Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Introduktion

 
 

Du börjar nu skapa ditt bolag. Genom att svara på våra frågor skräddarsys bolaget efter dina behov. 

 

Om du har några frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer
08-446 889 49 eller genom e-post till kontakt@jurio.com.

 
Detta formulär fungerar bäst på andra webbläsare än Safari. Tryck på 'Vidare' för att komma igång! 

 

Bolagsnamn

 
I Sverige ska samtliga bolagsnamn innehålla ordet "Aktiebolag" eller "AB" och du kan inte använda ett redan registrerat företagsnamn eller varumärke.
 

 
Det kan hända att Bolagsverket inte godkänner ditt bolagsnamn. Därför rekommenderar vi att du anger två alternativ för att förkorta handläggningstiden hos Bolagsverket. Alternativen kan exempelvis innehålla en geografiskt plats.


Exempel
: Café Kaffekoppen Stockholm AB, Café Kaffekoppen Sverige AB.


 
Verksamhetsbeskrivning
 

För att skriva din egen verksamhetsbeskrivning, välj "Annat".

Verksamhetsbeskrivningen nedan är tillräcklig för den valda verksamheten, och vi rekommenderar att ni inte ändrar den.

Utgå från meningen nedan när du skriver din verksamhetsbeskrivning, och håll dig till 1-2 meningar. Om du vill ha hjälp med att formulera dig så är du välkommen att skriva till oss i chatten. Ta gärna inspiration från något av de förbestämda valen i listan.

Aktieägare är de personer eller organisationer som köper och blir ägare bolaget.
 


  
Aktieägare 1
 

 
Vem eller vilka ska skriva under avtal och andra dokument enligt detta företags firmateckningsregler?


  
Aktieägare 2
 

 
Vem eller vilka ska skriva under avtal och andra dokument enligt detta företags firmateckningsregler?


  
Aktieägare 3
 

 
Vem eller vilka ska skriva under avtal och andra dokument enligt detta företags firmateckningsregler?


  
Aktieägare 4
 

 
Vem eller vilka ska skriva under avtal och andra dokument enligt detta företags firmateckningsregler?


  
Aktieägare 5
 

 
Vem eller vilka ska skriva under avtal och andra dokument enligt detta företags firmateckningsregler?


  
Aktieägare 6
 

 
Vem eller vilka ska skriva under avtal och andra dokument enligt detta företags firmateckningsregler?


  
Aktieägare 7
 

 
Vem eller vilka ska skriva under avtal och andra dokument enligt detta företags firmateckningsregler?


  
Aktieägare 8
 

 
Vem eller vilka ska skriva under avtal och andra dokument enligt detta företags firmateckningsregler?


  
Aktieägare 9
 

 
Vem eller vilka ska skriva under avtal och andra dokument enligt detta företags firmateckningsregler?


  
Aktieägare 10
 

 
Vem eller vilka ska skriva under avtal och andra dokument enligt detta företags firmateckningsregler?

Lagerbolaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor (250 aktier till ett värde av 100 kronor per aktie). är ensam aktieägare och äger därför alla aktier.
  

Enligt svensk lag och EU-direktiv är vi skyldiga att ha viss kännedom om våra kunder. Syftet är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför måste vi bland annat fråga varifrån pengarna kommer som investeras i bolaget.

Lagerbolaget har ett aktiekapital på 25 000 kronor (250 aktier till ett värde av 100 kronor per aktie). Hur ska dessa aktier fördelas mellan aktieägarna, och hur har respektive aktieägare fått sitt kapital?
 

Enligt svensk lag och EU-direktiv är vi skyldiga att ha viss kännedom om våra kunder. Syftet är att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför måste vi bland annat fråga varifrån pengarna som investeras i bolaget kommer.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Kontrollera och bekräfta

Styrelseledamöter
 


Ledamot 1
 Ledamot 2
 Ledamot 3
 Ledamot 4
 Ledamot 5
 Ledamot 6
 Ledamot 7
 Ledamot 8
 Ledamot 9
 Ledamot 10
 


 
Suppleanter
 

En suppleant är en ersättare som hoppar in i lägen där en styrelseledamot inte kan delta. Det är obligatoriskt att utse minst en suppleant om du har färre än tre ledamöter. Samma person kan inte vara både styrelseledamot och suppleant.

En suppleant är en ersättare som hoppar in i lägen där en styrelseledamot inte kan delta. Eftersom du har utsett tre eller fler ledamöter är det inte obligatoriskt att utse en suppleant. Samma person kan inte vara både styrelseledamot och suppleant.

 
Suppleant 1
 Suppleant 2
 Suppleant 3