Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Samboavtal


 

Ni börjar nu skapa ert samboavtal. Svara på våra frågor, så skapas dokumentet automatiskt baserat på era svar.

 
Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss i chatten, genom e-post till kontakt@jurio.com, eller på telefonnummer 08-446 889 49.

 
Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

Ert samboskap

 
Är ni sambor i dagsläget, eller är ni blivande sambor? För att räknas som sambor i lagens mening behöver ni bo ihop i ett kärleksförhållande och ha ett gemensamt hushåll. Kompisar som bor ihop kan alltså inte skriva ett samboavtal.
 


 
Personuppgifter

 
Fyll i era personuppgifter nedan. Om ni saknar svenskt personnummer kan ni klicka i rutan nedan och istället ange ett födelsedatum i kalendern. 

Sambo nr. 1
 

Ange födelsedatum!

 


 
Sambo nr. 2
 

Ange födelsedatum!

Har ni redan ett samboavtal?


Välj om och redan har skrivit ett samboavtal sedan tidigare.
 

Tips!

Datumet borde stå skrivet på ert tidigare samboavtal. Om ni undertecknade ert tidigare samboavtal på två olika dagar ska ni välja det senare datumet.
 


 
Ni får nu välja om ert nya samboavtal helt eller delvis ska ersätta det tidigare.
  

Konsekvens!

Detta samboavtal kommer helt ersätter det tidigare. Ingenting som står i det tidigare samboavtalet kommer gälla, och för säkerhets skull bör ni förstöra det.

Konsekvens!

Ni kommer nu ha två samboavtal, och båda kommer gälla. I frågor där det nya och det tidigare samboavtalet “krockar” och motsäger varandra får det nya samboavtalet företräde. På så vis blir det nya samboavtalet ett tillägg eller en ändring i det tidigare.

Ångra samboavtal?

Vill ni göra er bostad och allt ert gemensamma bohag till samboegendom igen? Detta kan ni göra om ni ångrar ert tidigare samboavtal och tycker det är mer rättvist att dela lika på all samboegendom.

Effekten blir densamma som om ni aldrig hade skrivit ett samboavtal från första början. 
 

Tips!

Det är bara sådan bostad och bohag som har köps inför och under samboförhållandet som räknas som samboegendom. Sådant som köptes innan planerna på att flytta ihop ingår inte i bodelningar mellan sambor. 

Undanta allt eller bara vissa saker


Utan ett samboavtal delar ni som utgångspunkt lika på all samboegendom i en bodelning. I ett samboavtal pratar man därför om att undanta saker från bodelning. Vad ska hända med er samboegendom om ert förhållande skulle ta slut?

Tips!

Med samboegendom menas bostad och bohag (möbler, hushållsredskap, hemelektronik mm.) som köpts under eller inför samboskapet.
 

Konsekvens!

Ni kommer inte dela lika på någonting i en separation. behåller sin egendom och behåller sin. Skulle ni stå som delade ägare för exempelvis er bostad kommer ni behålla er respektive andel. Vid separationen kan ni välja att en av er köper ut den andra, eller sälja bostaden och dela upp vinsten mellan er procentuellt.

Konsekvens!

Viss samboegendom kommer delas lika mellan er i en bodelning, medan andra saker undantas. I nästa steg får ni välja vad som ska undantas – exempelvis en andel av en bostadsrätt eller ett särskilt konstverk. behåller sin undantagna egendom och behåller sin.

Nuvarande bostad


Ska er nuvarande bostad undantas i en framtida bodelning? Detta val kan också användas för en bostad som ni skrivit på kontraktet för, men inte flyttat in i ännu.
 

Konsekvens!

Om samboförhållandet tar slut kommer er bostad undantas i en bodelning. Ni kommer inte nödvändigtvis dela lika på bostadens värde om ni separerar. Istället fördelas bostaden utifrån era respektive ägarandelar.

Konsekvens!

Om samboförhållandet tar slut kommer er bostad ingå i en bodelning. Ni kommer dela lika på bostadens värde vid en separation, oavsett vem som äger bostaden. 


 
Gör så här:
 

Fyll i uppgifterna om fastigheten nedan. En fastighetsbeteckning skrivs vanligen i formatet "ORT NAMN 1:1". Om ni inte känner till fastighetsbeteckningen kan ni använda er av Lantmäteriets söktjänst för att hitta den. Genom att söka på bostadens adress får ni fram fastighetsbeteckningen.

%
%

 
Gör så här:

Fyll i uppgifterna om bostadsrätten och varderas ägarandel av bostadsrätten nedan. Ni hittar bostadsrättsföreningens namn i bostadsrättens köpekontrakt, eller sannolikt på någon skylt i trapphuset.

%
%

 
Gör så här:

Fyll i uppgifterna om hyresrätten och vem/vilka som står på hyreskontraktet.


 
Framtida bostäder

 
Många par flyttar efter några år. Ni kan på förhand bestämma vad som ska gälla för framtida bostäder.
 

Konsekvens!

Framtida bostäder kommer undantas från bodelning. I en separation delas bostadens värde upp efter ägarandelar. Det gäller oavsett om ni köpt bostaden gemensamt eller en av er stod för hela köpet. Om någon av er får en framtida bostad i gåva eller arv kommer den också undantas från bodelning.

Konsekvens!

Bostäder som ni köper i framtiden kommer ingå i en bodelning. Bostadens värde ska då delas lika oavsett vem som har köpt den. Det här samboavtalet kommer dock inte reglera vad som händer med en bostad som någon av er fått i gåva eller arv. Det får den som ger gåvan eller arvet bestämma i ett gåvobrev eller testamente.

Konsekvens!

Ni har valt att inte bestämma hur era framtida bostäder ska delas upp om ni separerar. Då bestämmer sambolagen vad som ska gälla. Enligt sambolagen kommer en framtida bostad ingå i en bodelning, och värdet delas lika om ni separerar. Ni kan såklart alltid skriva ett nytt samboavtal i framtiden när det är dags att flytta till nästa bostad.

Nuvarande bohag


Ni får nu välja hur mycket av ert nuvarande bohag som ska undantas från en framtida bodelning. Med bohag menas möbler, hushållsredskap, hemelektronik mm. som skaffats till det gemensamma hemmet.
 

Konsekvens!

Allt nuvarande bohag kommer delas upp efter vem som äger vad och inget kommer delas lika mellan er i en separation. Äger ni någonting tillsammans blir ni istället delägare. Antingen kan ni sälja egendomen och dela vinsten mellan er, eller så kan den ene köpa ut den andre.

Konsekvens!

Allt nuvarande bohag kommer delas lika mellan er enligt sambolagens regler vid en bodelning. Det spelar ingen roll vem som har betalat mest.

Konsekvens!

Vissa saker delas lika oavsett vem som betalat mest, medan några utvalda saker bara tillhör en av er.


 
Välj själv

 
Kom ihåg att bohag innefattar möbler, hushållsapparater och annat som köpts till det gemensamma hemmet. Fordon, sparkonton och personliga tillhörigheter ingår inte i en bodelning mellan sambor. Sådant som ni köpt innan planerna på att bo tillsammans ingår inte heller och behöver inte nedtecknas i ett samboavtal.

 

  

Fyll i vilka saker som ska undantas från bodelning och bara tillhöra

 

 


 
 

Fyll i vilka saker som ska undantas från bodelning och bara tillhöra

 

 


 
Surrogat för bohag

 
Ni har valt att visst bohag ska undantas från en framtida bodelning. Ni får nu välja om även surrogat för detta bohag ska undantas från en bodelning.
  


 
Framtida bohag

 
Ska bohag som ni skaffar i framtiden ingå i en bodelning eller undantas?

Konsekvens!

Allt bohag som ni köper i framtiden kommer undantas från bodelning. Även bohag som ni får i gåva, arv eller testamente kommer undantas från bodelning. Om exempelvis ärver en vacker oljemålning så kommer behålla målningen om ni separerar.

Konsekvens!

Allt bohag som ni köper i framtiden kommer ingå i bodelning och delas lika mellan er. Om till exempel köper en ny TV till ert hem kommer den ingå i en bodelning om förhållandet tar slut, trots att köpte TVn för egna pengar.
 
Notera att samboavtalet inte bestämmer vad som händer med bohag ni får i gåva eller arv. Det bestäms av gåvogivaren/testatorn.

Konsekvens!

Sambolagen bestämmer vad som ska gälla. Som utgångspunkten kommer framtida bohag ingå i en bodelning och delas lika. Ni kan alltid skriva ett nytt samboavtal i framtiden om ni ändrar er.

Kryssa för de rutor som stämmer nedan

 
För att avgöra om ni bör lägga till ett lagvalsavtal behöver vi få reda på er koppling till Sverige.


 


 

 


 
Framtidsplaner

Toppen! Det verkar inte som att ni behöver ett lagvalsavtal. Ni kan fortsätta vidare till nästa avslutande steg.

OBS!

Ni har angett att varken eller är svensk medborgare eller boende i Sverige. Enligt nuvarande svenska regler kan ni inte välja att svensk lag ska tillämpas för era förmögenhetsförhållanden. 

Behöver vi ett lagvalsavtal?


För par som antingen har har bott utomlands tidigare, eller som bor utomlands nu och planerar att flytta till Sverige, kan det vara en bra idé att välja att svensk lag ska gälla i en separation.

Om ni inte själva bestämmer vilket lands lag som ska gälla kommer olika lagar att bestämma det åt er. Vilket lands lag som kommer gälla för just er beror på vilka länder ni bott tillsammans i tidigare. 
 

Du är färdig!

 

 

Ni har besvarat alla frågor som ska användas i samboavtalet och dokumentet är klart för undertecknande.

 
Efter betalningen får ni omedelbart tillgång till samboavtalet under fliken 'Mina dokument'. Sedan återstår bara att underteckna avtalet. Samboavtalet kan både undertecknas digitalt med BankID eller skrivas ut och undertecknas i fysisk form.

 
Vi erbjuder en nöjdhetsgaranti, som du kan läsa om i våra allmänna villkor. Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via chatten.

 

Document

Samboavtal

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti