Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Gåvobrev fastighet
ditt dokument påbörjas ...
10
Det tar 10 från början till slut

Hembud vid fastighetsgåvor

När du ger bort en fastighet kan du villkora din gåva med en hembudsklausul. Men vad betyder det egentligen? Här förklarar vi hur hembud fungerar vid fastighetsgåvor.

Hos LegalDesk

Pris: 599:-

Inkl. moms

Traditionel advokat

Spara 3 900 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Hembud – ett särskilt villkor

När du ger bort en fastighet kan du förena gåvan med särskilda villkor enligt dina önskemål. Det betyder att du ger bort fastigheten med vissa förbehåll. Hembud är ett sådant villkor, som skrivs in genom en hembudsklausul.

Vad betyder hembud?

Förköpsrätt och hembud är ungefär samma sak. Vill du sälja fastighet som givits till dig med ett hembud måste erbjudas till vissa utvalda personer den innan den erbjuds till någon annan.

Det betyder att den som har fått en fastighet med ett villkor om hembud i gåvobrevet först måste vända sig till de utvalda personerna och erbjuda dem att köpa fastigheten. Först efter att alla med förköpsrätt har tackat nej till att köpa fastigheten får den säljas till någon annan.

Vilka har förköpsrätt för fastigheten?

Vilka personer som har förköpsrätt bestämmer den som ger gåvan. När en gåva villkoras med hembud är det vanligt att delägare i fastigheten eller familjemedlemmar får förköpsrätt. Då stannar gåvan inom samma krets. Om du vill veta mer om vilka villkor en gåva kan ges med kan du läsa mer om det här

Fördelar och nackdelar med hembud

Att införa en hembudsklausul i sitt gåvobrev kan verka okomplicerat. Det finns dock en del omständigheter som kan medföra problem för mottagaren. Vi listar några för- och nackdelar som kan vara bra att fundera över innan en klausul om hembud tas in i gåvobrevet. 

Fördelar

  • Du kan välja ut några personer som ska erbjudas köpa fastigheten innan den läggs ut på öppna marknaden. Därigenom hålls fastigheten inom familjen eller inom annan önskad krets.

Nackdelar

  • Att belåna fastigheten kan bli svårt, eftersom banker inte brukar bevilja lån för fastigheter med villkor om hembud.
  • Det begränsar mottagarens möjlighet att sälja fastigheten. 
  • Om någon av de som har förköpsrätt är under 18 år kommer överförmyndaren automatiskt att kopplas in, vilket komplicerar och förlänger en eventuell försäljningsprocess.

Hur funkar en hembudsklausul?

Du bestämmer själv vilka personer som ska ha förköpsrätt enligt gåvobrevet. När mottagaren sedan vill överlåta hela eller en del av fastigheten ska hen skriftligen erbjuda de med förköpsrätt sin del. Om fler än en person vill köpa fastigheten ska den del som erbjuds delas lika mellan dem. Vill ingen av dem vill köpa fastigheten kan den läggas ut till försäljning på öppna marknaden.

Det är vanligt att komma överens om att  fastigheten ska värderas av tre oberoende mäklare, så att marknadsvärdet verkligen blir korrekt. Marknadsvärdet utgör då medelvärdet av dessa tre värderingar. Försäljningen ska ske till ett pris som motsvarar detta marknadsvärde, anpassat efter hur stor del som överlåts. 

Tänk på! Ett villkor om hembud även kan gälla för den som ärver fastigheten vid mottagarens bortgång.

Skapa ett Gåvobrev med Jurio

Med Jurio kan du snabbt och enkelt upprätta ett gåvobrev för en fastighet – med en hembudsklausul. Du svarar på några frågor i vårt smarta formulär där du kan klicka dig fram och tillbaka mellan frågorna tills du känner dig nöjd. Vårt gåvobrev anpassas efter din situation, och vi guidar dig genom hela processen så att du kan vara trygg med att gåvan blir juridiskt giltig. Dessutom sparar du tusenlappar i jämförelse med priset hos en traditionell advokat.

Gåvobrev – Bostad

För fastighet och bostadsrätt

Skräddarsytt för din situation

Kvalitetssäkrat av jurist

Ange upp till fyra gåvotagare

Gör gåvan till enskild egendom

Guidning genom hela processen

Bara 599:-

Inkl. moms

Skapa ett Gåvobrev

Spara 3 900:- jämfört med traditionell advokat