Supporten är öppen mån. - tors. kl 09.00 - 16.30. Fredag kl 09.00 - 16.00 | kontakt@jurio.com | Tlf. 08 446 889 49
Alternate Text

Din version av [[BrowserName]] är inaktuell och vissa funktioner på sidan kanske inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar att du använder den senaste versionen av Google Chrome

Ignorera / stäng

Framtidsfullmakt

 

 

Du börjar nu skapa din framtidsfullmakt. Genom att svara på våra frågor skapas framtidsfullmakten automatiskt. Det tar cirka 5 - 10 minuter.

 

Har du några frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta oss i chatten, på telefonnummer 08-446 889 49 eller genom e-post till kontakt@jurio.com.

 

Tryck på ‘Vidare’ för att komma igång!

 

 

Som Fullmaktsgivare ger du en annan person tillstånd att representera dig, när du på grund av sjukdom eller försämrad hälsa inte längre kan fatta beslut på egen hand.

 

Antal fullmaktshavare

 
Fullmaktshavaren får lov att företräda i ekonomiska och personliga angelägenheter ifall drabbas av sjukdom eller försämrad hälsa i framtiden.
 

 


 

Fullmaktshavaren:

 


 

Fullmaktshavare nr. 1

 


 

Fullmaktshavare nr. 2

 


 

Fullmaktshavare nr. 3

Hur ska fullmaktshavarna fatta beslut?

 
En prioriterad fullmaktshavare

En särskild Fullmaktshavare företräder i första hand och fattar alla beslut själv. Om förstahandsvalet inte längre kan eller vill utföra uppdraget får andrahandsvalet att ta över uppdraget.
 

Jämlika fullmaktshavare

Båda Fullmaktshavare har samma rätt att företräda . De hjälps åt och utför uppdraget tillsammans.

Hur ska fullmaktshavarna fatta beslut?

 
En prioriterad fullmaktshavare

En särskild Fullmaktshavare företräder i första hand, och fattar alla beslut själv. Om förstahandsvalet inte längre kan eller vill utföra uppdraget får de andra Fullmaktshavarna att ta över uppdraget. De två övriga Fullmaktshavarna kommer utföra uppdraget tillsammans.

 
Jämlika fullmaktshavare

Alla Fullmaktshavare har samma rätt att företräda . De hjälps åt och utför uppdraget tillsammans.

Konsekvens:

blir Fullmaktshavare i första hand för . Om inte längre kan eller vill vara Fullmaktshavare kommer och ta över uppdraget.

Konsekvens:

blir Fullmaktshavare i första hand för . Om inte längre kan eller vill vara Fullmaktshavare kommer och ta över uppdraget.

Konsekvens

blir Fullmaktshavare i första hand för . Om inte längre kan eller vill vara Fullmaktshavare kommer och ta över uppdraget som Fullmaktshavare för .

 

Konsekvens:

blir Fullmaktshavare i första hand för . Om inte längre kan eller vill vara Fullmaktshavare kommer ta över uppdraget.

 

Konsekvens:

blir Fullmaktshavare i första hand för . Om inte längre kan eller vill vara Fullmaktshavare, kommer ta över uppdraget.


 
Om ditt förstahandsval inte längre vill eller kan utföra uppdraget som Fullmaktshavare kommer de två andra Fullmaktshavarna ta över uppdraget. 
 

Ska de två Fullmaktshavarna kunna fatta beslut åt var för sig, eller får de endast fatta beslut gemensamt? Då måste Fullmaktshavarna vara eniga i alla beslut och underteckna alla dokument tillsammans.

 


 
Välj om och ska kunna fatta beslut för var för sig, eller om de bara får fatta beslut gemensamt. Om de bara får fatta beslut gemensamt måste och vara eniga i alla beslut och underteckna alla dokument tillsammans.


 
Välj om , och ska kunna fatta beslut för var för sig, eller om de bara får fatta beslut gemensamt. Om de bara får fatta beslut gemensamt måste alla tre vara eniga i alla beslut och underteckna alla dokument tillsammans.

Välj om framtidsfullmakten ska vara heltäckande och gälla för Fullmaktsgivarens samtliga personliga och ekonomiska angelägenheter, eller om framtidsfullmakten ska begränsas.

 
Kom ihåg!

En framtidsfullmakt omfattar aldrig skrivande av testamente, samtycke till sjukvård eller tandvård, ingående av äktenskap, faderskapsbekräftelse eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär. Framtidsfullmakten omfattar inte heller frågor där en Fullmaktshavare kan befinna sig i en intressekonflikt i förhållande till .

 


 

Begränsingar 

 
Du har valt att framtidsfullmakten ska begränsas i vissa frågor. Vi har förberett en lista med frågor du kan tänkas vilja begränsa. Vänligen kryssa för de frågor som en Fullmaktshavare inte får ta hand om.

Kom ihåg!

Det blir svårt för en Fullmaktshavare att sköta uppdraget om framtidsfullmakten är för begränsad.

 

Fullmaktshavaren får inte vidta följande åtgärder:

Nedan kan du själv fylla i något som framtidsfullmakten inte ska omfatta, alltså något som fullmaktshavaren inte får göra. Till exempel kan du skriva "Sälja Fullmaktsgivarens konstsamling av Andy Warhol-tavlor".  Resultatet blir därmed såhär:

Framtidsfullmakten omfattar inte:
- Sälja Fullmaktsgivarens konstsamling av Andy Warhol-tavlor.

Välj minst ett alternativ, eller byt till 'Ja, fullmakten ska täcka allt'.

Vad ska hända om reser bort på semester eller blir tillfälligt sjuk? kommer ändå ha vardagliga ärenden som behöver hanteras, som att betala räkningar.
 

Välj om Fullmaktshavaren får utse en tillfällig ersättare som kan hjälpa till med vardagliga ärenden ifall själv får förhinder.

Vad händer om och reser bort på semester eller blir tillfälligt sjuka? kommer ändå ha vardagliga ärenden som behöver hanteras, som att betala räkningar.
 

Välj om Fullmaktshavarna får utse tillfälliga ersättare som kan hjälpa till med vardagliga ärenden ifall de själva får förhinder.

Vad händer om Fullmaktshavarna reser bort på semester eller blir tillfälligt sjuka? kommer ändå ha vardagliga ärenden som behöver hanteras, som att betala räkningar.
 

Välj om Fullmaktshavarna får utse tillfälliga ersättare som kan hjälpa till med vardagliga ärenden ifall de själva får förhinder.

I vissa situationer kan behöva överlåta behörighet till någon annan för att sköta sitt uppdrag på bästa sätt. Exempelvis kan hamna i en juridisk tvist som behöver experthjälp för att hantera.
 

Genom att godkänna överlåtelse av behörighet kommer bland annat kunna anlita en advokat för Fullmaktsgivarens räkning.

I vissa situationer kan Fullmaktshavarna behöva överlåta behörighet till någon annan för att sköta sitt uppdrag på bästa sätt. Exempelvis kan hamna i en juridisk tvist.
 

Genom att godkänna överlåtelse av behörighet kommer Fullmaktshavarna bland annat kunna anlita en advokat för Fullmaktsgivarens räkning.

I vissa situationer kan Fullmaktshavarna behöva överlåta behörighet till någon annan för att sköta sitt uppdrag på bästa sätt. Exempelvis kan hamna i en juridisk tvist.
 

Genom att godkänna överlåtelse av behörighet kommer Fullmaktshavarna bland annat kunna anlita en advokat för Fullmaktsgivarens räkning.

Konsekvens: 

Du har valt att inte får ta hjälp av någon annan. Om hamnar i en situation där hjälp ändå är nödvändigt, kan en god man utses för att hjälpa .

Konsekvens: 

Du har valt att Fullmaktshavarna inte får ta hjälp av någon annan. Om hamnar i en situation där hjälp ändå är nödvändigt, kan en god man utses för att hjälpa .

Konsekvens: 

Du har valt att Fullmaktshavarna inte får ta hjälp av någon annan. Om hamnar i en situation där hjälp ändå är nödvändigt, kan en god man utses för att hjälpa .

Vad är en granskare?

 
Om har en större förmögenhet eller en företagsverksamhet kan det vara bra att utse en granskare.
 

En granskare kontrollerar att Fullmaktshavaren sköter sitt uppdrag ordentligt genom att gå igenom Fullmaktshavarens redovisning. Granskaren kan uppmärksamma Fullmaktshavaren på eventuella misstag och hjälpa Fullmaktshavaren bli bättre på att utföra sitt uppdrag.

Vad är en granskare?

 
Om har en större förmögenhet eller en företagsverksamhet kan det vara bra att utse en granskare.
 

En granskare kontrollerar att Fullmaktshavarna sköter sitt uppdrag ordentligt genom att gå igenom deras redovisning. Granskaren kan uppmärksamma Fullmaktshavarna på eventuella misstag och hjälpa dem bli bättre på att utföra sitt uppdrag.

Vad är en granskare?

 
Om har en större förmögenhet eller en företagsverksamhet kan det vara bra att utse en granskare.
 

En granskare kontrollerar att Fullmaktshavarna sköter sitt uppdrag ordentligt genom att gå igenom deras redovisning. Granskaren kan uppmärksamma Fullmaktshavarna på eventuella misstag och hjälpa dem bli bättre på att utföra sitt uppdrag.

Konsekvens:

Om du inte utser en granskare kommer närmaste anhöriga till ha rätt till insyn i Fullmaktshavarens arbete.

Konsekvens:

Om du inte utser en granskare kommer närmaste anhöriga till ha rätt till insyn i Fullmaktshavarnas arbete.

Konsekvens:

Om du inte utser en granskare kommer närmaste anhöriga till ha rätt till insyn i Fullmaktshavarnas arbete.


 

Antal granskare

 
Välj om du vill utse en, två eller tre granskare. Granskaren kan vara en anhörig till eller en person med särskild kompetens – exempelvis en advokat eller revisor.

Om du väljer flera granskare kommer de alla ha samma rätt och behörighet att granska Fullmaktshavarens arbete. 
 

Tänk på!

En person kan inte vara både Fullmaktshavare och Granskare samtidigt.


 

Antal granskare

 
Välj om du vill utse en, två eller tre granskare. Granskaren kan vara en anhörig till eller en person med särskild kompetens – exempelvis en advokat eller revisor.

Om du väljer flera granskare kommer de alla ha samma rätt och behörighet att granska Fullmaktshavarnas arbete. 
 

Tänk på!

En person kan inte vara både Fullmaktshavare och Granskare samtidigt.


 

Granskaren:


 

Granskare nr. 1


 

Granskare nr. 2

 


 

Granskare nr. 3

 

Fullmaktshavare är skyldiga att redovisa sitt uppdrag till Granskare. I en verksamhetsberättelse sammanfattas arbetet och fullmaktsgivarens tillgångar och skulder, inkomster och utgifter redovisas.
 


 

Regelbundet

 
Du får nu välja hur ofta redovisning ska göras. Kom ihåg att det medför en del arbete för Fullmaktshavare och Granskare att upprätta och gå igenom redovisningar. För en genomsnittsperson borde det räcka med redovisning en gång per år.
 

Å andra sidan kan det vara motiverat att redovisning sker oftare än så, till exempel om fastighetsförvaltning, större kapitalplaceringar eller företagsverksamhet förekommer.
 


 

På begäran

 
Välj hur ofta Granskare får begära redovisning av Fullmaktshavare. Ditt val innebär inte att Granskaren måste begära redovisning, utan begränsar hur ofta Granskaren får begära det.
 

Kom ihåg att det medför en del arbete för Fullmaktshavare och Granskare att upprätta och gå igenom redovisningar. För en genomsnittsperson borde det räcka med redovisning en gång per år.
 

Å andra sidan kan det vara motiverat att redovisning sker oftare än så, till exempel om fastighetsförvaltning, större kapitalplaceringar eller företagsverksamhet förekommer.
 

Välj om Granskaren har rätt att återkalla framtidsfullmakten. Då måste Fullmaktshavaren lämna tillbaka framtidsfullmakten, och därmed avsluta sitt uppdrag.

 
Granskaren behöver inte ha något särskilt skäl för att återkalla framtidsfullmakten. Men det är tänkbart att Granskaren väljer att återkalla framtidsfullmakten om hen misstänker att Fullmaktshavaren missköter sitt uppdrag.

Välj om Granskaren har rätt att återkalla framtidsfullmakten. Då måste Fullmaktshavarna lämna tillbaka framtidsfullmakten, och därmed avsluta sitt uppdrag.

 
Granskaren behöver inte ha något särskilt skäl för att återkalla framtidsfullmakten. Men det är tänkbart att Granskaren återkallar framtidsfullmakten om hen misstänker att Fullmaktshavarna missköter sitt uppdrag.

Välj om Granskarna har rätt att återkalla framtidsfullmakten. Det räcker att bara en av Granskarna begär att framtidsfullmakten återkallas. Då måste Fullmaktshavaren lämna tillbaka framtidsfullmakten, och därmed avsluta sitt uppdrag.
 

Granskarna behöver inte ha något särskilt skäl för att återkalla framtidsfullmakten. Men det är tänkbart att Granskarna väljer att återkalla framtidsfullmakten om någon av dem misstänker att Fullmaktshavaren missköter sitt uppdrag.

Välj om Granskarna har rätt att återkalla framtidsfullmakten. Det räcker att bara en av Granskarna begär att framtidsfullmakten återkallas. Då måste Fullmaktshavarna lämna tillbaka framtidsfullmakten, och därmed avsluta sitt uppdrag.
 

Granskarna behöver inte ha något särskilt skäl för att återkalla framtidsfullmakten. Men det är tänkbart att de väljer att återkalla framtidsfullmakten om någon av dem misstänker att Fullmaktshavarna missköter sitt uppdrag.

Gåvor till andra personer

 
Välj om Fullmaktshavare får ge gåvor till andra personer i Fullmaktsgivarens namn. Gåvor är något som tillhör , eller något som köps med s pengar.
 

Kom ihåg!

En gåva eller present får aldrig vara orimlig i förhållande till Fullmaktsgivarens ekonomi. En Fullmaktshavare får alltså inte ge bort mer än Fullmaktsgivaren har råd att ge.
 

Kom ihåg!

Under fliken 'Fullmaktens omfattning' valde du att framtidsfullmakten inte omfattar försäljning, byte, köp, gåva eller annan överlåtelse av fast egendom eller bostadsrätt. Du har valt att 'Alla gåvor' ska vara tillåtna, men det gäller alltså inte för fastighet eller bostadsrätt.


 

Gåvor till Fullmaktshavare

 
Välj om Fullmaktshavare får ge gåvor eller personliga presenter till sig själv. Det kan vara praktiskt att tillåta detta om Fullmaktshavare och Fullmaktsgivare är närstående.
 

Kom ihåg!

Under fliken 'Fullmaktens omfattning' valde du att framtidsfullmakten inte omfattar försäljning, byte, köp, gåva eller annan överlåtelse av fast egendom eller bostadsrätt. Du har valt att 'Alla gåvor' ska vara tillåtna, men det gäller alltså inte för fastighet eller bostadsrätt.

Arvode till Fullmaktshavare

 
Som utgångspunkt är Fullmaktshavarens arbete ideellt och utfört av välvilja, men ibland kan ett visst arvode vara lämpligt. Det är som betalar arvodet.

 
Som utgångspunkt är Fullmaktshavarnas arbete ideellt och utfört av välvilja, men ibland kan ett visst arvode vara lämpligt. Det är som betalar arvodet.

 
Som utgångspunkt är Fullmaktshavarnas arbete ideellt och utfört av välvilja, men ibland kan ett visst arvode vara lämpligt. Det är som betalar arvodet.

SEK
SEK

OBS!

Det angivna beloppet är ett maxbelopp. Fullmaktshavaren kan välja att ta ut ett mindre belopp eller avstå helt från arvode.

OBS!

Det angivna beloppet är ett maxbelopp. Varje Fullmaktshavare får ta ut det valda beloppet, men kan välja att ta ut ett mindre belopp eller avstå helt från arvode.


 
Arvode till Granskare

 
Välj om Granskaren ska ha rätt till arvode för utfört arbete. Det är som betalar arvodet.


 
Arvode till Granskare

 
Välj om Granskarna och ska ha rätt till arvode för utfört arbete. Det är som betalar arvodet.


 
Arvode till Granskare

 
Välj om Granskarna , och ska ha rätt till arvode för utfört arbete. Det är som betalar arvodet.

SEK
SEK

OBS!

Det angivna beloppet är ett maxbelopp. Granskaren kan välja att ta ut ett mindre belopp eller avstå helt från arvode.

OBS!

Det angivna beloppet är ett maxbelopp och gäller för varje enskild Granskare. Granskarna kan välja att ta ut ett mindre belopp eller avstå helt från arvode.

Framtidsfullmakten träder i kraft när på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre kan ta hand om sina egna ärenden.

 
För många kan det kännas tryggt och smidigt att Fullmaktshavaren själv får avgöra om inte längre är frisk nog för att fatta egna beslut. 

 
Ifall Fullmaktshavaren inte får bestämma själv är det tingsrätten som efter en domstolsprövning fattar beslut om ikraftträdandet. Då behöver skicka en ansökan till tingsrätten och betala en ansökningsavgift. Tingsrätten kommer sedan hämta in uppgifter från anhöriga och överförmyndaren, samt begära in läkarintyg om s hälsotillstånd. Därefter beslutar tingsrätten om framtidsfullmakten ska träda i kraft.

Framtidsfullmakten träder först i kraft när på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre kan ta hand om sina egna ärenden.

 
För många kan det kännas tryggt och smidigt att Fullmaktshavaren själv får avgöra om inte längre är frisk nog för att fatta egna beslut.

 
Ifall Fullmaktshavaren inte får bestämma själv är det tingsrätten som fattar beslut om ikraftträdandet. Då behöver Fullmaktshavaren skicka en ansökan till tingsrätten och betala en ansökningsavgift. Tingsrätten kommer hämta in uppgifter från anhöriga och överförmyndaren, samt begära in läkarintyg om s hälsotillstånd. Därefter beslutar tingsrätten om framtidsfullmakten ska träda i kraft.

Framtidsfullmakten träder först i kraft när på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande inte längre kan ta hand om sina egna ärenden.

 
För många kan det kännas tryggt och smidigt att Fullmaktshavarna själva får avgöra om inte längre är frisk nog för att fatta egna beslut. Eftersom du har utsett flera jämlika Fullmaktshavare, behöver alla vara överens om s tillstånd.

 
Ifall Fullmaktshavarna inte får bestämma själva är det tingsrätten som fattar beslut om ikraftträdandet. Då kan Fullmaktshavarna tillsammans eller var för sig skicka en ansökan till tingsrätten och betala en ansökningsavgift. Tingsrätten kommer bland annat hämta in uppgifter från anhöriga och överförmyndaren, samt begära in läkarintyg om s hälsotillstånd. Tingsrätten beslutar sedan om framtidsfullmakten ska träda i kraft.

Konsekvens:

bedömer själv när saknar beslutsförmåga. Fullmaktshavaren ska meddela sitt beslut till alla nära anhöriga till samt eventuell granskare.
 

Konsekvens:

bestämmer själv när framtidsfullmakten träder i kraft, eftersom är fullmaktshavare i första hand. ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga, samt eventuell granskare.
 

Konsekvens:

bestämmer själv när framtidsfullmakten träder i kraft, eftersom är fullmaktshavare i första hand. ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga, samt eventuell granskare.

Konsekvens:

bestämmer själv när framtidsfullmakten träder i kraft, eftersom är fullmaktshavare i första hand. ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga, övriga fullmaktshavare samt eventuell granskare.
 

Konsekvens:

bestämmer själv när framtidsfullmakten träder i kraft, eftersom är fullmaktshavare i första hand. ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga, övriga fullmaktshavare samt eventuell granskare.
 

Konsekvens:

bestämmer själv när framtidsfullmakten träder i kraft, eftersom är fullmaktshavare i första hand. ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga, övriga fullmaktshavare samt eventuell granskare.
 

Konsekvens:

och bestämmer tillsammans när framtidsfullmakten börjar gälla. De behöver vara överens i sitt beslut och ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga samt eventuell granskare.
 

Konsekvens:

Fullmaktshavarna bestämmer tillsammans när framtidsfullmakten börjar gälla. De behöver vara överens i sitt beslut och ska meddela sitt beslut till , alla nära anhöriga samt eventuell granskare.
 

Konsekvens:

Tingsrätten kommer efter ansökan från fullmaktshavare bedöma om saknar beslutsförmåga och pröva frågan om framtidsfullmakten ska träda ikraft.
 

Fullmaktsgivare

 

 


 
Fullmaktshavare

 

 


 
Granskare

 
 

Din framtidsfullmakt är klar!

 

 

Du har nu besvarat alla frågor som ska användas i framtidsfullmakten!

 

När du har slutfört betalningen får du omedelbart tillgång till framtidsfullmakten under fliken 'Mina dokument'. Sedan återstår bara att skriva ut och underteckna framtidsfullmakten tillsammans med två vittnen – vi guidar dig genom hela processen!

 

Klicka på 'Spara dokument' för att komma vidare.

 

 

Document

Framtidsfullmakt

tilfredshedsgaranti