Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Anställningsavtal
ditt dokument påbörjas ...
10 - 15
Det tar 10 - 15 från början till slut

De 5 viktigaste ändringarna i nya LAS

Få koll på 5 viktiga ändringar som sker i samband med den nya Lagen om anställningsskydd.

Hos LegalDesk

Pris: 0:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara 2 000 kr

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

10 - 15 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är LAS? 

LAS står för Lagen om anställningsskydd och är den lag i Sverige som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Lagen behandlar sådant som uppsägning och anställningsformer och år 2022 gjordes ett antal ändringar i lagen som påverkar såväl arbetstagare som arbetsgivare. Här går vi igenom 5 viktiga ändringar som är bra att känna till.

1. Fler arbetstagare får undantas från turordningen

När en arbetsgivare behöver säga upp sina anställda på grund av arbetsbrist finns en turordning som arbetsgivaren måste följa för att avgöra vilka som ska sägas upp först. Denna turordning följer en “sist in, först ut”-princip. Den som haft kortast anställning kommer alltså sägas upp först. Tidigare har en arbetsgivare med högst tio anställda fått lov att undanta två personer från denna turordning. I de nya reglerna kan alla arbetsgivare, oavsett antal anställda undanta tre personer från turordningen, om de är av särskild betydelse för verksamheten.

2. Saklig grund ändras till sakliga skäl 

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska numera grunda sig på “sakliga skäl”, istället för på “saklig grund”, som det var tidigare. Ändringen görs för att det ska bli tydligare för arbetstagaren varför uppsägningen sker. Arbetstagarens personliga intresse i att behålla sin anställning – till exempel att arbetstagaren kommer ha svårt att hitta ett nytt jobb eller har en familj att försörja, ska inte ha betydelse. 

3. Visstidsanställning ska övergå till tillsvidareanställning efter kortare tid

I de gamla reglerna hade personer med visstidsanställning rätt att få sin anställning ändrad till en tillsvidareanställning efter sammanlagt 24 månader. När den nya lagen nu träder ikraft kommer det istället bara krävas 12 månader för att visstidsanställningen ska omvandlas till en tillsvidareanställning. Det blir därmed enklare att ha rätt till en tillsvidareanställning.

4. Lön ska inte utgå vid tvister om ogiltighetsförklaring

Det finns situationer där arbetsgivaren och arbetstagaren inte är överens om en uppsägnings giltighet. I sådana fall kan en tvist uppstå. Tidigare har arbetsgivaren behövt betala ut lön till arbetsgivaren under den tid tvisten pågår. Detta ändras i nya LAS och arbetsgivaren kommer inte längre vara skyldig att betala ut lön under tiden tvisten pågår, efter att uppsägningstiden är slut. 

5. Nytt offentligt studiestöd

De nya LAS-reglerna ger anställda större möjligheter för att vidareutbilda sig under tiden de är anställda. Ändringen innebär att anställda har rätt att studera i upp till ett år och samtidigt få 80% av sin lön under tiden. Detta kallas omställningsstudiestöd och ska lämnas till den som har arbetat minst 16 timmar per vecka under minst 96 månader. 

Skapa ett anställningsavtal med Jurio

Behöver upprätta ett anställningsavtal som helt säkert är i enlighet med den nya LAS-regleringen? Med Jurio skapar du dina anställningsavtal snabbt och enkelt! Svara på frågor i vårt formulär, du kan klicka dig fram och tillbaka, och när du är nöjd kan både du och din anställda underteckna med BankID.

Anställningsavtal

En trygghet för arbetsgivare och anställd

Kostnadsfritt utan tillägg

Bestäm arbetstid och semestervillkor

För tillsvidare- eller visstidsanställning

Lägg till engelsk kopia – 199 kr

Signera direkt med BankID

Från 0:-

Exkl. moms

Skapa gratis Anställningsavtal

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat