Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

18. juli 2024

Prisbasbelopp 2024

Prisbasbeloppet ska spegla prisutvecklingen i samhället och används för att beräkna olika förmåner, skatter, avgifter och avdrag. År 2024 är prisbasbeloppet 57 300 kronor.

Vad är prisbasbelopp?

Prisbasbeloppet är ett värde som regeringen fastställer varje år. Beloppet speglar inflationen i samhället och används till exempel för att förenkla beräkningen av skatter, avgifter, avdrag och bidrag. Istället för att i lagarna skriva ut exakta siffror och belopp som varje år måste uppdateras skrivs till exempel att högsta sjukpenninggrundande inkomst är tio prisbasbelopp. På så vis behöver man bara hålla koll på vad prisbasbeloppet är för det aktuella året, och multiplicera det med tio.

Prisbasbeloppet för år 2024 är 57 300 kronor.

Hur beräknas prisbasbeloppet?

På uppdrag av regeringen är det Statistiska centralbyrån (SCB) som räknar ut vad prisbasbeloppet ska vara. Beloppet baserat på konsumentprisindex, vars syfte är att mäta den genomsnittliga prisutvecklingen för privat konsumtion, det vill säga de priser som en konsument faktiskt betalar. I prisbasbeloppets beräkning används en formel som går ut på att jämföra prisnivån för juni det föregående året med juni år 1997. Resultatet av jämförelsen multipliceras sedan med 1997 års basbelopp, som är 36 396 kronor. Detta slutliga belopp avrundas sedan till närmaste hundratal.

Blanda inte ihop prisbasbelopp med förhöjt prisbasbelopp 

Ett vanligt misstag är att blanda ihop prisbasbeloppet med det som kallas förhöjt prisbasbelopp. Det förhöjda prisbasbeloppet är ett basbelopp som bland annat används för att beräkna tilläggspension för personer födda 1938-1953. Det förhöjda prisbasbeloppet är lite högre än det grundläggande prisbasbeloppet. År 2024 är det förhöjda prisbasbeloppet 58 500 kronor. 

Blanda inte ihop prisbasbelopp med inkomstbasbelopp

Inkomstbasbeloppet används för att till exempel räkna ut spärrlönetaket i fåmansföretag eller maximal pensionsgrundande inkomst. Det är inte detsamma som prisbasbeloppet. För år 2024 är inkomstbasbeloppet 76 200 kronor.