Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Testamente
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

Testamentsexekutor

En testamentsexekutor har i uppdrag att se till att det som står i ett testamente följs och respekteras. Testamentsexekutorn utses på förväg av testatorn och företräder dödsboet till dess att arvet är skiftat till arvingarna.

Hos LegalDesk

Pris: 999:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 4 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är en testemantsexekutor?

Efter ett dödsfall återstår ofta ett stort arbete med att ta hand om allt det som den avlidne lämnat efter sig. Det är upp till dödsbodelägarna att sköta arbetet och detta ska göras gemensamt. Det innebär att alla dödsbodelägare måste vara överens om vad som ska göras.

För att underlätta arbetet med att sköta ett dödsbo kan du som skriver ett testamente utse en testamentsexekutor. Det är en person som får i uppgift att förvalta dödsboet och se till att testamentet blir verkställt. Med andra ord ska testamentesexekutorn se till att arvet fördelas så som det står i testamentet.

Varför ska jag utse en testamentsexekutor? 

I de allra flesta fall lyckas dödsbodelägarna förvalta dödsboet och följa testamentet helt problemfritt. Men i vissa fall blir processen mindre smidig. Det kan bero på att det finns väldigt många dödsbodelägare, att föreningar eller organisationer är testamentstagare eller att det finns en konflikt mellan delägarna som gör att de inte kommer vilja samarbeta. I sådana fall kan det vara särskilt smidigt med en testamentsexekutor.

Det kan också vara bra med en testamentsexekutor om du som skriver testamentet misstänker att dödsbodelägarna inte kommer följa villkoren som ställs i testamentet. I ett sådant läge tar testamentsexekutorn över förvaltningen och kan på egen hand se till att testamentet efterlevs.

I Jurios testamente kan du enkelt utse en testamentsexekutor.

Vad får en testamentsexekutor göra?

Testamentsexekutorn får lov att sköta all löpande förvaltning av dödsboet och kan exempelvis fatta beslut om att sälja aktier eller fordon, säga upp avtal eller liknande åtgärder. Om inget annat framgår av testamentet har testamentsexekutorn rätt att företräda dödsboet i alla avseenden. Det innebär att exekutorn också får lov att sälja fast egendom utan att ha samtycke från dödsbodelägarna. 

Innan du utser en testamentsexekutor – tänk på: 

  • Prata med den tilltänkta personen först, och säkerställ att denne vill ta sig an uppdraget
  • Välj inte en arvinge eller testamentstagare till testamentsexekutor, det kan leda till intressekonflikter
  • Välj en person du litar på och som du tror kommer klara av uppdraget
  • Välj någon som är yngre än dig själv, som kommer vara vid liv och arbetsför

Skriv ditt testamente med Jurio!

Med Jurios smarta formulär kan du snabbt och smidigt skriva ditt testamente online. Du har möjlighet att utse en testamentsexekutor i processen. Formuläret är utarbetat av jurister, så du kan vara trygg med att det blir juridiskt giltigt samtidigt som det anpassas efter dina önskemål. På bara 15 minuter har du ett testamente som är redo för bevittning och underskrift.

Testamente

Säkra hur arvet efter dig fördelas

Snabbt och enkelt, online

Skräddarsytt efter dina önskemål

Kvalitetssäkrat av jurist

Gör arvet till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 999:-

Inkl. moms

Skapa ett Testamente

Spara 4 000:- jämfört med traditionell advokat