreppet konfidentiell information.

Sekretessåtagandet

I detta avsnitt bör parternas åtagande enligt avtalet framgå – nämligen att en av parterna, eller båda, åtar sig att inte sprida eller röja konfidentiell information. Det bör dessutom framgå att informationen endast får användas för det överenskomna syftet.

Återlämnande av konfidentiell information

Ett sekretessavtal bör innehålla bestämmelser om hur den sekretessbelagda informationen ska hanteras när avtalet upphör. Vanligtvis ska all konfidentiell information gå åter när avtalet upphör att gälla. Det innebär i praktiken att man lämnar tillbaka och/eller förstör all dokumentation, anteckningar och kopior som innehåller konfidentiell information.   

Avtalsbrott

Sist men inte minst bör ditt sekretessavtal innehålla regler om vad som gäller om någon av parterna bryter mot avtalet. Vanligast är att den part som bryter sin sekretess ska betala skadestånd eller vite.

Upprätta ditt sekretessavtal med Jurio redan idag!

Skapa ett sekretessavtal med Jurio som är helt skräddarsytt efter din verksamhet. Dokumentet skapas genom att du fyller i vårt digitala formulär som är framtaget av yrkesverksamma jurister. Formuläret analyserar automatiskt verksamhetens behov, och anpassar avtalet därefter. Hela processen tar bara några minuter och såväl du och din avtalspart kan enkelt signera med BankID.

Sekretessavtal

Säkerställ att känslig information hemlighålls

För privatpersoner och företag

Sekretess för en eller båda parter

Bestäm vite och tvistelösning

Engelsk version 719 kr.

Signera med BankID

Från 399:-

Exkl. moms

Skapa ett Sekretessavtal

Spara 5 000:- jämfört med traditionell advokat