Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng
Anslutningsavtal
ditt dokument påbörjas ...
5 - 10
Det tar 5 - 10 från början till slut

Vad ska ingå i ett anslutningsavtal?

Grattis till ditt nya delägarskap! Glöm inte att ansluta dig till de andra delägarnas aktieägaravtal, om de har ett. Annars hamnar du utanför avtalet.

Hos LegalDesk

Pris: 399:-

Exkl. moms

Traditionel advokat

Spara kr. 2 000:-

Jämfört med traditionell advokat

Tidsforbrug

5 - 10 min.

I uppskattad tid

Innehållsförteckning

Vad är ett aktieägaravtal? 

När ett aktiebolag ägs av en liten grupp personer är det viktigt att vara överens om hur bolaget ska styras. Varje delägare har ett visst inflytande över bolaget och skulle någon delägare gå emot de andra kan det resultera i att bolaget blir svårstyrt.

För att se till att delägarna förblir överens brukar man skriva ett aktieägaravtal. Det är ett avtal som sätter ramen för hur delägarna ska styra bolaget. I aktieägaravtalet kan det till exempel stå hur delägarna ska hantera vinstutdelning och andra viktiga beslut för bolaget och hur de ska lösa situationer där de är oeniga. Aktieägaravtalet är en nyckel till att ett bolag kan skötas effektivt.

Därför behöver du ett anslutningsavtal

Har de befintliga aktieägarna i ditt nya aktiebolag redan skrivit ett avtal? Aktieägaravtal gäller bara för dem som skrivit på det. För att du också ska omfattas av avtalet måste du ansluta dig till det. Det kan du enkelt göra genom ett anslutningsavtal. Det är ett separat avtal som gör att det som står i aktieägaravtalet också gäller för dig. Det är ett smidigt alternativ till att skriva ett helt nytt aktieägaravtal.

Utan ett anslutningsavtal går du miste om de rättigheter och skyldigheter som finns i aktieägaravtalet. Det kan till exempel innebära att alla aktieägare utom du har förtur till att köpa en delägares aktier, eller att du inte får några pengar från en aktieägare som bryter mot aktieägaravtalet. Bolaget är lättare att styra om alla aktieägare har samma ramverk att förhålla sig till.

Det ingår i Jurios anslutningsavtal

Jurios anslutningsavtal är ett separat avtal och ändrar ingenting i det ursprungliga aktieägaravtalet. Anslutningsavtalet behöver bara undertecknas av de befintliga delägarna och den som vill ansluta sig. Sedan är det klart – den nya aktieägaren omfattas nu också av aktieägaravtalet!

Om ni istället vill skriva ett helt nytt aktieägaravtal går det såklart också. Det kan vara bra om ni vill ändra villkoren i avtalet eller om det är många nya aktieägare som ska skrivas in. Här kan ni skapa ett aktieägaravtal tillsammans med Jurio. 

Fungerar Jurios anslutningsavtal för alla aktieägaravtal?

Så gott som! Vårt anslutningsavtal fungerar för de flesta aktieägaravtal, även sådana som inte är upprättade med Jurio. 

I vissa fall är det dock bättre att skriva ett helt nytt aktieägaravtal. Inom juridiken spelar ord nämligen större roll än vad man kan tro. Om det står att aktieägaravtalet gäller för “parterna till avtalet” kan ni enkelt använda ett anslutningsavtal som får samma verkan för en ny aktieägare. Om aktieägaravtalet däremot är specificerat med namn får anslutningsavtalet inte samma verkan och ni måste då upprätta ett nytt aktieägaravtal med den nye aktieägaren. 

Skapa ett anslutningsavtal med Jurio

Med Jurios anslutningsavtal är det enkelt och smidigt att ansluta sig till ett redan befintligt aktieägaravtal. Du skapar anslutningsavtalet genom att fylla i vårt digitala formulär. När du är klar och har betalat får du tillgång till ditt färdiga anslutningsavtal. 

Avtalet behöver bara undertecknas av dig och de befintliga aktieägarna, sedan är du ansluten till aktieägaravtalet. För att göra processen så enkel som möjligt går det bra att signera digitalt med BankID.

Anslutningsavtal

Koppla en ny delägare till aktieägaravtalet

Skräddarsytt på 5 minuter

För privatpersoner eller organisationer

Passar de flesta aktieägaravtal

Slipp skriva nytt aktieägaravtal

Digital signering

Bara 399:-

Exkl. moms

Starta nu

Spara 2 000:- jämfört med traditionell advokat

Vanliga frågor

.

Vad är ett aktieägaravtal?

Hur skiljer sig anslutningsavtalet från aktieägaravtalet?

Vad ska ett anslutningsavtal innehålla?

Vad är syftet med ett anslutningsavtal?

Vilka bestämmelser täcks av ett anslutningsavtal?

Kommer aktieägaravtalet förändras när någon ansluter?