Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Gåvobrev för fastighet och bostadsrätt

 

 

Du börjar nu skapa ett gåvobrev för gåva av fastighet eller bostadsrätt. Genom att svara på våra frågor skräddarsys dokumentet efter dina behov. 

 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49
eller genom e-post till kontakt@jurio.com.


Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

 

Börja med att ange antal gåvogivare.
 

Tänk på!

När ni är två gåvogivare behöver ni äga och ge bort hela fastigheten/bostadsrätten för att kunna använda Jurios gåvobrev. 
 

Gåvogivare 1

 


 

Gåvogivare 2
 

Gåvotagare 1

 


 

Gåvotagare 2
 

 


 

Gåvotagare 3

 

 


 

Gåvotagare 4
 

 
Observera! 

Detta gåvobrev kan inte användas för gåvor från ett dödsbo eller till personer under 18 år. Vill du ge fast egendom i gåva till en omyndig person eller från ett dödsbo bör du vända dig till en traditionell jurist.

Om gåvotagaren är en sambo eller make du separerat ifrån, är det sannolikt så att du istället för ett gåvobrev är i behov av ett bodelningsavtal.
  

Intyga att samtliga parter är myndiga och att gåvan inte är från ett dödsbo

Kom ihåg!

Gåvobrevet kan inte användas för att ge bort en tomträtt.
 


 
Detaljer
 

Hjälp!

Det interna lägenhetsnumret hittar du i köpekontraktet för bostadsrätten eller genom att kontakta bostadsrättsföreningen. Ibland står det även utanför lägenhetens dörr. Det interna lägenhetsnumret är sällan detsamma som det fyrsiffriga numret som anges i din adress.

Hjälp!

Fastighetsbeteckningen består av namn på kommun, fastighetens namn och en eller flera siffror, till exempel "Stockholm Marevik 23". Om du inte känner till fastighetsbeteckningen kan du använda dig av Lantmäteriets söktjänst.

Som gåvogivare kan du aldrig ge bort mer än vad du faktiskt äger. Hur stor del av denna fastighet äger ?

Som gåvogivare kan du aldrig ge bort mer än vad du faktiskt äger. Hur stor del av denna bostadsrätt äger ?

%

 


 
Gåvan
 

Ska hela fastigheten ges i gåva till , eller bara en viss andel? När du ger bort en andel kommer du och bli delägare.
 

Ska hela bostadsrätten ges i gåva till , eller bara en viss andel? När du ger bort en andel kommer du och bli delägare.
 

Ska hela din ägarandel ges i gåva till , eller bara en viss andel? När du ger bort en andel kommer bli delägare av bostadsrätten tillsammans med dig och övriga delägare.
 

Ska hela din ägarandel ges i gåva till , eller bara en viss andel? När du ger bort en andel kommer bli delägare av fastigheten tillsammans med dig och övriga delägare.
 

Ska hela fastigheten ges i gåva till gåvotagarna, eller bara en viss andel? När du ger bort en andel kommer du och gåvotagarna bli delägare.
 

Ska hela bostadsrätten ges i gåva till gåvotagarna, eller bara en viss andel? När du ger bort en andel kommer du och gåvotagarna bli delägare.
 

Ska hela din ägarandel ges i gåva till gåvotagarna, eller bara en viss andel? När du ger bort en andel kommer gåvotagarna bli delägare av fastigheten tillsammans med dig och övriga delägare.
 

Ska hela din ägarandel ges i gåva till gåvotagarna, eller bara en viss andel? När du ger bort en andel kommer gåvotagarna bli delägare av bostadsrätten tillsammans med dig och övriga delägare.
 

 


 

Gåvans värde
 

Ange gåvans uppskattade värde. Klicka på rutan nedan om du är osäker på hur gåvans värde räknas ut.

Ange gåvans sammanlagda värde. Detta värde kommer delas lika mellan gåvotagarna. Klicka på rutan nedan om du är osäker på hur gåvans sammanlagda värde räknas ut.

SEK

Gåvan överlåts i samband med att gåvobrevet signeras, men när ska få tillträde till bostadsrätten?

 
Kom ihåg!

Bostadsrättsföreningen måste godkänna överlåtelsen av bostadsrätten för att gåvan ska bli giltig. Välj ett tillträdesdatum så långt fram i tiden att bostadsrättsföreningen hinner gå igenom gåvobrevet och ge sitt samtycke.

Gåvan överlåts i samband med att gåvobrevet signeras, men när ska gåvotagarna få tillträde till bostadsrätten?

 
Kom ihåg!

Bostadsrättsföreningen måste godkänna överlåtelsen av bostadsrätten för att gåvan ska bli giltig. Välj ett tillträdesdatum så långt fram i tiden att bostadsrättsföreningen hinner gå igenom gåvobrevet och ge sitt samtycke.

Gåvan överlåts i samband med att gåvobrevet signeras, men när ska få tillträde till fastigheten?

Gåvan överlåts i samband med att gåvobrevet signeras, men när ska gåvotagarna få tillträde till fastigheten?


 
Överlåtande

 
Som gåvogivare kan man antingen behålla ansvaret för lånet, överlåta det till gåvotagaren, eller låta gåvotagaren bli gemensamt betalningsansvarig med gåvogivaren.

Tänk på! 

Om en gåvotagare tar ansvar för lån blir det en form av ersättning för gåvan. Vid ersättning i samband med gåvor behöver man vara medveten om eventuella skattekonsekvenser.


 
Överlåtande

 
Som gåvogivare kan man antingen behålla ansvaret för lånet, överlåta det till gåvotagarna, eller låta gåvotagarna bli gemensamt betalningsansvariga med gåvogivaren.

 

Tänk på! 

Om en gåvotagare tar ansvar för lån blir det en form av ersättning för gåvan. Vid ersättning i samband med gåvor behöver man vara medveten om eventuella skattekonsekvenser.

SEK

Observera!
Med detta val kommer gåvogivaren stå kvar på existerande lån tillsammans med gåvotagaren som alltså redan är låntagare. Om du istället vill att gåvotagaren ska överta lånen, välj alternativet "Ska överta hela bolånet".

 
Kom ihåg!

Om lånet ska förändras på något sätt (att någon ny person på något sätt inträder som betalningsansvarig) behöver banken informeras och godkänna den nya låntagaren. Ni behöver därför prata med er bank så fort ni ska överlåta en bostad med bolån kvar.

Trots att det är fråga om en gåva kan ersättning utgå mellan gåvotagare och gåvogivare. Utöver övertagande av eventuella lån kan en gåvotagare ersätta gåvogivaren genom betalning eller upprättande av skuldebrev.

 

Kom ihåg!

Ersättning vid gåva av fastighet eller bostadsrätt kan medföra skattemässiga konsekvenser för såväl gåvogivare som gåvotagare. Om du är osäker på konsekvenserna bör du överväga att kontakta en traditionell jurist för rådgivning.
 

 


 
Ersättning i pengar
 

SEK
SEK
dagar

 
Konsekvens!

Det kommer stå i dokumentet att betalning ska ske till ett av gåvogivaren anvisat konto. Underlag på att betalning skett ska bifogas  lagfartsansökan.

 
Konsekvens!

Det kommer stå i dokumentet att betalning ska ske till ett av gåvogivaren anvisat konto.

 


 
Ersättning genom Skuldebrev
 

SEK
SEK

 
Konsekvens!

För detta alternativ behöver du upprätta ett separat skuldebrev, som ska bifogas lagfartsansökan. Du kan skapa ditt skuldebrev med Jurio.

 
Konsekvens!

För detta alternativ behöver du upprätta ett separat skuldebrev. Du kan skapa ditt skuldebrev med Jurio.

 
Konsekvens!

För detta alternativ behöver du upprätta ett separat skuldebrev för vardera gåvotagare, som ska bifogas lagfartsansökan. Du kan skapa dina skuldebrev med Jurio.

 
Konsekvens!

För detta alternativ behöver du upprätta ett separat skuldebrev för vardera gåvotagare. Du kan skapa ditt skuldebrev med Jurio.

1. Förskott på arv

 

Välj om gåvan ska klassas som förskott på arv eller inte för den eller de som mottar gåvan. Om det inte är aktuellt att en gåvotagare ärver dig, välj det tredje alternativet.

 
Ska ärva av i framtiden? I så fall kan du bestämma att gåvan ska vara ett förskott på arvet eller inte.

 

  •  Om gåvan är ett förskott kommer s arv minska med gåvans värde.
  •  Om gåvan inte är ett förskott kommer s arv inte att påverkas av att gåvan givits.

 
Ska ärva av och/eller i framtiden? I så fall kan du bestämma huruvida gåvan ska vara ett förskott på arvet eller inte.

 

  •  Om gåvan är ett förskott kommer s arv minska med gåvans värde.
  •  Om gåvan inte är ett förskott kommer s arv inte att påverkas av att gåvan givits.

 
Kommer någon av gåvotagarna ärva av dig i framtiden? I så fall kan du bestämma huruvida gåvan ska vara ett förskott på arvet eller inte.

 

  •  Om gåvan är ett förskott kommer gåvotagarnas arv minska med gåvans värde. 
  •  Om gåvan inte är ett förskott kommer gåvotagarnas arv inte att påverkas av att gåvan givits.

 
Kommer någon av gåvotagarna ärva av och/eller i framtiden? I så fall kan du bestämma huruvida gåvan ska vara ett förskott på arvet eller inte.

 

  •  Om gåvan är ett förskott kommer gåvotagarnas arv minska med gåvans värde. 
  •  Om gåvan inte är ett förskott kommer gåvotagarnas arv inte att påverkas av att gåvan givits.

Konsekvens!

Det här valet görs om gåvotagaren inte kommer att ärva gåvogivaren. Det kommer inte finnas något villkor om förskott på arv i gåvobrevet.

Konsekvens!

Det här valet görs om gåvotagaren inte kommer att ärva gåvogivarna. Det kommer inte finnas något villkor om förskott på arv i gåvobrevet.

Konsekvens!

Det här valet görs om gåvotagarna inte kommer att ärva gåvogivaren. Det kommer inte finnas något villkor om förskott på arv i gåvobrevet.

Konsekvens!

Det här valet görs om gåvotagarna inte kommer att ärva gåvogivarna. Det kommer inte finnas något villkor om förskott på arv i gåvobrevet.


 

2. Överlåtelseförbud

 

När du förenar gåvan med ett överlåtelseförbud bestämmer du att gåvan inte får överlåtas (exempelvis säljas, bytas eller ges vidare). 

 
Tänk på!

Ett överlåtelseförbud medför stora praktiska konsekvenser för en gåvotagare.


 

3. Förköpsrätt

 

Vill du lägga till ett villkor om att gåvotagaren måste erbjuda viss eller vissa särskilda personer att köpa gåvan innan den kan säljas på öppna marknaden, ett så kallat hembud

 
Tänk på!

En klausul om förköpsrätt kan medföra praktiska komplikationer och att vissa banker inte beviljar kredit om en sådan finns.

Vill du lägga till ett villkor om att gåvotagarna måste erbjuda viss eller vissa särskilda personer att köpa gåvan innan den kan säljas på öppna marknaden?

 
Tänk på!

En klausul om förköpsrätt kan medföra praktiska komplikationer och att vissa banker inte beviljar kredit om en sådan finns.

 
Ett villkor om förköpsrätt, eller hembud, innebär att inte får sälja fastigheten utan att först erbjuda en viss eller vissa andra personer att köpa den.

 
Fördel:
du säkerställer att fastigheten erbjuds till andra som du tycker ska ha möjlighet till den innan den erbjuds på öppna marknaden. 

 
Nackdel:
villkoret kan försvåra en framtida försäljning eftersom gåvotagaren måste bevisa att den/de personer som nämns i klausulen har erbjudits att köpa fastigheten.

 
Ett villkor om förköpsrätt, eller hembud, innebär att gåvotagarna inte får sälja sin del av gåvan utan att först erbjuda en viss eller vissa andra personer att köpa den.

 
Fördel:
du säkerställer att fastigheten erbjuds till andra som du tycker ska ha möjlighet till den innan den erbjuds på öppna marknaden. 

 
Nackdel:
villkoret kan försvåra en framtida försäljning eftersom gåvotagarna måste bevisa att den/de personer som nämns i klausulen har erbjudits att köpa fastigheten.

 
Ett villkor om förköpsrätt, eller hembud, innebär att inte får sälja bostadsrätten utan att först erbjuda en viss eller vissa andra personer att köpa den.

 
Fördel:
du säkerställer att bostadsrätten erbjuds till andra som du tycker ska ha möjlighet till den innan den erbjuds på öppna marknaden. 

 
Nackdel:
villkoret kan försvåra en framtida försäljning eftersom gåvotagaren måste bevisa att den/de personer som nämns i klausulen har erbjudits att köpa bostadsrätten.

 
Ett villkor om förköpsrätt, eller hembud, innebär att gåvotagarna inte får sälja sin del av gåvan utan att först erbjuda en viss eller vissa andra personer att köpa den.

 
Fördel:
du säkerställer att bostadsrätten erbjuds till andra som du tycker ska ha möjlighet till den innan den erbjuds på öppna marknaden. 

 
Nackdel:
villkoret kan försvåra en framtida försäljning eftersom gåvotagarna måste bevisa att den/de personer som nämns i klausulen har erbjudits att köpa bostadsrätten.

Ska gåvotagaren trots villkoret om hembud ändå alltid kunna överlåta (alltså ge, byta eller sälja) sin gåvoandel till sina bröstarvingar (dvs. barn,  barnbarn osv.)?


 

4. Nyttjanderätt


Genom att lägga till ett villkor om nyttjanderätt får gåvogivaren fortsätta använda gåvan – antingen obegränsat eller under särskilda omständigheter. Om du inte både äger och ger bort hela fastigheten/bostadsrätten, är det inte aktuellt att lägga till ett villkor om nyttjanderätt. Välj då "nej".


Genom att lägga till ett villkor om nyttjanderätt får gåvogivarna fortsätta använda gåvan – antingen obegränsat eller under särskilda omständigheter. Om ni inte både äger och ger bort hela fastigheten/bostadsrätten, är det inte aktuellt att lägga till ett villkor om nyttjanderätt. Välj då "nej".


 

5. Enskild egendom

 

Om gåvogivare och gåvotagare inte är gifta eller sambor med varandra kan gåvan förenas med ett villkor om enskild egendom.

 
I Sverige delas all egendom lika mellan makar i en skilsmässa – även arv och gåvor. Fastigheter är ofta värda en hel del, och om en dag skiljer sig kommer denna gåvas värde ingå och delas lika i en bodelning.

 
För att förhindra detta kan du skriva in ett villkor om enskild egendom i gåvobrevet. Då kommer gåvans värde aldrig ingå i en bodelning. Gåvan kommer enbart tillhöra gåvotagaren.
 

 
I Sverige delas all egendom lika mellan makar i en skilsmässa – även arv och gåvor. Bostadsrätter är ofta värda en hel del, och om en dag skiljer sig kommer denna gåvas värde ingå och delas lika i en bodelning.

 
För att förhindra detta kan du skriva in ett villkor om enskild egendom i gåvobrevet. Då kommer gåvans värde aldrig ingå i en bodelning. Gåvan kommer enbart tillhöra gåvotagaren.
 

 
I Sverige delas all egendom lika mellan makar i en skilsmässa – även arv och gåvor. Fastigheter är ofta värda en hel del, och om någon av gåvotagarna en dag skiljer sig kommer dennes andel av gåvan ingå och delas lika i en bodelning.

 
För att förhindra detta kan du skriva in ett villkor om enskild egendom i gåvobrevet. Då kommer gåvans värde aldrig ingå i en bodelning. Gåvan kommer enbart tillhöra gåvotagaren.

 
I Sverige delas all egendom lika mellan makar i en skilsmässa – även arv och gåvor. Bostadsrätter är ofta värda en hel del, och om någon av gåvotagarna en dag skiljer sig kommer dennes andel av gåvan ingå och delas lika i en bodelning.

 
För att förhindra detta kan du skriva in ett villkor om enskild egendom i gåvobrevet. Då kommer gåvans värde aldrig ingå i en bodelning. Gåvan kommer enbart tillhöra gåvotagaren.

Gåvor som ges mellan makar eller sambor kan inte göras till enskild egendom i ett gåvobrev. Däremot kan gåvan registreras som enskild egendom i ett äktenskapsförord eller samboavtal.

Samtycke

 
I vissa fall krävs en utomstående parts samtycke till gåvan.

 
Samtycke krävs exempelvis ifall gåvogivaren bor i bostaden som ges i gåva tillsammans med en nuvarande partner. I vissa fall kan till och med en tidigare partner behöva ge sitt samtycke.
 

Kom ihåg! 
Om gåvan är till en tidigare partner som samtycke krävs från, behövs inte separat samtycke inhämtas eftersom gåvotagaren också signerar gåvobrevet. Välj därför "nej" på frågan om samtycke krävs. Observera att ni snarare än ett gåvobrev kan vara i behov av ett bodelningsavtal. Uppsök en jurist ifall ni är osäkra, innan ni upprättar ett gåvobrev. 

 Ange din partners fulla namn.

 Ange din tidigare partners fulla namn.

Inget samtycke krävs!
 


 

 
Ange din partners fulla namn.

 
Ange din tidigare partners fulla namn.

Inget samtycke krävs!
 

Kom ihåg! 
Om gåvan är till en tidigare partner som samtycke krävs från, behövs inte separat samtycke inhämtas eftersom gåvotagaren också signerar gåvobrevet. Välj därför "nej" på frågan om samtycke krävs. Observera att ni snarare än ett gåvobrev kan vara i behov av ett bodelningsavtal. Uppsök en jurist ifall ni är osäkra, innan ni upprättar ett gåvobrev.

 


 

Vittnen
 

När en fast egendom ges i gåva måste gåvobrevet bevittnas. Det här dokumentet ska alltså skrivas ut och signeras för hand framför två vittnen.

Om du vill att gåvan ska bevittnas måste gåvobrevet skrivas ut och signeras för hand framför två vittnen. Bevittning är inte obligatoriskt för gåva av bostadsrätt.

 


 

Registrera hos Skatteverket
 

Ni har skrivit ett gåvobrev mellan makar, och eftersom gåvan är en fastighet måste gåvobrevet registreras hos Skatteverket.
 

Gåvobrevet ska skrivas ut, undertecknas och postas till Skatteverket för hand. Skatteverket tar ut en registreringsavgift om 275 kr (år 2022). På deras hemsida kan ni läsa mer om hur det går till.

Ni har skrivit ett gåvobrev mellan makar. Ni kan nu välja att registrera gåvobrevet hos Skatteverket.

 
Om blir skuldsatt kan Kronofogden kräva gåvotagaren på gåvans värde som betalning för s skulder, trots att ni skrivit ett gåvobrev. Genom registreringen skyddas gåvan från utmätning om blir skuldsatt i framtiden.

Ni har skrivit ett gåvobrev mellan makar. Ni kan välja att registrera gåvobrevet hos Skatteverket.
  

Om blir skuldsatt kan Kronofogden kräva gåvotagaren på gåvans värde som betalning för s skulder, trots att ni skrivit ett gåvobrev. Genom registreringen skyddas gåvan från utmätning om blir skuldsatt i framtiden.

Ni har skrivit ett gåvobrev mellan makar. Ni kan nu välja att registrera gåvobrevet hos Skatteverket.
 

Om en av gåvogivarna blir skuldsatt kan Kronofogden kräva gåvogivarens make/maka på gåvans värde som betalning för gåvogivarens skulder, trots att ni skrivit ett gåvobrev. Genom registreringen skyddas gåvan från utmätning om en gåvogivare blir skuldsatt i framtiden.

Gåvobrevet ska skrivas ut, undertecknas och postas till Skatteverket för hand. Skatteverket tar ut en registreringsavgift om 275 kr (år 2022). På deras hemsida kan ni läsa mer om hur det går till.

Ditt gåvobrev är färdigt!

 

 

Efter du har betalat och fyllt i några få personuppgifter får du direkt tillgång till ditt gåvobrev under fliken 'Mina dokument'. Sedan återstår bara att underteckna dokumentet – vi guidar dig genom processen!


Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa om i våra allmänna villkor. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via chatten.

 


 
Fakturering som revisor, rådgivare eller redovisningskonsult

 
Du som upprättar detta dokument är med i Jurios partnerskap för revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter. För att få bättre överblick över vem som har skapat detta dokument, eller vilken av dina kunder som dokumentet skapas åt, kan du fylla i en valfri referens i fältet nedan. Referensen kommer sedan visas på den samlade fakturan som skickas till dig i slutet av månaden.
 

Document

Gåvobrev

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti