Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

17. april 2024

Apportegendom

Ska du starta aktiebolag? Då behöver du aktiekapital till ett värde av 25 000 kronor. Men det går även bra med annan egendom som är till nytta för verksamheten – så kallad apportegendom. 

Aktiekapital – Ett krav för aktiebolag

När du startar aktiebolag, genom ett lagerbolag exempelvis, behöver du aktiekapital. Eftersom aktieägare i ett aktiebolag inte har personligt betalningsansvar för bolagets skulder finns en del skyddsregler som ser till att bolaget sköter sina förpliktelser. Bland annat finns reglerna om aktiekapital.

Aktiekapital är en betalning för aktier och blir den insats som bolagets ägare går in med när de startar bolaget. För privata aktiebolag ska aktiekapitalet vara minst 25 000 kronor, medan publika bolag behöver minst 500 000 kronor i aktiekapital. Här kan du läsa mer om privata och publika bolag.

Aktiekapitalet är till för att säkra bolagets betalningsförmåga till borgenärer

Apportegendom – annan egendom än pengar

När du ska föra över aktiekapitalet kan du använda olika typer av egendom för att nå upp till den summa du behöver – inte bara kontanta medel. När du använder annan egendom kallas det för apportegendom

Vad kan användas som apportegendom? 

Kravet för att få använda något som apportegendom är att egendomen ska vara till nytta för bolaget. Du kan alltså inte använda vad som helst istället för pengar. Avgörande är vad som står i ditt bolags verksamhetsbeskrivning. Där beskrivs vilken typ av verksamhet ni bedriver och därmed även vilken typ av egendom ni har nytta av i ert bolag. 

Sådant som kan vara till nytta för bolaget och därmed räknas som apportegendom kan vara:

  • Fastigheter, bostadsrätter och lokaler
  • Värdepapper, aktier och fonder
  • Andra bolag, exempelvis handelsbolag eller en enskild firma
  • Maskiner och varulager
  • Bilar, traktorer eller andra fordon
  • Patent och varumärkesrättigheter
  • Andra immateriella tillgångar

Vad räknas inte som apportegendom? 

Du kan endast använda reella tillgångar som apportegendom. Det innebär att du till exempel inte kan använda utförandet av en tjänst eller arbete. Du kan inte heller använda skuldebrev eller fordringar.