Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

21. juni 2023

Övertidsjournal

Arbetsgivare har enligt arbetstidslagen en skyldighet att föra övertidsjournal. I denna journal ska uppgifter om övertids- och mertidsarbete redovisas. Här går vi igenom allt du som arbetsgivare eller anställd behöver veta.

Vad är en övertidsjournal?

Den som arbetar heltid arbetar i regel 40 timmar per vecka – vilket är standard i Sverige. Det kan dock hända att arbetstagare behöver arbeta mer än så. Det gäller även för deltidsanställda, som kanske behöver jobba extra mycket i hektiska perioder, till exempel inför en deadline.  

Mer- och övertidsarbete görs såklart inte oavlönat. Hur ersättningen för arbete utöver sin ordinarie tjänst ser ur regleras enligt lag, kollektivavtal eller anställningsavtal. Det finns dessutom tydliga gränser för hur mycket en arbetstagare kan förväntas arbeta utöver sin ordinarie arbetstid. 

I en övertidsjournal ska arbetsgivare föra in varje arbetstagares jour-, mer- och övertidsarbete. En arbetstagare har rätt att ta del av sin övertidsjournal, och extra arbete ska kunna redovisas för över en period på fyra veckor, en hel kalendermånad samt för hela kalenderåret; januari till december. På så vis förblir arbetsförhållandena kontrollerade och rättvisa.

Vilka uppgifter ska finnas med i övertidsjournalen?

Följande uppgifter skall finnas med i en journalanteckning:

  • Företagets namn och organisationsnummer
  • Den anställdes namn och personnummer eller anställningsnummer
  • Den avsedda tidsperioden – det vill säga vilken tidsperiod arbetet utförts
  • Antalet övertids- eller mertidstimmar under respektive månad
  • Antalet övertids- eller mertidstimmar under året

Låter detta krångligt? Nejdå! I de allra flesta löneprogram är det möjligt att skriva ut eller sammanställa en övertidsjournal för en viss tidsperiod eller löneperiod. Arbetsgivaren är skyldig att tillhandahålla övertidsjournalen det kalenderår den avser samt de två nästföljande kalenderåren. 

Rätten att ta del av journalanteckningar

Arbetstagare har en rätt att ta del av sin egen övertidsjournal. Den rättigheten har även fackliga organisationer om en av deras medlemmar är arbetstagare på arbetsplatsen. Facket har rätt till tillgång till journalen oavsett om de har ett kollektivavtal med arbetsgivaren eller inte. Arbetstagare har endast rätt att se de journalanteckningar som rör dem, medan facket ska ha tillgång till alla anställdas journalanteckningar.