Vår support är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Fullmakt

 

 

Du börjar nu skapa en fullmakt. Genom att svara på våra frågor skräddarsys dokumentet efter dina behov. 

 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49
eller genom e-post till kontakt@jurio.com.


Tryck på 'Vidare' för att komma igång!

 

 

Fullmaktsgivare


Fullmaktsgivaren är den person som ger någon annan rätten att handla på sina vägnar i flera eller vissa utvalda situationer.
 Fullmaktshavare


Fullmaktshavare är den som får behörighet att företräda fullmaktsgivaren. Både fullmaktstagare och fullmaktsgivare måste vara minst 18 år gamla.
 


Fullmaktshavare 1


Fullmaktshavare 2
 

Språk
 

Kom ihåg!
Frågorna i formuläret kommer fortfarande vara på svenska, men fullmakten som skapas baserat på dina svar kommer att vara på engelska. Tänk på att en fullmakt som ska användas utomlands inte bör signeras digitalt utan fysiskt, och kan behöva stämplas hos en notarius publicus. Omfattning


Välj om fullmakten ska vara en allmän generalfullmakt eller en specifik fullmakt för ett särskilt uppdrag. 
 

En generalfullmakt är heltäckande och gäller som utgångspunkt för alla s personliga och ekonomiska angelägenheter. 

En specifik fullmakt gäller för ett särskilt uppdrag – exempelvis att sälja s bostad eller köpa en personbil. Du får i ett senare steg bestämma exakt vad uppdraget ska vara.Begränsningar


Du har valt en generalfullmakt. Det betyder att får lov att företräda i alla tänkbara frågor och ärenden. Du får nu välja om du vill göra något undantag där fullmakten ändå begränsas. Begränsningar


Du har valt en generalfullmakt. Det betyder att och får lov att företräda i alla tänkbara frågor och ärenden. Du får nu välja om du vill göra något undantag där fullmakten ändå begränsas. Välj begränsningar


Kryssa för det som Fullmaktshavaren inte får ta hand om. Tänk på att allt för många begränsningar kan göra det svårt för Fullmaktshavaren att utföra sina uppdrag.Välj begränsningar


Kryssa för det som Fullmaktshavarna och inte får ta hand om. Tänk på att allt för många begränsningar kan göra det svårt för Fullmaktshavarna att utföra sina uppdrag.

 


 

Tänk på!

Eftersom du har valt att fullmakten ska vara på engelska behöver du skriva på engelska i textfältet nedanför.

Välj minst ett alternativ innan du fortsätter

Här bestämmer du vad det är som får lov att göra för räkning. Vi har förberett en lista med vanliga uppdrag. Gå tillbaka ett steg om du istället vill skapa en generalfullmakt.

Här bestämmer du vad det är som och får lov att göra för räkning. Vi har förberett en lista med vanliga uppdrag. Gå tillbaka ett steg om du istället vill skapa en generalfullmakt.


 
Köp av bostad

 
Uppdraget omfattar alla handlingar som är nödvändiga för att fullgöra köpet och få tillträde till bostaden. Exempel på handlingar som ingår i uppdraget är att ingå låneavtal, motta köpebrev, kontakt med bostadsrättsföreningen eller upprättande och avsändning av lagfartsansökan.
 

SEK

 
Försäljning av bostad

 
Uppdraget omfattar även alla de typer av handlingar som är nödvändiga för att fullgöra försäljningen av bostaden. Exempel på handlingar som ingår i uppdraget är att ingå uppdragsavtal med mäklare, kontakt med bostadsrättsförening och utfärdande och undertecknande av köpebrev.
 

SEK

 
Köp av fordon

 
Ange uppgifter om fordonet. Om det inte är bestämt exakt vilket fordon som ska köpas kan ni lämna fältet med fordonets modell och/eller registreringsnummer tomt.
 

SEK

 
Försäljning av fordon

 
Fyll nedan i uppgifter om fordonet som ska säljas.
 

SEK

 
Köra ett fordon i utlandet

 
Fyll i uppgifter om fordonet och destinationen. Datum och destination är inte obligatoriskt.
 

Kryssa i rutan för att komma vidare
Kryssa i rutan för att komma vidare

 
Företräde vid bolagsstämma

 
Fyll i aktiebolagets namn, organisationsnummer, datumet för bolagsstämman samt antalet aktier som äger i bolaget. Fullmakten får gälla i högst ett år från dagen för utfärdandet. Fullmaktsgivaren får som huvudregel endast utse en person till ombud om inte bolaget är ett så kallat avstämningsbolag.
 

st.

Tänk på!

Fullmakten gäller inte för så kallade publika aktiebolag, alltså aktiebolag som är registrerade på en reglerad marknadsplats (t.ex. Stockholmsbörsen). Publika aktiebolag kommer tillhandahålla aktieägaren med ett eget fullmaktsformulär.


 
Föreningsstämma

 
Fullmakten gäller för att företräda i en stämma för en ekonomisk förening, så som en bostadsrätt. En medlem som inte är närvarande vid föreningsstämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud. En medlem får inte företrädas av fler än ett ombud.
 

Tänk på!

Rätten att anlita ombud kan begränsas i föreningens stadgar. En medlem har dock alltid rätt att anlita sin make, sin sambo, en annan medlem eller en ställföreträdare för en annan medlem som ombud. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet.


 
Förvaltning av dödsbo

 
Fullmakten ska användas för att företräda i förvaltningen av ett dödsbo. Det innebär exempelvis att betala räkningar och avsluta prenumerationer åt den avlidne, vara i kontakt med myndigheter, mäklare och andra aktörer fram till dess att dödsboet upphör.
  

Tänk på!

Denna fullmakt gäller enbart för . Om det finns fler dödsbodelägare som vill överlåta sitt ansvar till samma person behövs flera fullmakter.


 
Ombud vid bouppteckning

 
Ange den avlidnes personuppgifter nedan, samt vilket datum som bouppteckningen ska hållas.
  

Tänk på!

Skatteverket kräver att fullmakten är undertecknad i original och lämnas in i samband med att bouppteckningen registreras. Du behöver alltså skriva ut fullmakten och underteckna den med penna och papper. Sedan ska fullmaktshavaren ta med fullmaktspappret till bouppteckningen.


 
Annat
 

Tänk på!

Beskriv åtgärderna som fullmaktshavaren ska kunna vidta tydligt och med så många detaljer som möjligt. Det är viktigt att du undersöker hos aktören fullmakten ska uppvisas för så att de accepterar egenupprättade fullmakter, eller om de har någon egen blankett/fullmakt de vill att du ska använda. Det är också viktigt att undersöka vad för åtgärder som behöver beskrivas i detalj i fullmakten, så att fullmakten möter de krav aktören ställer.  

Tänk på!

Eftersom du har valt att fullmakten ska vara på engelska behöver du skriva på engelska i textfältet nedan. Skriv tydligt och med så många detaljer som möjligt. Exempelvis: ... "in all relevant and necessary ways administrate my account nr. 445 112 2423 in X Bank". Det är viktigt att du undersöker hos aktören fullmakten ska uppvisas för så att de accepterar egenupprättade fullmakter, eller om de har någon egen blankett/fullmakt de vill att du ska använda. Det är också viktigt att undersöka vad för åtgärder som behöver beskrivas i detalj i fullmakten, så att fullmakten möter de krav aktören ställer.  

Typ av behörighet


Välj hur beslut ska fattas mellan Fullmaktshavarna. Antingen kan beslut fattas gemensamt eller så kan fullmaktshavarna få fatta individuella beslut för s räkning.
 

Konsekvens!

Om beslut endast får fattas gemensamt måste de båda Fullmaktshavarna självständigt enas och samtycka innan en handling kan sättas i verket och bli bindande. Med det menas att överenskommelsen ska vara genuin och att båda står bakom det beslut som fattas.

Konsekvens!

Om Fullmaktshavarna tillåts fatta individuella beslut behöver de inte alltid rådfråga varandra, beslut blir bindande ändå.


Överlåtelse av behörighet

Det kan hända att tillfälligt inte kan utföra sitt uppdrag på grund av t.ex. sjukdom eller semester.

Det kan hända att och tillfälligt inte kan utföra uppdraget på grund av t.ex. sjukdom eller semester. 

Kom ihåg! 

Överlåtelse av behörighet till en tillfällig ersättare görs genom en skriftlig fullmaktshandling där det tydligt ska anges vilken fråga fullmaktshavaren lämnar över ansvaret för. Överlåtelsen av behörighet är begränsad och får endast avse den särskilt angivna frågan.

Kom ihåg! 

Överlåtelse av behörighet till en tillfällig ersättare görs genom en skriftlig fullmaktshandling där det tydligt ska anges vilken fråga fullmaktshavarna lämnar över ansvaret för. Överlåtelsen av behörighet är begränsad och får endast avse den särskilt angivna frågan.
 

Startdatum
 


 
Slutdatum
 

Tänk på!

Fullmaktshavaren kan alltid  återkalla fullmakten, oavsett om den gäller till och med ett visst slutdatum eller tillsvidare. När fullmakten återkallats får inte längre företräda .

Tänk på!

Fullmaktshavaren kan alltid återkalla fullmakten, oavsett om den gäller till och med ett visst slutdatum eller tillsvidare. Fullmakten kan återkallas muntligt eller skriftligt och då får och inte längre företräda .

En fullmakt behöver inte bevittnas. I vissa fall kan det dock vara en bra idé, exempelvis om den ska visas upp för en bank. Vissa banker kräver nämligen att fullmakten ska vara bevittnad.

Om du väljer att fullmakten ska bevittnas behöver du skriva ut och underteckna för hand. Vittnena kan alltså inte bevittna fullmakten med hjälp av BankID. 
 

Tips!

Eftersom din fullmakt handlar om ett köp av fastighet eller bostadsrätt rekommenderar vi att du väljer att lägga till vittnen.

Tips!

Eftersom din fullmakt handlar om försäljning av fastighet eller bostadsrätt rekommenderar vi särskilt att ni väljer att lägga till vittnen.

Du är färdig!

 


När du har betalat och fyllt i personuppgifter får du omedelbart tillgång till fullmakten under fliken 'Mina dokument'. Fullmakten ska sedan undertecknas.

Kom ihåg att vår nöjdhetsgaranti ger dig rätt till full återbetalning ifall du av någon anledning inte är nöjd med din fullmakt.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss genom e-post till kontakt@jurio.com, på telefonnummer 08-446 889 49 eller via chatten.


 
Fakturering som revisor, rådgivare eller redovisningskonsult

 
Du som upprättar detta dokument är med i Jurios partnerskap för revisorer, rådgivare och redovisningskonsulter. För att få bättre överblick över vem som har skapat detta dokument, eller vilken av dina kunder som dokumentet skapas åt, kan du fylla i en valfri referens i fältet nedan. Referensen kommer sedan visas på den samlade fakturan som skickas till dig i slutet av månaden.
 

Document

Fullmakt

Du kan korrigera dokumentet tills underskrift

tilfredshedsgaranti